Træinformations publikationer

Træinformation opdaterer og udgiver hvert år nye håndbøger i den kendte bogserie. Som medlem af Træinformation køber du naturligvis til medlemspris og sparer 20-25%.

DK e-DK Visa Master Card
TRÆ 61+62 i sæt

TRÆ 61 og 62 i sæt

Pris: 255.00 DKK

Medlemspris: 195.00 DKK

Priser ekskl. moms

På lager

Om produktet

TRÆ 61 Skadedyr i træ vejleder i bestemmelse af de mest almindelige angreb fra træskadedyr, og gør det muligt at skelne mellem harmløse insekter og egentlige skadesvolder i træ.
De fleste træskadedyr trives bedst i fugtige omgivelser. Sundt og tørt træ angribes derimod sjældent. Derfor er den bedste beskyttelse, at udforme bygninger og konstruktioner, så træet beskyttes mod uhensigtsmæssig opfugtning fra vejrliget.
Bogen anviser derfor metoder til både forebyggelse og bekæmpelse af angreb i bygningstræ.
Vejledningen afløser TRÆhåndbogen TRÆ 48, Skadedyr i træ fra 2003

TRÆ 62 Skadet træværk behandler de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser, hvordan de forebygges og afhjælpes.
Trækonstruktioner, der er forkert udformet, eller hvor vedligeholdelsen er forsømt, kan blive udsat for uhensigtsmæssig fugtpåvirkning fra vejrliget. Det kan ødelægge træets udseende, reducere levetiden eller føre til funktionssvigt.
Byggefugt og fugtige byggematerialer giver ofte anledning til skimmelvækst både i byggeperioden, og efter at bygningen er taget i brug. Håndbogen går derfor i dybden med forebyggelse og bekæmpelse af skimmel på byggekonstruktioner med særligt henblik på træ. Tilsvarende anvisninger findes i bogen for de mere alvorlige råd og svampeangreb.
Vejledningen afløser TRÆhåndbogen TRÆ 40, Skadet træværk fra 2001

Manuskript: Henri Mourier, Anne Pia Koch og Bjarne Lund Johansen
Redaktion: Træinformation
Udgave: 1. udg. 2010, 56 og 72 sider
Copyright ©Træinformation 2010
ISBN nr.: 978-87-90856-93-9, 978-87-90856-94-6