Håndbogsarkiv

Håndbogsarkiv

TRÆ 1, Træ fra Skov til Skib
Læs online

TRÆ 1, Træ fra skov til skib


1. udg. april, 1958

Pjecen er den første i håndbogsserien og giver en kort beskrivelse, i billeder og tekst, af træets vej fra skoven til forbrugeren.

TRÆ 2, Trægitterspærfag
Læs online

TRÆ 2, Trægitterspærfag (Mellemunderstøttende)


1. udg. juni, 1958 Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961) Baseret på erfaringer fra praktisk byggeri, indeholder pjecen nødvendige oplysninger for projektering af træspærfag til enfamiliehuse.

TRÆ 3, Trægitterspærfag (Fritbærende)
Læs online

TRÆ 3, Trægitterspærfag (Fritbærende)


1. udg. september, 1958
Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961)

Omhandler fritbærende trægitterspærfag. Giver sammen med TRÆ 2 de nødvendige oplysninger for projektering og udførelse af træspærfag til enfamiliehuse.

TRÆ 2-3 - Træspærfag (1. udg. 1961)
Læs online

TRÆ 2-3, Træspærfag


1. udg. marts, 1961 Udgået 1966, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1966) Genoptryk og samling af TRÆ 2 og TRÆ 3. Giver de nødvendige oplysninger i forbindelse med projektering og opførelse af træspærfag til enfamiliehuse.

TRÆ 2-3 - Gitterspærfag (2. udg. 1966)
Læs online

TRÆ 2-3, Gitterspærfag


2. udg. marts, 1966 Udgået 1971, erstattet af TRÆ 2-3 (april, 1971) Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1961.

TRÆ 2-3 - Gitterspærfag (3. udg. 1971)
Læs online

TRÆ 2-3, Gitterspærfag


3. udg. april, 1971
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)

Revideret udgave af TRÆ 2-3 fra marts 1966.

TRÆ 4, Træbeskyttelse
Læs online

TRÆ 4, Træbeskyttelse


1. udg. december, 1958
Udgået 1963, erstattet af TRÆ 46 (september, 2001)

Beskriver de metoder og midler, der er til rådighed i forbindelse med træbeskyttelse.

TRÆ 5, Træskeletvægge
Læs online

TRÆ 5, Træskeletvægge


1. udg. april, 1959
Udgået 1975, erstattet af TRÆ 25 (september, 1975)

Pjecen behandler de moderne træskeletkonstruktioners princip, med inspiration fra samtidens konstruktionsmetoder i USA og Norge.

TRÆ 6, Træ, Maling & Lak
Læs online

TRÆ 6, Træ, Maling & Lak


1. udg. juli, 1959 Udgået 1962, erstattet af TRÆ 11 (august, 1962)

Giver en oversigt over de vigtigste fremgangsmåder og malematerialer til overfladebehandling af bygningstræ.

TRÆ 7, Træ i Sommerhuse
Læs online

TRÆ 7, Træ i sommerhuse


1. udg. december, 1959
Udgået 1965


Beskriver den rigtige anvendelse af træ i sommerhusbyggeri. Det er især konstruktionerne til det lille sommerhus, som bliver behandlet i pjecen.

TRÆ 8, Træspærfag Stalde
Læs online

TRÆ 8, Træspærfag til stalde


1. udg. april, 1960
Udgået 1981, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005)


Behandler trækonstruktioner i landbrugsbyggeriet og bringer komplette tegninger til fem forskellige træspærfagstyper.

TRÆ 9, Træspærfag Lader
Læs online

TRÆ 9, Træspærfag til lader


1. udg. februar 1961
Udgået 1981


Pjecen er en fortsættelse af TRÆ 8, Træspærfag til stalde og indeholder tegninger til seks forskellige træspærfagstyper.

TRÆ 10, Før De Bygger Sommerhus
Læs online

TRÆ 10, Før De bygger sommerhus


1. udg. september, 1961
Udgået 1981


Behandler træsommerhusets boligmæssige udformning.

TRÆ 11, Træ, Maling, Bejdse & Lak
Læs online

TRÆ 11, Træ, Maling, Beitse & Lak


1. udg. august, 1962 Udgået 1981, erstattet af TRÆ 44 (august, 2000)

Beskriver de vigtigste muligheder for en teknisk og æstetisk tilfredsstillende overfladebehandling af bygningstræ.

