Certificeret brandteknisk gennemgang af dit træbyggeri

Træinformations tekniske rådgiver, Benny Lillelund, har netop gennemført DBIs ”certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet”, og han kan dermed virke som certificeret brandrådgiver inden for brandklasse 2.

Vi er derfor glade for at kunne meddele, at vi nu også kan tilbyde vores medlemmer certificeret brandrådgivning og dokumentation af brandforhold i træbyggeri i brandklasse 2. Benny Lillelund kan virke som ”kontrollerende” eller som ”udarbejdende” på jeres træbyggeri. Ved træbyggeri skal forstås et byggeri med bærende konstruktioner af træ og/eller et byggeri med træfacader.

Ved ansøgning om byggetilladelse, jf. BR18, skal der udarbejdes dokumentation for brandforhold, som godtgør, at bygningen overholder bestemmelserne i kapitel 5 samt dokumentation for, at der er udført kontrol i design-, projektering- og udførelsesfasen.

Bemærk, at rådgivning om brandforhold via telefon eller mail fortsat er indeholdt i medlemskabet hos Træinformation.

> Læs mere om muligheden for certificeret brandrådgivning