Træinformations publikationer

Træinformation opdaterer og udgiver hvert år nye håndbøger i den kendte bogserie. Som medlem af Træinformation køber du naturligvis til medlemspris og sparer 20-25%.

DK e-DK Visa Master Card
Træ 71 + Brandsäkra trähus_sikkerhed

TRÆ 71 + Brandsäkra trähus i sæt

Pris: 643.20 DKK

Medlemspris: 339.20 DKK

Priser ekskl. moms

På lager

Om produktet

TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele
Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Det er materialer, bygningsdele og konstruktioner, der kan anvendes direkte i byggeriet, og som har dokumenterede brandtekniske egenskaber.

Bogen indeholder samtidig forklaring på alle normalt anvendte brandtekniske begreber og regler, som byggeriets projekterende og udførende parter har brug for til forståelse af de brandtekniske krav og for valg af de rette byggetekniske løsninger.

Samtidig indeholder bogen en grundig vejledning med tilhørende eksempler på beregning af brandmodstandsevnen for en række beklædninger og bygningsdele efter den europæiske trænorm, EC5, med kommenterede tillæg.

Bogen kan med fordel bruges sammen med TRÆ 66 Brandkrav, der indeholder en let forståelig oversigt over gældende brandkrav med forklaringer.

Det bliver således lettere at bygge bæredygtigt med træ ved hjælp af TRÆ 71.

Manuskript: Bjarne Lund Johansen, Nexttool,
Jørgen Munch-Andersen, Træinformation og Anders Bach Vestergaard, DBI
Redaktion: Bjarne Lund Johansen, Nexttool
Udgave: 1. udg. 2015, 136 sider
Copyright ©Træinformation 2015
ISBN nr.: 978-87-90856-36-6

Brandsäkra trähus
Bogen giver en grundig viden og vejledning om alle de aspekter, som er vigtige for at kunne konstruere, dimensionere og designe brandsikre træhuse.

Bogen giver praktisk vejledning og råd om dimensionering af trækonstruktioner og -produkter, der skal til for at opfylde kravene om brandsikkerhed i de nordiske og baltiske lande med nationale bestemmelser og europæiske klasser og dimensioneringsmetoder. Det gælder både Eurocode 5 samt nye beregningsmetoder, som endnu ikke indgår i Eurocode 5.

Bogen viser først og fremmest mulighederne for at bygge fleretagesbyggeri med øget træbrug, men den kan også anvendes til lavere byggeri. Anvisningerne er primært beregnet til boligformål, men mange af bogens løsninger er generelle.

Brandsikringskravene i de nordiske og baltiske lande er stort set de samme, men der findes forskelle. Det indebærer, at visse dimensioneringsmetoder for trækonstruktioner ikke kan anvendes direkte i alle lande. Information om sådanne afvigelser er inkluderet i bogen. Lovgivningen i hvert land skal naturligvis tages i betragtning.

Bogen dækker hovedsagelig krav, der er direkte relateret til træanvendelse. For øvrig teknisk vejledning henvises til generelle bøger om brandteknisk dimensionering.

Målgruppen for denne bog er primært brandkonsulenter, ingeniører, konstruktører og arkitekter. Den kan også bruges til undervisning og ved produktudvikling inden for træ- og byggeindustrien.

For myndighederne kan bogen bidrage til at fjerne forskelle i bygningslovgivningen i de nordiske og baltiske lande.

Bogen er udviklet med støtte fra Nordisk InnovationsCenter, og ledende eksperter og forskere har deltaget i projektet, blandt andet Træinformation og Dansk brand- og sikringsteknisk Institut.

Bogen er på svensk og er på 180 sider.
Manuskript: Birgit Östman m.fl.
Redaktion: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Udgave: 3. udgave 2012, 180 sider
Copyright @SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
ISBN nr: 978-91-87017-32-2