Træinformations publikationer

Træinformation opdaterer og udgiver hvert år nye håndbøger i den kendte bogserie. Som medlem af Træinformation køber du naturligvis til medlemspris og sparer 20-25%.

DK e-DK Visa Master Card
TRÆ-66-71-Eksempelsamling-i-sæt

TRÆ 66 og TRÆ 71 og Eksempelsamling om brandsikring i sæt

Pris: 744.20 DKK

Medlemspris: 574.50 DKK

Priser ekskl. moms

På lager

Om produktet

Komplet sæt om brandsikring og brandkrav

TRÆ 66 Brandkrav
Håndbogen giver et hurtigt overblik over, hvordan brandkravene i bygningsreglementet kan opfyldes, med tydelig angivelse af hvilke konstruktioner og beklædninger, der kan anvendes.

Eksempler på beklædninger og bygningsdele er vist i oversigtstegninger for hver af de seks anvendelseskategorier for bygninger.
Lempelser i forhold til de generelle bestemmelser samt behovet for brandadskillelser og sektioner fremgår af den tilhørende tekst.

Med enkle tegninger og memotekniske symboler er bogen et effektivt opslagsværk for projekterende og udførende i byggeriet. Bogen gør det let at huske og forstå de gældende bestemmelser.

Håndbogen afløser TRÆ 39 Træ & brandkrav fra 1995.

TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele
Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Det er materialer, bygningsdele og konstruktioner, der kan anvendes direkte i byggeriet, og som har dokumenterede brandtekniske egenskaber.

Bogen indeholder samtidig forklaring på alle normalt anvendte brandtekniske begreber og regler, som byggeriets projekterende og udførende parter har brug for til forståelse af de brandtekniske krav og for valg af de rette byggetekniske løsninger.

Det bliver således lettere at bygge bæredygtigt med træ ved hjælp af TRÆ 71.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Eksempelsamlingen giver en lang række praktiske eksempler på, hvordan bestemmelserne i Bygningsreglementet 2015 kan tolkes og udmøntes i praktisk byggeri.

Bestemmelserne i BR15, kapitel 5, er funktionsbaserede brandkrav, der beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås for bygninger opført efter bygningsreglementet.

Eksempelsamlingen indeholder en række generelle beskrivelser om brandsikring af byggeri, samt to afsnit om de særlige forhold der er ved brandsikring af småhusbyggeri og staldbygninger.

Eksemplerne i eksempelsamlingen behandler traditionelle bygninger. Derfor kan eksemplerne ikke direkte overføres på mere komplekse bygninger, som f.eks. bygninger med overdækkede gårde, lager- og industribygninger i flere etager og meget høje bygninger. Her vil det ofte være nødvendigt med særlig brandteknisk dokumentation.

Større bygninger, f.eks. til brandfarlig virksomhed, vil tillige være omfattet af beredskabslovgivningens bestemmelser.

Yderligere Information

Vægt 0.66 kg

Detaljer

TRÆ 66 Brandkrav

Manuskript: Bjarne Lund Johansen, Anders Bach Vestergaard
Redaktion: Træinformation
Udgave: 1.udg. 2011, 72 sider
Copyright ©Træinformation 2011
ISBN nr.: 978-87-90856-99-1

TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

Manuskript: Bjarne Lund Johansen, Jørgen Munch-Andersen, Anders Bach Vestergaard
Redaktion: Træinformation
Udgave: 1.udg. 2015, 136 sider
Copyright ©Træinformation 2015
ISBN nr.: 978-87-90856-36-6

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Manuskript: Trafik- og Byggestyrelsen
Redaktion: Trafik- og Byggestyrelsen
Udgave: 2. udg. 2016, 266 sider
Copyright ©Trafik- og Byggestyrelsen
ISBN nr.: 978-87-9176-973-3