Vejledninger

Håndbøger, anvisninger og guides om træ og byggeri fra danske videncentre.

Vejledninger

En række danske institutter, videncentre og brancheorganisationer udgiver vejledninger og viden på internettet om træ og byggeri

Træinformation

  • TRÆhåndbøger – vejledninger om træ, træmaterialer, træbeskyttelse og træbaserede konstruktioner i byggeriet som trykte vejledninger, på internet og som app til smartphone og tablet, se traeshop.dk
  • TRÆfakta – anvendelsestekniske vejledninger om træ i byggeriet på internet og som app til smartphone og tablet, se traeshop.dk
  • TRÆguiden – website med viden om træ og træmaterialer samt anvendelsestekniske vejledninger om træ i byggeriet, se traeguiden.dk
  • TRÆordbog – fagordbog om træ, træmaterialer og bygningsudtryk, se traeordbog.dk

Statens Byggeforskningsinstitut

  • Sbi-anvisninger – håndbøger om byggetekniske løsninger, bl.a. vådrum, småhuse mv. som trykte anvisninger eller e-bøger, se traeshop.dk eller sbi.dk

Byg-Erfa

  • Erfa-blade – erfaringsblade om byggematerialer og – konstruktioner, bl.a. træ i udvendige konstruktioner, trægulve mv. som trykte publikationer eller pdf-udgivelse, se byg-erfa.dk

Dansk Byggeri

  • Tolerancer – website med retningslinjer for de mest almindelige tolerancer ved byggearbejder, bl.a. tømrerarbejde, gulve mv., se tolerancer.dk

Dansk Brand og sikringsteknisk Institut

  • Håndbøger og vejledninger – om brandsikring af bygninger som trykte publikationer, se dbi-net.dk