• 9 organisationer fra byggeriet: Vi er klar til klimakrav

  Træinformation er blandt de ni organisationer, som i samlet flok kommer med et nytårsopråb til det nye Folketing. 1. januar 2023 trådte nye klimakrav til byggeriet i kraft, men barren for det bæredygtige byggeri kan og bør rykkes yderligere. ”Klimakrisen er vor generations største udfordring”. Således indledes afsnittet om klima i regeringsgrundlaget for Danmarks nye regering. Klimakrisen er en enorm udfordring. En udfordring, som byggebranchen er en stor del af. Byggeri, anlæg og drift af bygninger står for 30 pct. af Danmarks samlede CO2-udledninger. Det er for højt. Det forpligter, synes vi. Det forpligter os til at se indad og… Læs mere

 • Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

  Tak for året der er gået. Et år som har været præget af et højt aktivitetsniveau. Fokus på bæredygtighed Det nye år bliver anderledes udfordret, og vi er spændte på det kommende regeringsgrundlag, som forhåbentligt har øget fokus på bæredygtighed i byggeriet. Vi er i gang med at forberede os på dette via vores deltagelse i byggeriets strateginetværk, hvor vi allerede har klargjort henvendelser til kommende ministre og ordførere. Strateginetværket er en udbygning af koordinationsudvalget for implementering af regeringens bæredygtigheds-strategi. Det er nogle af de mange aktiviteter, som Træinformation deltager i. Lovende biobaserede konstruktioner Nogle andre interessante projekter er følgegrupper… Læs mere

 • Brandmodstandsforsøg på Wood:UpHigh

  I slutningen af november måned 2022 deltog Træinformation, da projektet Wood:UpHigh udførte sin anden brandmodstandstest hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, hvor man udsatte en vægkonstruktion med primært biobaserede materialer for en indvendig brand. Konstruktionen bestod af en 15 mm fibergibsplade, en 15 mm træfiberplade, 295 mm trækonstruktion med indblæst træfiber samt en 22 mm træfibervindspærre med afstandslister. Som en del af projektets følgegruppe er Træinformation med til at sammensætte de konstruktioner, som testes. I dette andet forsøg var konstruktionen sammensat af en forholdsvist begrænset mængde materialer i et forsøg på at udfordre de nuværende krav til ressourceforbruget i konstruktionen,… Læs mere

 • Kursus om efterisolering

  Kurset om efterisolering, som skulle være afholdt i januar, er desværre blevet udsat. Er du interesseret i at deltage i kurset, er du velkommen til at skrive til os på traeinfo@traeinfo.dk, og vi vil kontakte dig, når vi åbner for tilmelding til kurset. Hvis du gerne vil hjælpe de ca. 500.000 ejere af enfamiliehuse og sommerhuse med at opfylde de nye krav til varmeisolering, er der hjælp at hente i bogen TRÆ 76 Efterisolering. I bogen TRÆ 76 Efterisolering kan du læse om, hvordan typiske enfamiliehuse opført i perioden 1950-1980 kan efterisoleres ved bruge af isolerede trækonstruktioner. En del løsninger… Læs mere

 • Er du parat til en øget efterspørgsel på efterisolering?

  Omtrent 450.000 enfamiliehuse, 50.000 rækkehuse og 100.000 sommerhuse, som er opført i perioden 1950-1980, opfylder langt fra nutidens varmeisoleringskrav. Ejerne af disse huse har førhen vejet og målt udgifterne forbundet med efterisolering. Nu efterspørger stadig flere en måde at få nedbragt varmeregningen på, og efterisolering er en sikker vej til energibesparelser. Finpuds dine kompetencer med TRÆ76 Håndbogen TRÆ 76 Efterisolering fra Træinformation beskriver, hvordan typiske huse opført i perioden 1960 til 1980 kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner uden risiko for fugtskader. En del af løsningerne vil du også kunne anvende til bygninger fra andre perioder samt for andre… Læs mere

