EPD’er for konstruktionstræ

De nye miljøvaredeklarationer fra 2020 dokumenterer nu meget præcist træs egenskaber i de modeller, som beregner et byggeris klimabelastning. Miljødeklarationerne er udregnet for konstruktionstræ, der dækker nogle af byggeriets mest almindelige træprodukter.

Miljøvaredeklarationerne er udarbejdet i et samarbejde mellem de to organisationer Træinformation og træbranchens fælles informationsprojekt Træ.dk og er tredjepartsverificeret af Rambøll.

Fordi konstruktionstræ er et standardprodukt, har det været muligt at lave fælles branche-EPD’er. Det giver den fordel, at producenter og leverandører ikke skal ud at lave deres egne målinger for disse træprodukter.

Både Træinformation, som rådgiver professionelle om træbyggeri, og Træ.dk, der er træbranchens uafhængige, fælles informationsprojekt, har gennem de seneste år oplevet en øget efterspørgsel på netop EPD’er, fordi der i samfundet er et bredt ønske om at gøre byggeriet mere klimavenligt.

Her tilbyder træ en række åbenlyse klimafordele, og derfor giver det god mening at skrue op for netop dette materiale og samtidig skrue lidt ned på de mere CO2-tunge af slagsen.

Med de nye EPD’er på plads kan det nu lade sig gøre at lave mere præcise klimaberegninger for fx DGNB-certificerede byggerier. Formentlig vil EPD’erne også spille en central rolle i den frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet, som boligminister Kaare Dybvad arbejder på. EPD’erne er et bidrag til at få belyst træs bæredygtighed og til at få gjort data tilgængelige, så de bliver mulige at få ind i Bygningsreglementet.

 

Branche-EPD’er for typisk konstruktionstræ indkøbt i DK, vægtet efter importtal (april 2020):

› Skåret og tørret konstruktionstræprodukter af fyr og gran

› Høvlet konstruktionstræprodukter af fyr og gran

› Limtræ konstruktionstræprodukter af fyr og gran

› CLT konstruktionstræprodukter

› WISA Gran krydsfiner, ubelagt

Branche-EPD’er for dansk konstruktionstræ (november 2020):

› Skåret, tørret og høvlet konstruktionstræ

› Skåret, frisk konstruktionstræ (utørret)

Branche-EPD’er for dansk konstruktionstræ (juni 2021):

› Spånplader af genbrugstræ fra Danmark

Projektet er finansieret af Træfonden og Træets Uddannelses- og Udviklingsfond, TUUF.
EPD’erne er udarbejdet af FORCE Technology og tredjepartsverificeret af Rambøll.

 

Download LCAbyg filer:
› Du kan downloade LCAbyg filer, samt program her

 

Om Træinformation og TRÆ.dk
Træinformation er en non-profit interesseorganisation, der repræsenterer flere end 800 medlemsvirksomheder og organisationer inden for træhandlen og byggesektoren. 
Træ.dk er træbranchens fælles informationsprojekt.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Mikael Koch, direktør i Træinformation: mk@traeinfo.dk eller 4098 1222
Simon Auken Beck, konsulent hos Træ.dk: simon@trae.dk eller 2671 9651