Udgåede TRÆhåndbøger

Siden 1954 har Træinformation udgivet håndbøger, der repræsenterer en grundviden om træ og byggeri, som afspejler den gældende viden på det givne tidspunkt.

Udgåede TRÆhåndbøger

Som medlem kan du læse alle tidligere håndbøger online

Hold musen over den håndbog, der interesserer dig og få en kort beskrivelse af indholdet.

Klik på håndbogen for at åbne og læse den

TRÆ 1, Træ fra skov til skib

1. udg. april, 1958

Pjecen er den første i håndbogsserien og giver en kort beskrivelse, i billeder og tekst, af træets vej fra skoven til forbrugeren.

TRÆ 1, Træ fra Skov til Skib
TRÆ 2, Trægitterspærfag (Mellemunderstøttende)

1. udg. juni, 1958
Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961)

Baseret på erfaringer fra praktisk byggeri, indeholder pjecen nødvendige oplysninger for projektering af træspærfag til enfamiliehuse.

TRÆ 2, Trægitterspærfag
TRÆ 3, Trægitterspærfag (Fritbærende)

1. udg. september, 1958
Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961)


Omhandler fritbærende trægitterspærfag. Giver sammen med TRÆ 2 de nødvendige oplysninger for projektering og udførelse af træspærfag til enfamiliehuse.

TRÆ 3, Trægitterspærfag (Fritbærende)
TRÆ 2-3, Træspærfag

1. udg. marts, 1961
Udgået 1966, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1966)

Genoptryk og samling af TRÆ 2 og TRÆ 3. Giver de nødvendige oplysninger i forbindelse med projektering og opførelse af træspærfag til enfamiliehuse.

TRÆ 2-3 - Træspærfag (1. udg. 1961)
TRÆ 2-3, Gitterspærfag

2. udg. marts, 1966
Udgået 1971, erstattet af TRÆ 2-3 (april, 1971)

Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1961.

TRÆ 2-3 - Gitterspærfag (2. udg. 1966)
TRÆ 2-3, Gitterspærfag

3. udg. april, 1971
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)


Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1966.

TRÆ 2-3 - Gitterspærfag (3. udg. 1971)
TRÆ 4, Træbeskyttelse

1. udg. december, 1958
Udgået 1963, erstattet af TRÆ 46 (september, 2001)


Beskriver de metoder og midler, der er til rådighed i forbindelse med træbeskyttelse.

TRÆ 4, Træbeskyttelse
TRÆ 5, Træskeletvægge

1. udg. april, 1959
Udgået 1975, erstattet af TRÆ 25 (september, 1975)


Pjecen behandler de moderne træskeletkonstruktioners princip, med inspiration fra samtidens konstruktionsmetoder i USA og Norge.

TRÆ 5, Træskeletvægge
TRÆ 6, Træ, Maling & Lak

1. udg. juli, 1959
Udgået 1962, erstattet af TRÆ 11 (august, 1962)

Giver en oversigt over de vigtigste fremgangsmåder og malematerialer til overfladebehandling af bygningstræ.

TRÆ 6, Træ, Maling & Lak
TRÆ 7, Træ i sommerhuse

1. udg. december, 1959
Udgået 1965

Beskriver den rigtige anvendelse af træ i sommerhusbyggeri. Det er især konstruktionerne til det lille sommerhus, som bliver behandlet i pjecen.

TRÆ 7, Træ i Sommerhuse
TRÆ 8, Træspærfag til stalde

1. udg. april, 1960
Udgået 1981, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005)

Behandler trækonstruktioner i landbrugsbyggeriet og bringer komplette tegninger til fem forskellige træspærfagstyper.

TRÆ 8, Træspærfag Stalde
TRÆ 9, Træspærfag til lader

1. udg. februar 1961
Udgået 1981

Pjecen er en fortsættelse af TRÆ 8, Træspærfag til stalde og indeholder tegninger til seks forskellige træspærfagstyper.

TRÆ 9, Træspærfag Lader
TRÆ 10, Før De bygger sommerhus

1. udg. september, 1961
Udgået 1981

Behandler træsommerhusets boligmæssige udformning.