 • Efterisoler dit hus og få en lavere varmeregning

  Er dit hus fra tiden mellem 1950 og 1979, så kan du opnå meget ved at efterisolere. Udover at du får en lavere energiregning og et bedre energimærke, vil du ifølge Bolius med det samme kunne mærke, at boliger og rum, som tidligere var svære at varme ordentligt op, nu har en behagelig rumtemperatur. Luftstrømme i boligen, der kan føles som træk, bliver mindre, da luften langs ydervægge og vinduer ikke nedkøles i samme grad som tidligere. Du bidrager til at reducere CO2-udledningen, og du får et sundere indeklima, fordi det bliver nemmere at holde temperaturen i boligen på et… Læs mere

 • Webportal vil inspirere danske arkitekter til at vælge træet

  Få arkitektonisk inspiration til dit næste byggeri i træ Er du arkitekt – eller kender du én?  Træinformation lancerer websitet arkitekturitrae.dk. Her kan du få indblik i træets mange arkitektoniske potentialer. På websitet har vi samlet et projektgalleri med afsluttede bygningsværker og oprettet en nyhedssektion med omtaler af igangværende projekter. Træinformation ønsker med websitet at inspirere og øge interessen for anvendelse af træ i arkitekturen. ”Vi står for alvor over for omstillingen til øget brug af de fornybare ressourcer, og bygherrens valg falder oftere og oftere på det bæredygtige og klimavenlige byggeri i træ. Den udvikling vil vi gerne understøtte… Læs mere

 • Kursus om træbyggeri og brand

  Få styr på de nyeste brandregler – hvordan du anvender reglerne i praksis og hvordan du dokumenterer dem – når du bygger med træ. Træ har gode og forudsigelige, branddrøje egenskaber på trods af, at det er brændbart. Det er muligt at opbygge adskillende og bærende trækonstruktioner med stor brandmodstandsevne, enten som konstruktioner af massivt træ eller som sammensatte konstruktioner, hvor træ indgår sammen med andre egnede materialer. Kursusbeskrivelse Med udgangspunkt i BR18 og bogen, TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2, afholder vi et kursus, hvor vi gennemgår de præ-accepterede løsninger med fokus på, hvordan træbaserede materialer kan… Læs mere

 • Podcast: Verdens højeste træbygning

  Schmidt Hammer Lassens står bag en ny tårnhøj træbygning, der kommer til at slå Mjøstårnet og blive verdens højeste. Træ.dk har interviewet Kristian Ahlmark, der er arkitekt, partner og kreativ chef i SHL, om projektet. Hør mere om det helt nye byggesystem, der er brugt for at kunne bygge endnu højere i træ og kunne minimere CO2-belastningen.

 • Danmark kan lære meget af Østrig

  Træinformation er netop hjemvendt fra studietur til Østrig – landet der har mange års erfaring med byggeprojekter i træ og energieffektive byggeteknikker.  Virksomhedernes innovative arbejde og et godt samarbejde mellem industri, forskning og uddannelse har gjort Østrig kendt, når det gælder træbyggeri. Turen har budt på et intensivt program med mange spændende besøg tilrettelagt i samarbejde med ADVANTAGE AUSTRIA. Læs mere om vores næste studietur Noget nyt, som ikke er set før i Danmark, var det buede tag lavet af CLT, som studieturens deltagere fik at se hos virksomheden Easy Motion Skin, der producerer sportstøj med særlige sensorer i. Til… Læs mere

 • Studietur til Växjö: Byen, hvor 50% af nybyggeri skal være i træ

  Den 8.-9. september går turen til Sverige. På turen skal vi se forskellige byggerier opført i træ (blandt andet CLT), herunder et prisbelønnet boligkompleks, der er Sveriges største. Vi besøger også en stor fabrik, der producerer en lang række træprodukter til byggeriet samt Växjö Kommune, der har besluttet at mindst halvdelen af alt nybyggeri i Växjö skal opføres i træ. Allerede i 2013 besluttede politikerne i Växjö, at i 2020 skulle 50% af alle nybyggede byggerier være opført i træ (bærende konstruktioner og vægge). Byen ligger i et skovrigt område i Sydsverige, hvor skov- og træindustrien historisk set har været… Læs mere

