Kursuskalender

Træinformation afholder temadage, kurser og trædage om træ og træbaseret byggeri for byggeriets professionelle.

Kursuskalender

Træinformation kurser

DATO ARRANGØR BESKRIVELSE STED PRIS TILMELDING
13.-15. marts 2018 Træinformation Studietur til Østrig
Vi ser hvordan CLT (Cross Laminated Timber) muliggør nogle interessante statiske løsninger og arkitektoniske friheder, og hvordan man nemt kan konvertere erfaringer med betonelementer til CLT-elementer.
Østrig Medlemspris > Tilmeld dig her
17. april 2018 Træinformation Tagkonstruktioner med store spær
Projektering af tværafstivning af store træspær, inklusiv træspær med løs top samt eksempler på detaljer.
Middelfart Medlemspris: 1.500 kr.
Ikke medlem: 2.900 kr.
> Tilmeld dig her
Sommer 2018  Træinformation Efterisolering af bygninger
Efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80, med brug af trækonstruktioner. Der lægges vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare.
København og Horsens Medlemspris Kommer snart
Efterår 2018 Træinformation Træterrasser
Dimensionering og udførelse af træterrasser på terræn, hævede træterrasser, træterrasser på nye og eksisterende bygninger samt altangulve i træ.
København og Horsens Medlemspris Kommer snart

Seneste afholdte Træinformation kurser

• Konference i samarbejde med Svenskt Trä: Trækonstruktioner af limtræ og CLT – Afholdt 18. oktober 2017
• Kursus: Beregninger af CLT-konstruktioner – Afholdt 13. juni 2017
• Kursus: Tage og tagkonstruktioner – Afholdt 24. og 25. januar 2017
• Kursus: Træfacader og træs holdbarhed – Afholdt 29. og 30. november 2016
• Kursus: Konstruktion af træhuse – Afholdt 4. og 5. oktober 2016

 

Kurser med rabat, når din virksomhed er medlem af Træinformation

Som medlem af Træinformation får du rabat hos forskellige kursusudbydere.
Ved tilmelding bedes du oplyse om dit medlemskab af Træinformation og dit medlemsnummer i “bemærkninger”- eller “kommentar”-feltet.

DATO ARRANGØR BESKRIVELSE STED PRIS TILMELDING
28.11.2017
14.12.2017
24.01.2018
28.02.2018
Molio Certificeret rådgiver i bæredygtighed
Diplomgivende uddannelse i bæredygtigt byggeri med afsluttende eksamen. Uddannelsen giver kompetencer og indsigt i bæredygtigt byggeri på et højt niveau. 
Middelfart 21.950 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
26.02.2018 Herningsholm Erhvervsskole Styrkesortering af brædder og planker i nåletræ
Du lærer at foretage en korrekt styrkesortering af brædder og planker til konstruktionstræ jf. INSTA 142 regler om T0,T1,T2 og T3.
Herning 3.156,75 > Tilmeld dig her
27.02.2018 SBi PCB i bygninger
På dette kursus lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen.
København 4.300 kr.
10% rabat
> Tilmeld dig her
14.03.2018 SBi Vådrum – Kursus på baggrund af SBI-anvisning 252
Få den nyeste viden om, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så kravene i BR15 er overholdt, og så der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt.
København 4.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
19.03.2018 Molio Projektgranskning
Find fejlene, FØR du bygger – og få både bedre og billigere byggeri. Erfaringerne viser, at der er mange penge at hente.
Ballerup 4.950 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
20.03.2018 SBi Bygningers energibehov og Be15
Du lærer at bruge beregningsprogrammet Be15, der er udviklet af SBi, og som bruges til at eftervise, at en bygning overholder energikravene.
 København  4.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
Kommer snart  SBi Småhuses indretning og funktion
Få indsigt i, hvordan du opfylder de indretnings- og funktionsmæssige krav til småhuse i henhold til Bygningsreglementet.
Kommer snart 2.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her
Kommer snart SBi Småhuses styrke og stabilitet
Få kendskab til, hvordan du opfylder de statiske og sikkerhedsmæssige krav til småhuse i henhold til Bygningsreglementet.
Kommer snart 2.300 kr.
-10% rabat
> Tilmeld dig her