Gratis miljøvaredeklaration
for træ i byggeriet

Samarbejde i træbranchen skal skabe
klarhed over træprodukters miljøfordele
med gratis branche-EPD’er