TRÆ 10, Før De Bygger Sommerhus
TRÆ 11, Træ, Maling, Beitse & Lak

1. udg. august, 1962
Udgået 1981, erstattet af TRÆ 44 (august, 2000)

Beskriver de vigtigste muligheder for en teknisk og æstetisk tilfredsstillende overfladebehandling af bygningstræ.

TRÆ 11, Træ, Maling, Bejdse & Lak
TRÆ 12, 12 Træarter i Skandinavien

1. udg. juni, 1963
Udgået 1993, erstattet af TRÆ 49 (august, 2003)

Giver i kortfattet form en elementær orientering om de tolv vigtigste, skandinaviske træ- og løvtræarters vækst, opbygning og egenskaber.

TRÆ 12, 12 Træarter i Skandinavien
TRÆ 13, Træ holder længe

1. udg. oktober, 1963
Udgået 1984, erstattet af TRÆ 29(oktober, 1984)

Pjecen er afløseren for TRÆ 4, Træbeskyttelse og beskriver overfladebehandling samt imprægnering for beskyttelse af træet.

TRÆ 13, Træ holder længe
TRÆ 14, Træstilladser

1. udg. maj, 1964
Udgået 1981

Gennemgår opbygning af træstilladser til murer- og jernbetonarbejde.

TRÆ 14, Træstilladser
TRÆ 15, Hanebåndsspærfag

1. udg. juli, 1964
Udgået 1973, erstattet af TRÆ 15 (juli, 1973)

Behandler træspærfag med typetegninger og dimensioneringstabeller for to typer af hanebåndsspærfag henholdsvis uden og med mellemunderstøtninger.

TRÆ 15 - Hanebåndsspærfag (1. udg. 1964)
TRÆ 15, Hanebåndsspærfag

2. udg. juli, 1973
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Genoptryk af TRÆ 15, Hanebåndsspærfag fra 1964.

TRÆ 15, Hanebåndsspærfag (2. udg. 1973)
TRÆ 16, Træ og Trivsel

1. udg. september, 1964
Udgået 1981

Pjecen skal betragtes som en hyldest til trivsel-linien i dansk haveboliger. Den giver i tre afsnit en karakteristik af samtidens byggeri af haveboliger.

TRÆ 16, Træ og Trivsel
TRÆ 17, Trækonstruktioner i sommerhuse

1. udg. september, 1965
Udgået 1981

Danner sammen med TRÆ 10, Før De Bygger Sommerhus, grundlag for projektering og udførelse af bedre og smukkere sommerhuse af træ.

TRÆ 17, Trækonstruktioner i sommerhuse
TRÆ 18, Træbjælkelag i enfamiliehuse

1. udg. juni, 1967
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Gennemgår træbjælkelagets opbygning, dimensionering og de konstruktive detaljer i forbindelse med udførelsen.

TRÆ 18, Træbjælkelag i Enfamiliehuse
TRÆ 19, Trægulve

1. udg. april, 1968
Udgået 1997, erstattet af TRÆ 41 (december, 1997)

Gennemgår trægulves egenskaber, udseende og variationsmuligheder samt udførelse og overfladebehandling.

TRÆ 19, Trægulve
TRÆ 20, Træ i haven

1. udg. juli, 1968
Udgået 1991

Pjecen gennemgår de mange muligheder for anvendelse af træ i haven.

TRÆ 20, Træ i haven
TRÆ 21, Feriehuset af træ

1. udg. december, 1970
Udgået 1991

Bringer et komplet sæt tegninger med tilhørende arbejdsbeskrivelse til feriehuset af træ.

TRÆ 21, Feriehuset af træ
TRÆ 22, Træforbindelser

1. udg. juni, 1970
Udgået 1991

Behandler de belastninger, der kan forekomme på de almindeligste forbindelser i og mellem de bærende bygningsdele – dæk, vægge og tag.

TRÆ 22, Træforbindelser
TRÆ 23, Træ og bad

1. udg. oktober, 1972
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 53 (november, 2006)

Beskriver hvorfor, hvor og hvordan træ og træbeklædninger anvendes og behandles i baderum og badstuer – både i etagehuset og i enfamiliehuset.

