Træbyggeriet i Danmark halter bagefter

Ingeniøruddannelserne mangler viden om træ som bygge-materiale

Træbyggeri er klimavenligt og kan bidrage til at opfylde Danmarks klimamål. Men træbyggeriet halter bagefter, og det skyldes bl.a. at for få ingeniører kan regne på konstruktioner af træ. Derfor skal der mere viden om træ ind på ingeniøruddannelserne .

Træbyggeri bidrager til at opfylde vores klimamål, fordi træs klimabelastning er forholdsvis lav i sammenligning med konventionelle byggematerialer. Derfor er der mange gode argumenter for at øge anvendelsen af træ i den danske byggesektor.

En af byggebranchens store udfordringer er i imidlertid, at danske ingeniører mangler basal viden om træ som byggemateriale samt færdigheder til at beregne på trækonstruktioner.

”De danske ingeniørstuderende har en række obligatoriske kurser i stål- og betonkonstruktioner, mens undervisningstilbuddet inden for træ er meget beskedent og i øvrigt valgfrit. Derfor er andelen af færdiguddannede ingeniører, der som noget helt naturligt kan regne på statik, samlinger, brand og lyd i trækonstruktioner, meget begrænset”, siger Mikael Koch, direktør i Træinformation.

I Danmark bygges meget lidt nyt med træ, hvis vi sammenligner os med nabolande. Det ærgrer Dansk Træforening.

”Træbyggeri har nogle oplagte fordele, hvis man ønsker at reducere byggeriets klimabelastning. Men når ingeniørerne ikke kan lave de nødvendige beregninger for træ, så bliver løsningerne ofte med traditionelle materialer, som ingeniørerne er fortrolige med. Og det er desværre sjældent træ”, siger Jakob Rygg Klaumann, direktør i Dansk Træforening.

Interessen for træbyggeri er stigende blandt arkitekter og bygherrer. Det blev bl.a. tydeligt på konferencen Build In Wood, der blev afholdt i København i slutningen af maj. Her var hele 250 deltagere mødt op for at blive klogere på træbyggeri.

”Vi glæder os over den stigende interesse for træbyggeri. Men når der er så få ingeniører, der ved hvordan man bygger med træ, så bremses udviklingen. Og projekterne går til udenlandske entreprenører og ingeniører. Det risikerer at svække den danske byggebranche. Det haster derfor med at få viden om træ ind på uddannelserne og få de ældre generationer sendt på kursus i at beregne på trækonstruktioner”, siger Simon Auken Beck, konsulent i Træ- og Møbelindustrien.

Træ- og Møbelindustrien, Træinformation og Dansk Træforening er gået sammen med et fælles opråb til både uddannelsesorganisationer og politikere, der gør opmærksom på de udfordringer og muligheder, der opleves i byggeriet, samt de tiltag, som bør implementeres for at øge andelen af bæredygtigt træbyggeri i Danmark.