TRÆ 12, 12 Træarter i Skandinavien
Læs online

TRÆ 12, 12 Træarter i Skandinavien


1. udg. juni, 1963
Udgået 1993, erstattet af TRÆ 49 (august, 2003)


Giver i kortfattet form en elementær orientering om de tolv vigtigste, skandinaviske træ- og løvtræarters vækst, opbygning og egenskaber.

TRÆ 13, Træ holder længe
Læs online

TRÆ 13, Træ holder længe


1. udg. oktober, 1963
Udgået 1984, erstattet af TRÆ 29(oktober, 1984)


Pjecen er afløseren for TRÆ 4, Træbeskyttelse og beskriver overfladebehandling samt imprægnering for beskyttelse af træet.

TRÆ 14, Træstilladser
Læs online

TRÆ 14, Træstilladser


1. udg. maj, 1964 Udgået 1981 Gennemgår opbygning af træstilladser til murer- og jernbetonarbejde.

TRÆ 15 - Hanebåndsspærfag (1. udg. 1964)
Læs online

TRÆ 15, Hanebåndsspærfag


1. udg. juli, 1964
Udgået 1973, erstattet af TRÆ 15 (juli, 1973)


Behandler træspærfag med typetegninger og dimensioneringstabeller for to typer af hanebåndsspærfag henholdsvis uden og med mellemunderstøtninger.

TRÆ 15, Hanebåndsspærfag (2. udg. 1973)
Læs online

TRÆ 15, Hanebåndsspærfag


2. udg. juli, 1973
Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983)


Genoptryk af TRÆ 15, Hanebåndsspærfag fra 1964.

TRÆ 16, Træ og Trivsel
Læs online

TRÆ 16, Træ og Trivsel


1. udg. september, 1964 Udgået 1981 Pjecen skal betragtes som en hyldest til trivsel-linien i dansk haveboliger. Den giver i tre afsnit en karakteristik af samtidens byggeri af haveboliger.

TRÆ 17, Trækonstruktioner i sommerhuse
Læs online

TRÆ 17, Trækonstruktioner i sommerhuse


1. udg. september, 1965 Udgået 1981 Danner sammen med TRÆ 10, Før De Bygger Sommerhus, grundlag for projektering og udførelse af bedre og smukkere sommerhuse af træ.

TRÆ 18, Træbjælkelag i Enfamiliehuse
Læs online

TRÆ 18, Træbjælkelag i enfamiliehuse


1. udg. juni, 1967 Udgået 1983, erstattet af TRÆ 28 (april, 1983) Gennemgår træbjælkelagets opbygning, dimensionering og de konstruktive detaljer i forbindelse med udførelsen.

TRÆ 19, Trægulve
Læs online

TRÆ 19, Trægulve


1. udg. april, 1968
Udgået 1997, erstattet af TRÆ 41 (december, 1997)


Gennemgår trægulves egenskaber, udseende og variationsmuligheder samt udførelse og overfladebehandling.

TRÆ 20, Træ i haven
Læs online

TRÆ 20, Træ i haven


1. udg. juli, 1968
Udgået 1991


Pjecen gennemgår de mange muligheder for anvendelse af træ i haven.

TRÆ 21, Feriehuset af træ
Læs online

TRÆ 21, Feriehuset af træ


1. udg. december, 1970
Udgået 1991


Bringer et komplet sæt tegninger med tilhørende arbejdsbeskrivelse til feriehuset af træ.

TRÆ 22, Træforbindelser
Læs online

TRÆ 22, Træforbindelser


1. udg. juni, 1970
Udgået 1991


Behandler de belastninger, der kan forekomme på de almindeligste forbindelser i og mellem de bærende bygningsdele – dæk, vægge og tag.

TRÆ 23, Træ og Bad
Læs online

TRÆ 23, Træ og bad


1. udg. oktober, 1972
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 53 (november, 2006)


Beskriver hvorfor, hvor og hvordan træ og træbeklædninger anvendes og behandles i baderum og badstuer – både i etagehuset og i enfamiliehuset.

TRÆ 24, Træfiberplader
Læs online

TRÆ 24, Træfiberplader


1. udg. 1973
Udgået 1993, erstattet af TRÆ 36 (december, 1993)


Pjecen giver alle nødvendige informationer om træfiberplader som byggemateriale samlet i fire afsnit.

