Formål

Formål

Træinformation
– viden, holdninger og visioner for træ i byggeriet

I Træinformation ved vi, hvad vi taler om. Det er derfor, vi har langt over tusinde medlemsvirksomheder og er selvskrevne sparringspartnere i lovgivningsprocesser.

Vi er sat verden for at samle, producere og formidle viden om anvendelse af træ i byggeriet. Først og fremmest til vores medlemsvirksomheder, byggeriets parter og den byggetekniske undervisning, men også til politiske beslutningstagere, medier og forbrugere.

Vores mål er at styrke og udvikle markedet for træ i byggeriet – det gør vi ved at:

 

  • Levere aktuel viden om træbaserede løsninger formidlet til fagfolk via kurser, rådgivning og let anvendelige vejledninger og værktøjer.
  • Inspirere bygherrer, forbrugere og arkitekter til at bygge i træ ved at udbrede kendskabet til de unikke arkitektoniske og konstruktive muligheder og til de miljø- og klimamæssige fordele ved træ som byggemateriale.
  • Påvirke danske og europæiske beslutningstagere, så lovgivningen på området bedst muligt fremmer kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed i byggeriet.

Træ er roden til innovation, bæredygtighed og kreativitet i byggebranchen.