Branchevejledninger for trægulve

Nedenstående vejledninger angiver vejledende retningslinjer for anvendelse, lægning og vedligeholdelse af trægulve.
Formålet med vejledningerne er at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve. Vejledningerne kan læses og downloades gratis.

Vejledningerne kan med fordel anvendes:

  • som udgangspunkt for egne krav i udbudsmateriale
  • ved afleveringsforretning
  • ved foretagelse af syn og skøn
  • i byggesager med direkte henvisning til vejledningen

TRÆfakta 02

Udfaldskrav

Udfaldskrav ved visuel vurdering af trægulve – herunder begreber, forklaring og tolerancer.

Læs

TRÆfakta 03

Reklamation

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

TRÆfakta 04

Udseende og svigt

Vurdering af mangler der påvirker gulvets funktion – herunder gulvafslibning, materiale og lægning.

Læs

TRÆfakta 05

Svind og udvidelser

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

TRÆfakta 06

Farveforskelle

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og reparation af nyere gulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 07

Lakering

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper – herunder lakering, tørretider og genlakering.

Læs

TRÆfakta 08

Oliebehandling

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper. Udviklet i samarbejde med leverandører og gulvlæggere.

 

Læs

TRÆfakta 09

Ludbehandling

Branchevejledningen omhandler metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆfakta 10

Afslibning

Afslibning af ældre trægulve ved renovering eller opretning af overflade – herunder afslibningsmetode.

Læs

TRÆfakta 14

Trægulve og indeklima

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

TRÆfakta 15

DGNB-certificering 2016

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 16

DGNB-certificering 2020

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆtips 02

Guide til gode trægulve

Hjælp til valg af trægulv samt tips og tricks til, hvordan du vedligeholder det bedst muligt.

Læs

Vejledningerne indgår i TRÆfakta serien, som en videreudbygning af branchestandarderne i TRÆhåndbøgerne om trægulve:
TRÆ 63 Trægulve – Valg og vedligeholdelse
TRÆ 64 Trægulve – Lægning

Det faglige forum for trægulve
Branchevejledningerne er udviklet af Det faglige forum for trægulve. Det faglige forum for trægulve er et samarbejde mellem ledende gulvproducenter, gulvleverandører og brancheorganisationer med det formål, at videreudvikle den faglige viden om anvendelse, lægning og vedligeholdelse af trægulve, og at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve. Behandlingsvejledninger er udviklet i tæt samarbejde med professionelle gulvlæggere.

Bag det faglige forum for trægulve står Boen Danmark, Danadeco A/S, Dansk Byggeri Træsektionen, Dansk Byggeri Gulvbranchen, Junckers Industrier A/S, Moelven Danmark A/S, Moland Byggevarer A/S, Novopan Træindustri A/S, Oscon ApS, Tarkett A/S, Timberman Denmark A/S og Træinformation.

Træinformation er sekretariat for Det faglige forum for trægulve.