TRÆ 25, Træskelethuse
Læs online

TRÆ 25, Træskelethuse


1. udg. september, 1975
Udgået 1992, erstattet af TRÆ 56 (december, 2008)


I forlængelse af TRÆ 5, Træskeletvægge indeholder pjecen de nødvendige anvisninger for opbygning træskelethuse.

TRÆ 26, Spånplader i Byggeriet
Læs online

TRÆ 26, Spånplader i byggeriet


1. udg. september, 1977
Udgået 1994, erstattet af TRÆ 37 (december, 1994)


Gennemgår konstruktioner i byggeriet med anvendelse af spånplader i overensstemmelse med BR-77.

TRÆ 27, Krydsfiner i Byggeriet
Læs online

TRÆ 27, Krydsfiner i byggeriet


1. udg. juni, 1979
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 32 (december, 1991)


Gennemgår konstruktioner med krydsfiner i byggeriet, anvendt i overensstemmelse med BR-77.

TRÆ 28 - Træspærfag (1. udg. 1983)
Læs online

TRÆ 28, Træspærfag


1. udg. april, 1983 Udgået 1990, erstattet af TRÆ 28 (december, 1990) Pjecen indeholder dimensioneringstabeller og udførelsesvejledning for træspærfag samlet med sømplader samt for træbjælkelag.

TRÆ 28 - Træspærfag (2. udg. 1990)
Læs online

TRÆ 28, Træspærfag


2. udg. december 1990 Udgået 1998, erstattet af TRÆ 28 (november, 1998) Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1983.

TRÆ 28, Træspærfag
Læs online

TRÆ 28, Træspærfag


3. udg. november, 1998 Udgået 2001, erstattet af TRÆ 28 (maj, 2004) Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1990.

TRÆ 28, Træspær 1
Læs online

TRÆ 28, Træspær 1


4. udg. maj, 2004 Udgået 2004, erstattet af TRÆ 28 (december, 2004) Opdateret udgave af TRÆ 28 fra 1998.

TRÆ 28, Træspær 1
Læs online

TRÆ 28, Træspær 1


5. udg. december, 2004 Udgået 2009, erstattet af TRÆ 59 (december, 2009) Opdateret udgave af TRÆ 28 fra maj 2004.

TRÆ 29, Træ holder længe
Læs online

TRÆ 29, Træ holder længe


1. udg. oktober, 1984
Udgået 1991, erstattet af TRÆ 29 (juli, 1991)


Pjecen er afløseren for TRÆ 13, Træ holder længe fra 1963 og indeholder en oversigt over de vigtigste regler for konstruktiv træbeskyttelse.

TRÆ 29, Træbeskyttelse
Læs online

TRÆ 29, Træbeskyttelse


2. udg. juli, 1991
Udgået 2000, erstattet af TRÆ 44+46 (august, 2000/september, 2001)


Opdateret udgave af TRÆ 29 fra 1984.

TRÆ 30, Limtræ
Læs online

TRÆ 30, Limtræ


1. udg. oktober, 1983 Udgået 1991, erstattet af TRÆ 30 (juni, 1991) Pjecen vejleder om dimensionering, anvendelse og vedligeholdelse af limtrækonstruktioner.

TRÆ 30, Limtræ
Læs online

TRÆ 30, Limtræ


2. udg. juni, 1991 Udgået 2002, erstattet af TRÆ 30 (maj, 2002) Opdateret udgave af TRÆ 30 fra 1983.

TRÆ 30, Limtræ (3. udg. 2002)
Læs online

TRÆ 30, Limtræ


3. udg. maj, 2002
Udgået 2007


Opdateret udgave af TRÆ 30 fra 1991.

TRÆ 31, Træspær
Læs online

TRÆ 31, Træspær


1. udg. august, 1987 Udgået 1990, erstattet af TRÆ 31 (december, 1990) Pjecen henvender sig til byggeriets rådgivende og udførende, der har ansvaret for valg, bestilling og opsætning af træspær.

TRÆ 31, Træspær
Læs online

TRÆ 31, Træspær


2. udg. december, 1990
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005)


Opdateret udgave af TRÆ 31 fra 1987.