TRÆ 23, Træ og Bad
TRÆ 24, Træfiberplader

1. udg. 1973
Udgået 1993, erstattet af TRÆ 36 (december, 1993)

Pjecen giver alle nødvendige informationer om træfiberplader som byggemateriale samlet i fire afsnit.

TRÆ 24, Træfiberplader
TRÆ 25, Træskelethuse

1. udg. september, 1975
Udgået 1992, erstattet af TRÆ 56 (december, 2008)

I forlængelse af TRÆ 5, Træskeletvægge indeholder pjecen de nødvendige anvisninger for opbygning træskelethuse.

TRÆ 25, Træskelethuse
TRÆ 26, Spånplader i byggeriet

1. udg. september, 1977
Udgået 1994, erstattet af TRÆ 37 (december, 1994)

Gennemgår konstruktioner i byggeriet med anvendelse af spånplader i overensstemmelse med BR-77.

TRÆ 26, Spånplader i Byggeriet
TRÆ 27, Krydsfiner i byggeriet

1. udg. juni, 1979
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 32 (december, 1991)

Gennemgår konstruktioner med krydsfiner i byggeriet, anvendt i overensstemmelse med BR-77.

TRÆ 27, Krydsfiner i Byggeriet
TRÆ 28, Træspærfag

1. udg. april, 1983
Udgået 1990, erstattet af TRÆ 28 (december, 1990)

Pjecen indeholder dimensioneringstabeller og udførelsesvejledning for træspærfag samlet med sømplader samt for træbjælkelag.

TRÆ 28 - Træspærfag (1. udg. 1983)
TRÆ 28, Træspærfag

2. udg. december 1990
Udgået 1998, erstattet af TRÆ 28 (november, 1998)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1983.

TRÆ 28 - Træspærfag (2. udg. 1990)
TRÆ 28, Træspærfag

3. udg. november, 1998
Udgået 2001, erstattet af TRÆ 28 (maj, 2004)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1990.

TRÆ 28, Træspærfag
TRÆ 28, Træspær 1

4. udg. maj, 2004
Udgået 2004, erstattet af TRÆ 28 (december, 2004)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1998.

TRÆ 28, Træspær 1
TRÆ 28, Træspær 1

5. udg. december, 2004
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 59 (december, 2009)

Opdateret udgave af TRÆ 28 fra maj 2004.

TRÆ 28, Træspær 1
TRÆ 29, Træ holder længe

1. udg. oktober, 1984
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 29 (juli, 1991)

Pjecen er afløseren for TRÆ 13, Træ holder længe fra 1963 og indeholder en oversigt over de vigtigste regler for konstruktiv træbeskyttelse.

TRÆ 29, Træ holder længe
TRÆ 29, Træbeskyttelse

2. udg. juli, 1991
Udgået 2000, erstattet af TRÆ 44+46 (august, 2000/september, 2001)

Opdateret udgave af TRÆ 29 fra 1984.

TRÆ 29, Træbeskyttelse
TRÆ 30, Limtræ

1. udg. oktober, 1983
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 30 (juni, 1991)

Pjecen vejleder om dimensionering, anvendelse og vedligeholdelse af limtrækonstruktioner.

TRÆ 30, Limtræ
TRÆ 30, Limtræ

2. udg. juni, 1991
Udgået 2002, erstattet af TRÆ 30 (maj, 2002)

Opdateret udgave af TRÆ 30 fra 1983.

TRÆ 30, Limtræ
TRÆ 30, Limtræ

3. udg. maj, 2002
Udgået 2007

Opdateret udgave af TRÆ 30 fra 1991.

TRÆ 30, Limtræ (3. udg. 2002)
TRÆ 31, Træspær

1. udg. august, 1987
Udgået 1990, erstattet af TRÆ 31 (december, 1990)

Pjecen henvender sig til byggeriets rådgivende og udførende, der har ansvaret for valg, bestilling og opsætning af træspær.

TRÆ 31, Træspær
TRÆ 31, Træspær

2. udg. december, 1990
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005)

Opdateret udgave af TRÆ 31 fra 1987.

