Kursuskalender

Træinformation afholder temadage, kurser og trædage om træ og træbaseret byggeri for byggeriets professionelle.

Kursuskalender

Træinformation kurser

DATO ARRANGØR BESKRIVELSE STED PRIS TILMELDING
18.10.2017 Svenskt Trä
&
Træinformation
Trækonstruktioner
Internationale talere vil præsentere forskellige konstruktioner lavet af træ, limtræ og CLT. Mulighed for at møde leverandører.
Malmø Kommer snart > Tilmeld dig her
Kommer snart  Træinformation Efterisolering af bygninger København og Horsens Medlemspris

Seneste afholdte kurser
• Kursus: Beregninger af CLT-konstruktioner – Afholdt 13. juni 2017
• Kursus: Tage og tagkonstruktioner – Afholdt 24. og 25. januar 2017
• Kursus: Træfacader og træs holdbarhed – Afholdt 29. og 30. november 2016
• Kursus: Konstruktion af træhuse – Afholdt 4. og 5. oktober 2016

 

Kurser med rabat, når din virksomhed er medlem af Træinformation

Som medlem af Træinformation får du rabat hos forskellige kursusudbydere.
Ved tilmelding bedes du oplyse om dit medlemskab af Træinformation og dit medlemsnummer i “bemærkninger”- eller “kommentar”-feltet.

DATO ARRANGØR BESKRIVELSE STED PRIS TILMELDING
September november december Molio Renoveringsuddannelsen
Over et 3 måneders forløb bliver du ført igennem, hvad du bør vide når du skal gennemføre helhedsrenovering af byggeri.
Middelfart 19.900 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
3.10.2017 Molio Vådrum – regler og praktisk udførelse
Få metoder og anvisninger til at udføre gulve, vægge og installationer i vådrum og opnå størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt.
Ballerup 4.500 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
4.10.2017 SBi Vådrum – Kursus på baggrund af SBI-anvisning 252
Få den nyeste viden om, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så kravene i BR15 er overholdt, og så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt.
København 4.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
23.10.2017
24.10.2017
Molio Fugt i bygninger
Praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver du vil får information om, hvordan fugtproblemer kan forebygges og hvordan skader kan afhjælpes.
Middelfart 9.900 kr.
-10 rabat
> Tilmeld dig her
25.10.2017 Molio Fortidens synder PCB
Fokus på de udfordringer, du kan have, hvis du arbejder på et projekt, der kan indeholde bygningsdele, som er kontamineret.
Ballerup 2.750 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
25.10.2017
28.11.2017
14.12.2017
24.01.2018
28.02.2018
Molio Certificeret rådgiver i bæredygtighed
Diplomgivende uddannelse i bæredygtigt byggeri med afsluttende eksamen. Uddannelsen giver kompetencer og indsigt i bæredygtigt byggeri på et højt niveau. 
Middelfart 21.950 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
26.10.2017 Molio Projektgranskning
Find fejlene, FØR du bygger – og få både bedre og billigere byggeri. Erfaringerne viser, at der er mange penge at hente.
Ballerup 3.500 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
30.10.2017 Molio Projekteringsguide
lavenergiboliger 2015 og 2020
Lær at designe og projektere dit lavenergibyggeri optimalt efter de nye, skærpede energikrav, så det også fungerer i virkeligheden.
Middelfart 4.500 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
30.10.2017 31.10.2017 23.11.2017 SBi Fugt og efterisolering
På kurset får du en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og udførelse.
København 12.800 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
01.11.2017 SBi Bygningers energibehov og Be15
Du lærer at bruge beregningsprogrammet Be15, der er udviklet af SBi, og som bruges til at eftervise, at en bygning overholder energikravene.
 København  4.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
06.11.2017 Molio Håndtering af skimmelsvampesager
Viden og værktøjer til dig, der ønsker at håndtere sager med skimmelsvamp på en professionel måde. Du lærer om årsager, forebyggelse, sanering og gældende regler.
Middelfart  4.500 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
06.11.2017
07.11.2017
Molio Indeklima
Du får gennemgået den nyeste viden om indeklimaets påvirkninger, og hvordan du rustes til at behandle og løse indeklimaproblemer.
Middelfart  9.900 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
07.11.2017 SBi Ændringer i Bygningsreglement 2018
Hør om de væsentligste ændringer, der forventes med det kommende BR18
Odense 2.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
13.11.2017 14.11.2017 4.12.2017 SBi Efteruddannelse i radonrenovering
På denne efteruddannelse bliver du kvalificeret til at planlægge og gennemføre renovering af bygninger med for højt indhold af radon i luften indendørs.
København  9.500 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
20.11.2017
21.11.2017
Molio Optimeret lavenergidesign – for større bygninger
Hvordan lavenergibygninger opført efter BR2015 og 2020, kan designes så de opfylder de komplekse krav til energi og indeklima, både beregningsmæssigt og i praksis.
Middelfart 10.900 kr.
-10% rabat
 > Tilmeld dig her
 28.11.2017 Molio LCA – analyse af materialers livscyklus
Den centrale og udfordrende del i bæredygtighedsarbejdet er gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdele og hele bygningers livscyklus.
 Middelfart 4.500 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
05.12.2017 SBi Ændringer i Bygningsreglement 2018
Hør om de væsentligste ændringer, der forventes med det kommende BR18.
København 2.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
06.12.2017 Molio Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012
Du lærer, hvordan du kan bruge den aktuelle Eksempelsamling til at dokumentere, at bygningsreglementets funktionskrav til brandsikring imødekommes.
 Ballerup 4.500 kr.
-10% rabat
 > Tilmeld dig her
 14.12.2017 Molio Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj
Lær at håndtere branchens værktøj til total-økonomiske beregninger og få en introduktion til indsatsen omkring bæredygtighed.
Middelfart 4.500 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
23.01.2018 24.01.2018 SBi Bygningsreglementet – få det stor overblik
Kurset er en unik mulighed for at få Bygningsreglementet forklaret og uddybet af de eksperter, som har rådgivet myndighederne ved Bygningsreglementets tilblivelse og skrevet den tilhørende SBi-anvisning 258.
København 7.800 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
31.01.2018 SBi Ændringer i Bygningsreglement 2018
Hør om de væsentligste ændringer, der forventes med det kommende BR18
Odense 2.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
27.02.2018 SBi PCB i bygninger
På dette kursus lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen.
København 4.300 kr.
10% rabat
> Tilmeld dig her
14.03.2018 SBi Vådrum – Kursus på baggrund af SBI-anvisning 252
Få den nyeste viden om, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så kravene i BR15 er overholdt, og så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt.
København 4.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
19.03.2018 Molio Projektgranskning
Find fejlene, FØR du bygger – og få både bedre og billigere byggeri. Erfaringerne viser, at der er mange penge at hente.
Ballerup 4.950 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
20.03.2018 SBi Bygningers energibehov og Be15
Du lærer at bruge beregningsprogrammet Be15, der er udviklet af SBi, og som bruges til at eftervise, at en bygning overholder energikravene.
 København  4.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
Kommer snart  SBi Småhuses indretning og funktion
Få indsigt i, hvordan du opfylder de indretnings- og funktionsmæssige krav til småhuse i henhold til Bygningsreglementet.
Kommer snart 2.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
Kommer snart SBi Småhuses styrke og stabilitet
Få kendskab til, hvordan du opfylder de statiske og sikkerhedsmæssige krav til småhuse i henhold til Bygningsreglementet.
Kommer snart 2.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her