TRÆ 32, Krydsfiner
Læs online

TRÆ 32, Krydsfiner


1. udg. december, 1991
Udgået 2006, erstattes af TRÆ 60


Håndbogen er afløseren for TRÆ 27, Krydsfiner i Byggeriet, og behandler i denne udgave et bredere anvendelsesområde for krydsfiner.

TRÆ 33, Skadedyr i Træ
Læs online

TRÆ 33, Skadedyr i træ


1. udg. maj, 1990
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 48 (april, 2004)


Vejledningen gennemgår de mest almindelige træskadedyr i Danmark. Bogen anviser en række konstruktive beskyttelsesforanstaltninger mod de almindeligste træskadedyr.

TRÆ 34, Valg af Træ
Læs online

TRÆ 34, Valg af træ


1. udg. november, 1991
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 50 (december, 2003)


Udarbejdet som et hjælpemiddel til byggeriet og træindustrien for at gøre det lettere at beskrive og vælge træmaterialer.

TRÆ 35, 52 Træarter
Læs online

TRÆ 35, 52 Træarter


1. udg. august, 1993
Udgået 2003, erstattet af TRÆ 49 (august, 2003)


Håndbogen giver en koncentreret og grundig baggrund for valg af træart til møbel-, bygge- og industriformål.

TRÆ 36, Træfiberplader
Læs online

TRÆ 36, Træfiberplader


1. udg. december, 1993
Udgået 2008, erstattes af TRÆ 60

Håndbogen lægger vægt på de områder, hvor træfiberplader især anvendes fx til undergulve og undertage.

TRÆ 37, Spånplader i Byggeriet
Læs online

TRÆ 37, Spånplader i byggeriet


1. udg. december, 1994
Udgået 2009, erstattes af TRÆ 60


Opdateret udgave af TRÆ 26 fra 1977. Bogen anviser valg og anvendelse af spånplader til væg, gulv og indretningsformål.

TRÆ 38, Træ & Brand
Læs online

TRÆ 38, Træ & brand


1. udg. december, 1995 Udgået 2006, erstattet af TRÆ 71 (november 2015) Håndbogen er en brandteknisk eksempelsamling, der gennemgår de gældende brandtekniske krav og anviser egnede træbaserede løsninger.

TRÆ 39, Træ & Brandkrav
Læs online

TRÆ 39, Træ & brandkrav


1. udg. december, 1995 Udgået 2006, erstattet af TRÆ 66 (december 2011) Gennemgår bygningsreglementets brandkrav i tegneserier for hver bygningstype. Håndbogen knytter sig til TRÆ 38, Træ og brand.

TRÆ 40, Skadet træværk (1. udg. 1996)
Læs online

TRÆ 40, Skadet træværk


1. udg. november, 1996 Udgået 2001, erstattet af TRÆ 40 (maj, 2001) Håndbogen beskriver en række af de mest almindelige forekommende skader på trækonstruktioner og viser hvordan de forebygges og afhjælpes.

TRÆ 40, Skadet træværk (2. udg. 2001)
Læs online

TRÆ 40, Skadet træværk


2. udg. maj, 2001
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 62 (november, 2010)


Opdateret udgave af TRÆ 40 fra 1996.

TRÆ 41, Lægning af trægulve (1. udg. 1997)
Læs online

TRÆ 41, Lægning af trægulve


1. udg. december, 1997 Udgået 2001, erstattet af TRÆ 41 (december, 2001) Håndbogen anviser gennemprøvede metoder for lægning af trægulve og opstiller de tekniske forudsætninger for at trægulve kan udføres korrekt.

TRÆ 41, Trægulve 1 - Lægning og reparation (2. udg. 2001)
Læs online

TRÆ 41, Trægulve 1 - Lægning og reparation


2. udg. december, 2001 Udgået 2004, erstattet af TRÆ 41 (juni, 2004) Opdateret udgave af TRÆ 41 fra 1997.

TRÆ 41, Trægulve 1 - Lægning og reparation (3. udg. 2004)
Læs online

TRÆ 41, Trægulve 1 - Lægning og reparation


3. udg. juni, 2004
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 64 (december, 2010)


Opdateret udgave af TRÆ 41 fra 2001.

TRÆ 42, Træbasisbeskrivelse
Læs online

TRÆ 42, Træbasisbeskrivelse


1. udg. november, 1999
Udgået 2006


Træbasisbeskrivelsen er en generel arbejdsbeskrivelse for de mest almindelige tømrer- og snedkerarbejder.

