Træinformations publikationer

Træinformation opdaterer og udgiver hvert år nye håndbøger i den kendte bogserie. Som medlem af Træinformation køber du naturligvis til medlemspris og sparer 20-25%.

DK e-DK Visa Master Card
TRÆ-71-Eksempelsamling-i-sæt

TRÆ 71 og Eksempelsamling om brandsikring i sæt

Pris: 564.20 DKK

Medlemspris: 460.20 DKK

Priser ekskl. moms

På lager

Om produktet

Alt om brandsikring i et sæt

TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele
Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Det er materialer, bygningsdele og konstruktioner, der kan anvendes direkte i byggeriet, og som har dokumenterede brandtekniske egenskaber.

Bogen indeholder samtidig forklaring på alle normalt anvendte brandtekniske begreber og regler, som byggeriets projekterende og udførende parter har brug for til forståelse af de brandtekniske krav og for valg af de rette byggetekniske løsninger.

Det bliver således lettere at bygge bæredygtigt med træ ved hjælp af TRÆ 71.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Eksempelsamlingen giver en lang række praktiske eksempler på, hvordan bestemmelserne i Bygningsreglementet 2015 kan tolkes og udmøntes i praktisk byggeri.

Sådan er eksempelsamlingen bygget op
Bestemmelserne i BR15, kapitel 5, er funktionsbaserede brandkrav, der beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås for bygninger opført efter bygningsreglementet.

Eksempelsamlingen indeholder en række generelle beskrivelser om brandsikring af byggeri, samt to afsnit om de særlige forhold der er ved brandsikring af småhusbyggeri og staldbygninger.

Eksemplerne i eksempelsamlingen behandler traditionelle bygninger. Derfor kan eksemplerne ikke direkte overføres på mere komplekse bygninger, som f.eks. bygninger med overdækkede gårde, lager- og industribygninger i flere etager og meget høje bygninger. Her vil det ofte være nødvendigt med særlig brandteknisk dokumentation.

Større bygninger, f.eks. til brandfarlig virksomhed, vil tillige være omfattet af beredskabslovgivningens bestemmelser.

Yderligere Information

Vægt 0.66 kg

Detaljer

TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

Manuskript: Bjarne Lund Johansen, Jørgen Munch-Andersen, Anders Bach Vestergaard
Redaktion: Træinformation
Udgave: 1.udg. 2015, 136 sider
Copyright ©Træinformation 2015
ISBN nr.: 978-87-90856-36-6

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Manuskript: Trafik- og Byggestyrelsen
Redaktion: Trafik- og Byggestyrelsen
Udgave: 2. udg. 2016, 266 sider
Copyright ©Trafik- og Byggestyrelsen
ISBN nr.: 978-87-9173-973-3