Manglende afstivning af store spær

Årsagen er altid den samme
når tage på supermarkeder kollapser

 

Hvorfor kollapser tage på supermarkeder?

Der har været nogle tilfælde inden for det seneste års tid, hvor tage på supermarkeder er kollapset, heldigvis uden andet end materiel skade. Årsagen er den samme hver gang, nemlig manglende tværafstivning af trykpåvirkede dele af spæret.

Almindelige gitterspær til boliger med spændvidde på op til 12-14 m fremstilles som ét element, hvor der er stort tryk i spærhovederne. Da de udføres af kun 45 mm tykke planker, skal de tværafstives for at kunne optage trykkræfterne. Her kan lægterne virke som tværafstivning, når de forbindes til det vindafstivende system.

Gitterspær til fx supermarkeder må af transporthensyn ofte fremstilles i to dele med en løs top, se figur 1. Den nedre del bliver en gitterbjælke, hvor der som altid er træk i spærfoden. Der bliver et tilsvarende tryk på oversiden, der populært kaldes ‘hanebånd’. Det store tryk i spærhovederne drejer så at sige over i hanebåndet. Den løse top svarer til et lille gitterspær.

Kollapserne skyldes altid, at det trykpåvirkede hanebånd ikke er tværafstivet korrekt. Det er nødvendigt at tværafstivningerne vist i figur 1 forbindes til et afstivende element. Der er ret store krav til det afstivende elements styrke og stivhed, fordi også spær med stor spændvidde typisk fremstilles af 45 mm brede planker, der uden tværafstivning ikke tåler særligt stort tryk.

Det afstivende element kan enkelt udføres som en simpel gitterbjælke, der ligger mellem to spær, se figur 2. Sådanne gitterbjælker bør også anvendes i tagfladerne, både i store og mindre spær.

Eurocode 5 Trækonstruktioner og det danske nationale anneks beskriver, hvorledes trykpåvirkede bjælker skal tværafstives. Reglerne gælder både spærhoveder og hanebånd, men også indvendige gitterstænger med tryk (som også ofte mangler nødvendig tværafstivning). Reglerne for tværafstivning er også givet i lærebogen Trækonstruktioner. For mindre spær, op til ca 14 m spænd, er konkrete metoder til afstivninger beskrevet i TRÆ 58 Træspær 2.

De fleste spærproducenter tilbyder at beregne og levere afstivningssystemer til både små og store spær. Træinformation anbefaler kraftigt, at man benytter dette tilbud, da det er både den sikreste og billigste måde at etablere korrekt afstivning. Desværre fravælges denne del af leverancen ofte, med store omkostninger til følge.

 

Spærafstivning1

Figur 1. Spær med stor spændvidde og løs top, hvor ‘hanebåndet’ skal tværafstives. Tværafstivningerne skal forbindes til et stift element, fx en gitterbjælke.

 

Afstivende element som gitterbjælke mellem to spær:

3D-hanebånd_content

Figur 2: Både spærhoveder og ‘hanebånd’ skal have tværafstivninger, der forbindes til fx gitterbjælker fastgjort mellem to spær.

 

Som regel bliver svigtene heldigvis opdaget før der sker et egentligt kollaps, fordi der optræder betydelige deformationer:

Tagkollaps_web_

 

Figur 3: Eksempel på et svigt, som tydeligt ses udefra, idet tagbelægningens samlinger ikke ligger på linie.

> Læs mere på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside, som har samlet information om kollaps i tagkonstruktioner