TRÆ 43, Spånplader i møbelindustrien
Læs online

TRÆ 43, Spånplader i møbelindustrien


1. udg. maj, 1999
Udgået 2005


Håndbogen redegør for de materialetekniske muligheder, der er for at løse møbel- og inventaropgaver med spånplader.

TRÆ 44, Maling af træ
Læs online

TRÆ 44, Maling af træ


1. udg. august, 2000
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009)


Håndbogen omhandler behandling af udendørs træværk med maling og træbeskyttelsesmidler.

TRÆ 46, Træbeskyttelse
Læs online

TRÆ 46, Træbeskyttelse


1. udg. september, 2001
Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009)


Bogen giver en systematisk gennemgang af konstruktiv og kemisk træbeskyttelse. Vejledningen gør det nemmere og mere sikkert at vælge den rette træart og behandling til udendørs brug.

TRÆ 47, Trægulve 2 - Valg og vedligeholdelse
Læs online

TRÆ 47, Trægulve 2 - Valg og vedligehold


1. udg. december, 2001
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 63 (december, 2010)


Håndbogen er en praktisk vejledning i valg af trægulv, lægningsmønster, overfladebehandling, rengøring og vedligehold.

TRÆ 48, Skadedyr i træ
Læs online

TRÆ 48, Skadedyr i træ


1. udg. april, 2003
Udgået 2010, erstattet af TRÆ 61 (juni 2010)


Håndbogen er et værktøj til selv at kunne bestemme og bekæmpe de mest almindelige skadedyrsangreb, og samtidig skelne mellem harmløse insekter og egentlige skadedyr.

TRÆ 49 58 Træarter
Læs online

TRÆ 49 58 Træarter


1. udg. august, 2003 Udgået 2014, erstattet af TRÆ 69 (november, 2014) Oversigt over de mest anvendte træarter i dansk bygge- og møbelindustri. Fortæller om den enkelte træarts oprindelse, egenskaber og anvendelsesmuligheder.

TRÆ 50
Læs online

TRÆ 50 TRÆ - Kvalitet og egenskaber


1. udg. december, 2003 Udgået 2014, erstattet af TRÆ 70 (november, 2014) Alt om udformning, materialer og beskyttelse af træfacader. Gennemgår de mest egnede træarter, gældende brandkrav, fugtforhold i fasadekonstruktioner, placering af dampspærre og krav til vindspærre. Indeholder et væld af konstruktionsløsninger.

TRÆ 51, Taglægter
Læs online

TRÆ 51, Taglægter


1. udg. maj, 2005
Udgået 2010, erstattes af TRÆ 65


Giver grundlaget for dimensionering af taglægter og deres fastgørelser. Indeholder dimensioneringstabeller for taglægter, udhæng og befæstigelser.

TRÆ 52, Træspær 2
Læs online

TRÆ 52, Træspær 2


1. udg. juni, 2005
Udgået 2008, erstattet af TRÆ 58 (december, 2009)


Håndbogen giver grundlaget for valg, bestilling, rejsning og afstivning af træspær.

TRÆ 53 Træ i vådrum
Læs online

TRÆ 53 Træ i vådrum


1. udg. november, 2006 Udgået 2007, erstattet af TRÆ 53 (november, 2007) Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede vådrum og badstuer.

TRÆ 53 Træ i vådrum
Læs online

TRÆ 53 Træ i vådrum


2. udg. november, 2007 Udgået 2016, erstattet af TRÆ 72 (december, 2016) Håndbogen går mere i dybden med krav og anvisninger til, hvordan undergulve og vægunderlag af træplader skal opbygges til både pvc- og flisebeklædninger, og hvordan trægulve og træbeklædninger i vådrum udføres.

TRÆ 54 Undertage
Læs online

TRÆ 54 Undertage


Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede undertage. Bogen indeholder detaljerede anvisninger på, hvordan undertage af træfiberplader og bærende undertage af brædder, krydsfiner- og OSB-plader med tagpap, bør udføres.

trae_58_124x176_forside_lille
Læs online

TRÆ 58 Træspær 2 - Valg, opstilling og afstivning


Bogen indeholder den væsentligste viden om valg, opstilling og afstivning af fabriksfremstillede spær. Den afløser TRÆ 52.