TRÆ 31, Træspær
TRÆ 32, Krydsfiner

1. udg. december, 1991
Udgået 2006, erstattes af TRÆ 60

Håndbogen er afløseren for TRÆ 27, Krydsfiner i Byggeriet, og behandler i denne udgave et bredere anvendelsesområde for krydsfiner.

TRÆ 32, Krydsfiner
TRÆ 33, Skadedyr i træ

1. udg. maj, 1990
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 48 (april, 2004)

Vejledningen gennemgår de mest almindelige træskadedyr i Danmark. Bogen anviser en række konstruktive beskyttelsesforanstaltninger mod de almindeligste træskadedyr.

TRÆ 33, Skadedyr i Træ
TRÆ 34, Valg af træ

1. udg. november, 1991
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 50 (december, 2003)

Udarbejdet som et hjælpemiddel til byggeriet og træindustrien for at gøre det lettere at beskrive og vælge træmaterialer.

TRÆ 34, Valg af Træ
TRÆ 35, 52 Træarter

1. udg. august, 1993
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 49 (august, 2003)

Håndbogen giver en koncentreret og grundig baggrund for valg af træart til møbel-, bygge- og industriformål.

TRÆ 35, 52 Træarter
TRÆ 36, Træfiberplader

1. udg. december, 1993
Udgået 2008, erstattes af TRÆ 60

Håndbogen lægger vægt på de områder, hvor træfiberplader især anvendes fx til undergulve og undertage.

TRÆ 36, Træfiberplader
TRÆ 37, Spånplader i byggeriet

1. udg. december, 1994
Udgået 2009, erstattes af TRÆ 60

Opdateret udgave af TRÆ 26 fra 1977. Bogen anviser valg og anvendelse af spånplader til væg, gulv og indretningsformål.

TRÆ 37, Spånplader i Byggeriet
TRÆ 38, Træ & brand

1. udg. december, 1995
Udgået 2006, erstattet af TRÆ 71 (november 2015)

Håndbogen er en brandteknisk eksempelsamling, der gennemgår de gældende brandtekniske krav og anviser egnede træbaserede løsninger.

TRÆ 38, Træ & Brand
TRÆ 39, Træ & brandkrav

1. udg. december, 1995
Udgået 2006, erstattet af TRÆ 66 (december 2011)

Gennemgår bygningsreglementets brandkrav i tegneserier for hver bygningstype. Håndbogen knytter sig til TRÆ 38, Træ og brand.

TRÆ 39, Træ & Brandkrav
TRÆ 40, Skadet træværk

1. udg. november, 1996
Udgået 2001, erstattet af TRÆ 40 (maj, 2001)

Håndbogen beskriver en række af de mest almindelige forekommende skader på trækonstruktioner og viser hvordan de forebygges og afhjælpes.

TRÆ 40, Skadet træværk (1. udg. 1996)
TRÆ 40, Skadet træværk

2. udg. maj, 2001
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 62 (november, 2010)

Opdateret udgave af TRÆ 40 fra 1996.

TRÆ 40, Skadet træværk (2. udg. 2001)
TRÆ 41, Lægning af trægulve

1. udg. december, 1997
Udgået 2001, erstattet af TRÆ 41 (december, 2001)

Håndbogen anviser gennemprøvede metoder for lægning af trægulve og opstiller de tekniske forudsætninger for at trægulve kan udføres korrekt.

TRÆ 41, Lægning af trægulve (1. udg. 1997)
TRÆ 41, Trægulve 1 – Lægning og reparation

2. udg. december, 2001
Udgået 2004, erstattet af TRÆ 41 (juni, 2004)

Opdateret udgave af TRÆ 41 fra 1997.

TRÆ 41, Trægulve 1 - Lægning og reparation (2. udg. 2001)
TRÆ 41, Trægulve 1 – Lægning og reparation

3. udg. juni, 2004
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 64 (december, 2010)

Opdateret udgave af TRÆ 41 fra 2001.

TRÆ 41, Trægulve 1 - Lægning og reparation (3. udg. 2004)
TRÆ 42, Træbasisbeskrivelse

1. udg. november, 1999
Udgået 2006

Træbasisbeskrivelsen er en generel arbejdsbeskrivelse for de mest almindelige tømrer- og snedkerarbejder.