 • Træinformation på BUILD IN WOOD

  Danmarks største trækonference BUILD IN WOOD er netop afviklet for femte gang. En masse nye erfaringer blev delt blandt deltagerne. Vi har samlet lidt af de nyheder, som konferencen bød på. Sandra Frank fra ARVET, Sverige, fortalte hvordan boligselskabet i 2006 tog en beslutning om kun at bygge i træ for miljøets skyld, men det har mange andre fordele. Virksomheden har oplevet, at byggetiden kunne reduceres til kun en tredjedel af, hvad der er normalt for konventionelt byggeri. I ARVETs boligbyggerier er beboerne mest tilfredse med duften og stilheden, og de snuser til facaden i regnvejr. Selvom det målte lydniveau… Læs mere

 • Kursus om etagebyggeri og byggesystemer i træ

  På kurset får du indsigt i forskellige byggesystemer i træ og deres anvendelse til etagebyggeri i træ. Kursusbeskrivelse Vi gennemgår fx træskelet-konstruktioner, limtræ, LVL og CLT og viser eksempler på anvendelsen i pladsbyggeri og industrialiseret byggeri i flere etager, herunder hvordan træbaserede produkter og byggeprincipper kan kombineres. Med udgangspunkt i teori og praksis vil vi fortælle om træbyggeri i Danmark, herunder særlig fokus på akustiske erfaringer og anbefalinger. Vi vil vise eksempler og principper for håndtering af akustik, brand og fugt. På kurset får du også indsigt i statiske principper, disponering af bygningen i forhold til afstivende systemer, opbygning af… Læs mere

 • Branchen går sammen om at sætte den grønne omstilling op i gear

  Træinformation er naturligvis med, når mere end 24 organisationer i byggebranchen nu samles i et spritnyt strateginetværk på tværs af særinteresser og synspunkter. Hele branchen skal på banen for at sikre, at fremtidige byggerier og anlæg bliver mere bæredygtige. Anlægs- og byggebranchen har direkte og indirekte ansvaret for ca. 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark. Derfor vedtog Folketinget sidste år Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Den indeholder 21 initiativer, der skal udvikle et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri. Som en udløber af den nationale strategi nedsatte Bolig- og Planstyrelsen Koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri, hvor Træinformation… Læs mere

 • Biogene ressourcer har potentiale som fremtidens byggevarer 

  Træinformation har bidraget til et forskningsprojekt om, hvorvidt halm, hør, tang og andre biogene ressourcer kan blive fremtidens byggevarer. Projektets konklusion er, at biogene byggevarer er velegnede til byggeri – og de nødvendige biogene ressourcer kan vi selv dyrke i Danmark. Hvis Danmark for alvor skal kunne nå FN’s klimamål og reducere betydeligt i CO2-udledningen og imødegå knaphed på ressourcer, så er det vigtigt at kunne producere en større mængde byggevarer af fornybare ressourcer. Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har igennem et års tid i samarbejde med Københavns Universitet ledet en større analyse af fremtidens biogene byggevarer. Nu er arbejdet… Læs mere

 • Ny TRÆhåndbog viser vej igennem junglen af brandkrav

  TRÆ78 er nu udgivet som fysisk bog Det er muligt at bygge både sikkert og højt med træ. Træinformations nyeste håndbog TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 viser vejen igennem bygningsreglementets mange vejledninger og præ-accepterede løsninger.  I den finder du de vigtigste og mest relevante brandkrav til træbyggeri med bærende trækonstruktioner i op til 12 meters højde. – I dag har vi i Danmark en høj brandsikkerhed, og det gælder også i træbyggeriet, såfremt man anvender de præ-accepterede løsninger. Trækonstruktioner kan på lige fod med andre materialer sagtens dimensioneres til at være bærende og brandadskillende i 60 minutter,… Læs mere