TRÆ 73 tillæg og rettelser (maj 2018)

Indeholder tillæg og rettelser til TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær. Tillægget er gratis for alle og kan læses online, printes og downloades.