Kursuskalender

Træinformation afholder temadage, kurser og trædage om træ og træbaseret byggeri for byggeriets professionelle.

Kursuskalender

Træinformation kurser

DATO ARRANGØR BESKRIVELSE STED PRIS TILMELDING
Efterår 2018  Træinformation Efterisolering af bygninger
Efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80, med brug af trækonstruktioner. Der lægges vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare.
København og Horsens Medlemspris Kommer snart
Efterår 2018 Træinformation Træterrasser
Dimensionering og udførelse af træterrasser på terræn, hævede træterrasser, træterrasser på nye og eksisterende bygninger samt altangulve i træ.
København og Horsens Medlemspris Kommer snart

Seneste afholdte Træinformation kurser:

• Kursus: Afstivninger af trækonstruktioner med store spær – Afholdt 17. april 2018
• Studietur til Østrig: CLT-erfaringer og muligheder – Afholdt 13.-15. marts 2018
• Konference i samarbejde med Svenskt Trä: Trækonstruktioner af limtræ og CLT – Afholdt 18. oktober 2017
• Kursus: Beregninger af CLT-konstruktioner – Afholdt 13. juni 2017
• Kursus: Tage og tagkonstruktioner – Afholdt 24. og 25. januar 2017
• Kursus: Træfacader og træs holdbarhed – Afholdt 29. og 30. november 2016
• Kursus: Konstruktion af træhuse – Afholdt 4. og 5. oktober 2016

 

Kurser med rabat, når din virksomhed er medlem af Træinformation

*Som medlem af Træinformation får du rabat hos forskellige kursusudbydere.
For at opnå rabat, bedes du ved tilmelding oplyse om dit medlemskab af Træinformation og dit medlemsnummer i “bemærkninger”- eller “kommentar”-feltet.

DATO ARRANGØR BESKRIVELSE STED PRIS TILMELDING
02.05.18 SBi Bygningsfysikdag 2018
På bygningsfysikdagen deler forskere, praktikere og beslutningstagere den nyeste viden om bygningsfysik, herunder bygningers varmeforbrug, fugt og indeklima.
København 3.600 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her
30.05.18
31.05.18
Building Green Build in Wood:
Konference om træ i byggeriet
Branchens nye mødested med fokus på vidensdeling og rum til at udfordre den danske byggepraksis. Vær med til at diskutere muligheder og udfordringer ved at anvende træ i byggeriet, bliv inspireret og udvid dit netværk.
København 3.495 kr.
-20% rabat*
> Tilmeld dig her
06.06.18 SBi Ændringer i BR18
Hør om de væsentligste ændringer, der er kommet med i Bygningsreglement 2018.
København 2.300 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her
07.06.18 SBi Effektiv byggelogistik i praksis
Udvikling af byggelogistik kan skabe en bedre produktivitet, kvalitet og reducere miljøbelastningen fra byggeriet samt give mindre trængsel på vejene.
København Gratis > Tilmeld dig her
10.-12. sept 18
2.-3. okt 18
 SBi Master i universelt design og tilgængelighed (modul 5)
Vi undersøger det økonomiske rationale, og hvilke andre investeringspotentialer end det økonomiske, der ligger i at skabe universelt design og tilgængelighed.
København 8.000 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her
 13.09.18  SBi Fugtsikre tage
På kurset lærer du om forskellige tagtypers virkemåde, særligt med hensyn til vand- og fugttæthed.
 København 4.300 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her
17.-18. sept 18 MOLIO Branddagene 2018
DBI og Molio følger op på de sidste års succeser og afholder endnu en fælles ‘Branddag’ for byggeriets aktører.
Middelfart 6.500 kr. > Tilmeld dig her
19.-20. sept 18 DBI Branddagene 2018
DBI og Molio følger op på de sidste års succeser og afholder endnu en fælles ‘Branddag’ for byggeriets aktører.
Hvidovre 6.500 kr. > Tilmeld dig her
24.09.18 MOLIO Vådrum
Få en grundig gennemgang af gældende regler og anvisninger på vådrumsområdet og en dybere information om rette materialer og juraen ved aftaler om udførelse.
Middelfart 4.500 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her
26.-27. sept 18 MOLIO Fugt i bygninger
Kurset giver dig indgående indsigt i fugttekniske forhold, herunder fugt i luft, fugt i materialer og konstruktioner, fugttransport etc..
Middelfart 9.900 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her
03.10.18 MOLIO Be18 energiberegninger
På kurset undervises du i det opdaterede Be18 software fra SBi til energiberegninger.
Ballerup 4.500 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her
06.11.18 MOLIO Vådrum
Få en grundig gennemgang af gældende regler og anvisninger på vådrumsområdet og en dybere information om rette materialer og juraen ved aftaler om udførelse.
Ballerup 4.500 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her
15.11.18 SBi  Fugtsikre tage
På kurset lærer du om forskellige tagtypers virkemåde, særligt med hensyn til vand- og fugttæthed.
Odense  4.300 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her
27.11.18 MOLIO Be18 energiberegninger
På kurset undervises du i det opdaterede Be18 software fra SBi til energiberegninger.
Middelfart 4.500 kr.
-10% rabat*
> Tilmeld dig her