TRÆ 56 tillæg og rettelser (oktober 2022)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 56 Træskelethuse.