TRÆ 42, Træbasisbeskrivelse
TRÆ 43, Spånplader i møbelindustrien

1. udg. maj, 1999
Udgået 2005

Håndbogen redegør for de materialetekniske muligheder, der er for at løse møbel- og inventaropgaver med spånplader.

TRÆ 43, Spånplader i møbelindustrien
TRÆ 44, Maling af træ

1. udg. august, 2000
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009)

Håndbogen omhandler behandling af udendørs træværk med maling og træbeskyttelsesmidler.

TRÆ 44, Maling af træ
TRÆ 46, Træbeskyttelse

1. udg. september, 2001
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009)

Bogen giver en systematisk gennemgang af konstruktiv og kemisk træbeskyttelse. Vejledningen gør det nemmere og mere sikkert at vælge den rette træart og behandling til udendørs brug.

TRÆ 46, Træbeskyttelse
TRÆ 47, Trægulve 2 – Valg og vedligehold

1. udg. december, 2001
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 63 (december, 2010)

Håndbogen er en praktisk vejledning i valg af trægulv, lægningsmønster, overfladebehandling, rengøring og vedligehold.

TRÆ 47, Trægulve 2 - Valg og vedligeholdelse
TRÆ 48, Skadedyr i træ

1. udg. april, 2003
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 61 (juni 2010)

Håndbogen er et værktøj til selv at kunne bestemme og bekæmpe de mest almindelige skadedyrsangreb, og samtidig skelne mellem harmløse insekter og egentlige skadedyr.

TRÆ 48, Skadedyr i træ
TRÆ 49 58 Træarter

1. udg. august, 2003
Udgået 2014, erstattet af TRÆ 69 (november, 2014)

Oversigt over de mest anvendte træarter i dansk bygge- og møbelindustri. Fortæller om den enkelte træarts oprindelse, egenskaber og anvendelsesmuligheder.

TRÆ 49 58 Træarter
TRÆ 50 TRÆ – Kvalitet og egenskaber

1. udg. december, 2003
Udgået 2014, erstattet af TRÆ 70 (november, 2014)
Alt om udformning, materialer og beskyttelse af træfacader. Gennemgår de mest egnede træarter, gældende brandkrav, fugtforhold i fasadekonstruktioner, placering af dampspærre og krav til vindspærre. Indeholder et væld af konstruktionsløsninger.

TRÆ 50
TRÆ 51, Taglægter

1. udg. maj, 2005
Udgået 2010, erstattes af TRÆ 65

Giver grundlaget for dimensionering af taglægter og deres fastgørelser. Indeholder dimensioneringstabeller for taglægter, udhæng og befæstigelser.

TRÆ 51, Taglægter
TRÆ 52, Træspær 2

1. udg. juni, 2005
Udgået 2008, erstattet af TRÆ 58 (december, 2009)

Håndbogen giver grundlaget for valg, bestilling, rejsning og afstivning af træspær.

TRÆ 52, Træspær 2
TRÆ 53 Træ i vådrum

1. udg. november, 2006
Udgået 2007, erstattet af TRÆ 53 (november, 2007)

Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede vådrum og badstuer.

TRÆ 53 Træ i vådrum
TRÆ 53 Træ i vådrum

2. udg. november, 2007
Udgået 2016, erstattet af TRÆ 72 (december, 2016)

Håndbogen går mere i dybden med krav og anvisninger til, hvordan undergulve og vægunderlag af træplader skal opbygges til både pvc- og flisebeklædninger, og hvordan trægulve og træbeklædninger i vådrum udføres.

TRÆ 53 Træ i vådrum
TRÆ 54 Undertage

Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede undertage. Bogen indeholder detaljerede anvisninger på, hvordan undertage af træfiberplader og bærende undertage af brædder, krydsfiner- og OSB-plader med tagpap, bør udføres.

TRÆ 54 Undertage
TRÆ 58 Træspær 2 – Valg, opstilling og afstivning

Bogen indeholder den væsentligste viden om valg, opstilling og afstivning af fabriksfremstillede spær. Den afløser TRÆ 52.

trae_58_124x176_forside_lille