Nyt bygningsreglement

Få et overblik over, hvilken betydning BR18 har for dig

Ikrafttrædelse af BR18

Overgangsperioden for anvendelse af det gamle bygningsreglement udløber 1. juli 2018, så efter den dato skal byggetilladelse søges iht. reglerne i det ny bygningsreglement.

Teknisk byggesagsbehandling efter ny eller gammel ordning
En betydelig ændring i BR18 er, at kommunernes tekniske byggesagsbehandling privatiseres, så der fremover skal benyttes certificerede statikere og brandrådgivere (undtagen for de mest simple konstruktioner).  Det er dog meget væsentligt at bemærke at BR18 § 24-27 og § 28-29 tillader, at der indtil udgangen af 2019 også kan søges byggetilladelse efter det hidtidige system med teknisk byggesagsbehandling i kommunen.

Sikring af ensartet byggesagsbehandling
I praksis er det endnu ikke muligt at anvende det nye system, da der ikke er godkendt nogen certificerede statikere og brandrådgivere. Et formål med det nye system er at sikre en mere ensartet behandling af byggesager. Hidtil har kommunerne ofte stillet forskellige krav, til stor frustration for projekterende og udførende.

Ændringer til konstruktions- og brandklasser
Konstruktioner vil fremover skulle indplaceres i en konstruktionsklasse og en brandklasse. Klasse 1 kræver ikke certificering, men i klasserne 2-4 skal anvendes statiker / brandrådgiver mindst certificeret til den pågældende klasse. Kravene til at blive certificeret i klasse 2 er beskedne og vil være tilstrækkelig til de fleste bygninger i konsekvensklasse 2 (CC2). Du kan læse mere om konstruktions- og brandklasser i BR 18, kapitlerne 26 og 27, startende med § 485 og § 490.

Kontrol og dokumentation
Bygningsreglementet er også blevet mere specifikt vedrørende kontrol og dokumentation, se kapitlerne 28-34. Ved overgangen til det nye system indføres også krav om kontrol med udførelsen, hidtil har der kun været beskrevet kontrol med projekteringen. Der er forskellige vejledninger på vej om udførelseskontrol.

> Læs Bygningsreglementet 2018
> Læs mere om overgangsperioden fra BR15 til BR18