Certificeret brandrådgivning – Brandklasse 2

Certificeret brandteknisk gennemgang af dit træbyggeri

Træinformation kan tilbyde certificeret brandrådgivning og dokumentation af brandforhold i træbyggeri i brandklasse 2. Ved træbyggeri skal forstås et byggeri med bærende konstruktioner af træ og/eller et byggeri med træfacader.

Bemærk, at generel rådgivning om brandforhold via telefon eller mail fortsat er indeholdt i medlemskabet hos Træinformation.

Træinformations certificerede brandrådgiver kan virke som ”kontrollerende” eller som ”udarbejdende” på træbyggeriet.

Kontrollerende

Ved virke som ”kontrollerende” består Træinformations ydelse i at kontrollere andre projekterendes og udførendes dokumentation. Kontrollens niveau fastlægges i henhold til BR18, Bilag 3, tabel 4. Kontrol vil ske som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 32.

Som ”kontrollerende” vil Træinformations certificerede brandrådgiver alene kontrollere de brandtekniske dokumenter og skal være uafhængig af projektorganisationen. Som ”kontrollerende” certificeret brandrådgiver må Træinformation ikke medvirke ved tilrettelæggelse, udformning eller udarbejdelse af den brandtekniske dokumentation for træbyggeriet.

Som ”kontrollerende” udføres:

 • Starterklæring jf. BR18, §508.
 • Kontrol af dokumentation jf. BR18, kapitel 32 på et kontrolniveau, som følger af Bilag 3, tabel 4.
 • Kontrol af dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel jf. BR18, kapitel 32 på et kontrolniveau, som følger af Bilag 3, tabel 4.
 • Kontrol af Brandteknisk kontrolplan jf. BR18, kapitel 32 på et kontrolniveau, som følger af BR18, Bilag 3, tabel 4.
 • Sikring af at den brandtekniske dokumentation (undtagen kontrolrapporter) jf. BR18, kapitel 32 er udarbejdet og kontrolleret på et kontrolniveau, som følger af BR18, Bilag 3, tabel 4.
 • Opsamling af de brandtekniske kontrolrapporter for design, projekterings- og udførelsesprocessen og herunder gennemføre en minimumskontrol for at sikre, at de udgør et hele.
 • Redegørelse for kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede brandrådgivers rolle ved kontrollen.
 • Sluterklæring jf. BR18, §509.


Priser på certificeret brandrådgivning – som kontrollerende
Hvis du ønsker at få certificeret brandrådgivning og dokumentation af brandforhold i dit træbyggeri brandklasse 2, har du mulighed for at købe dette på timebasis:

For medlemmer                      Timepris: kr. 1.000,- | Opstartspris: kr. 5.000,-

For ikke medlemmer            Timepris: kr. 1.500,- | Opstartspris: kr. 6.500,-

Opstartsprisen inkluderer blandt andet 3 rådgivningstimer. Priserne er ekskl. moms.

Få en fast pris
Vi vil gerne hjælpe dig med at afklare, hvad du præcist har behov for.
1. Kontakt os på traeinfo@traeinfo.dk eller telefon 45 28 03 33.
2. Vi stiller dig nogle afklarende spørgsmål om jeres behov og situation.
3. Du får et fast tilbud
på certificeret brandrådgivning – som kontrollerende.

 

Udarbejdende

Ved virke som ”udarbejdende” består Træinformations ydelse i udarbejdelse af centrale dele af dokumentation for brandforhold. Udarbejdelsen består i at tilrettelægge og udforme de centrale dele af dokumentationen. Udarbejdelse vil ske som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 32.

Som ”udarbejdende” indgår Træinformations certificerede brandrådgiver i projektorganisationen og kan i den rolle medvirke til at tilrettelægge, udforme eller udarbejde den brandtekniske dokumentation for træbyggeriet.

Som ”udarbejdende” udføres:

 • Starterklæring jf. BR18, § 508.
 • Dokumentation for brandklasse jf. BR18, kapitel 32.
 • Dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel jf. BR18, kapitel 32.
 • Kontrolplan for designprocessen jf. BR18, kapitel 30.
 • Kontrolplan for projekteringsprocessen og planlægningen af kontrollen af projekteringen af de brandtekniske tiltag jf. BR18, kapitel 32.
 • Kontrolplan for udførelsesprocessen og planlægningen af kontrollen af udførelsen af de brandtekniske tiltag jf. BR18, kapitel 32.
 • Opbygning af den brandtekniske dokumentation jf. §507 jf. BR18, kapitel 32 for at sikre, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med kravene i BR18, kapitel 5 med tilhørende vejledning, og at dokumentation for brandforholdene opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 29.
 • Opsamling af de brandtekniske kontrolrapporter for design, projekterings- og udførelsesprocessen og herunder gennemføre en minimumskontrol for at sikre, at de udgør et hele.
 • Redegørelse for kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede brandrådgivers rolle ved kontrollen.
 • Sluterklæring jf. BR18, § 509.


Priser på certificeret brandrådgivning – som udarbejdende
Hvis du ønsker at få certificeret brandrådgivning og dokumentation af brandforhold i dit træbyggeri brandklasse 2, har du mulighed for at købe dette på timebasis:

For medlemmer                      Timepris: kr. 1.000,- | Opstartspris: kr. 7.000,-

For ikke medlemmer            Timepris: kr. 1.500,- | Opstartspris: kr. 9.500,-

Opstartsprisen inkluderer blandt andet 5 rådgivningstimer. Priserne er ekskl. moms.

Få en fast pris
Vi vil gerne hjælpe dig med at afklare, hvad du præcist har behov for.
1. Kontakt os på traeinfo@traeinfo.dk eller telefon 45 28 03 33.
2. Vi stiller dig nogle afklarende spørgsmål om jeres behov og situation.
3. Du får et fast tilbud
på certificeret brandrådgivning – som udarbejdende

 

› Læs om den dokumentation for brandforhold, som er påkrævet i henhold til BR18