Gældende publikationer

Som medlem kan du læse alle gældende publikationer online

Husk at logge på, hvorefter du kan klikke på håndbogen for at åbne og læse den

TRÆnotat 13

Loftisolering – med og uden dampspærre
Dette notat er udarbejdet af Træinformation i samarbejde med SBi.

Læs

TRÆnotat 12

BEAMdesign
The program BEAMdesign is a version of the Danish program BJÆLKEdim, adapted to UK national annexes and customs.

Læs

TRÆrapport 11

BJÆLKEdim
Brugervejledning og beregningsforudsætninger.

Læs

TRÆrapport 10

Terrændæk uden betonplade
Stivhed over for punktlast

Læs

TRÆrapport 9

Faste undertage og tagunderlag
Baggrund for dimensioneringstabeller.

Læs

TRÆrapport 8

Grundlag for dimensionering af taglægter for personlast

Læs

TRÆrapport 7

Load-carrying capacity of timber frame diaphragms with unidirectional support

Læs

TRÆrapport 6

Danske normregler for snelast 1916-2010

Læs

TRÆrapport 5

Beregning af tagåse
Beregningsforudsætninger og brugervejledning til programmet ÅseDim.

Læs

TRÆrapport 4

TRÆ 64 Trægulve
Beregningsgrundlag for understøtning af trægulve.

Læs

TRÆrapport 3

TRÆ 68 Facadeelementer
Flanketransmission for luftlyd gennem træbaserede facadeelementer.

Læs

TRÆrapport 2

TRÆ 68 Facadeelementer
Brandteknisk dokumentation for facadeelementer.

Læs

TRÆrapport 1

TRÆ 68 Facadeelementer
Statiske forhold ved samlinger og beslag til facadeelementer.

Læs

TRÆtips 02 Guide til gode trægulve

Denne guide hjælper dig med at vælge lige præcis det trægulv, der passer til dig og dit hjem – og du får masser af tips og tricks til, hvordan du vedligeholder det bedst muligt.

Læs

TRÆtips 01 Opsætning af solpaneler

Vejledning og gode råd om opsætning af solpaneler på énfamiliehuse, rækkehuse eller sommerhuse.

Læs

TRÆfakta 14 Trægulve – Indeklima

Da træ reagerer på fugt, har det stor betydning, hvordan træet er tørret, hvilke fugtforhold der er under lægning, samt hvilket fugtforhold der er i indeklimaet i dagligt brug.

Læs

TRÆfakta 13 Vindspærrer i facader

Den væsentligste viden om vindspærrer, inklusiv gennemgang af kravene til vindspærrer samt en lang række af de materialer, der kan benyttes som vindspærre.

Læs

TRÆfakta 12 Lette Terrændæk

Hvordan højisolerede terrændæk kan udføres uden betonplade. I stedet anvendes et let terrændæk bestående af hård isolering, en membran og en gulvspånplade.

Læs

TRÆfakta 11 Montering af solpaneler

Vejledningen indeholder monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage, så bygningsreglementets krav overholdes.

Læs

TRÆfakta 10 Trægulve

– Afslibning

Vejledningen gælder for afslibning af ældre gulve som led i renovering og opretning af trægulvets overflade.

Læs

TRÆfakta 09 Trægulve

Ludbehandling
Branchevejledningen omhandler metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆfakta 08 Trægulve

– Oliebehandling

Branchevejledningen omhandler metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper.

Læs

TRÆfakta 07 Trægulve

– Lakering

Branchevejledningen omhandler metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper.

Læs

TRÆfakta 06 Trægulve

– Vurdering af farveforskelle

Branchevejledningen gennemgår farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 05 Trægulve

– Svind og udvidelser

Vejledningen redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

TRÆfakta 04 Trægulve

 – Vurdering af udseende

Branchevejledningen fastlægger retningslinjer for vurdering af skønhedsfejl og svigt, som påvirker gulvets funktion.

Læs

TRÆfakta 03 Trægulve

– Reklamation

Branchevejledningen for behandling af reklamationer fastlægger generelle regler for reklamation og visuel vurdering af gulve.

Læs

TRÆfakta 02 Trægulve

– Udfaldskrav

Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav.

Læs

TRÆfakta 01 Lofter af profilbrædder

Anviser hvorledes profilbrædder kan opsættes på lofter, så det opfylder kravene til klasse 2 beklædning, samtidig med at der kan være hulrum på op til 61 mm over brædderne. Anvisningerne er baseret på brandprøvning.

Læs

TRÆ 76 Efterisolering

Denne håndbog beskriver, hvordan typiske enfamiliehuse opført i perioden 1950-1980 kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner.

Læs

TRÆ 75 Træspær

Valg, opstilling og afstivning

Tagspær af træ indgår i en overvejende del af bygninger i Danmark. Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at tagkonstruktionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene.

Læs

TRÆ 74 Træterrasser samt tagterrasser

Bogen gennemgår valg af trætype, dimensioner og udformning af detaljer for træterrasser; både på terræn, hævede, kvistaltaner og på tage.

Læs

TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

Det er vigtigt at hele tagkonstruktionen er korrekt afstivet for at undgå at tage kollapser. Læs hvordan du projekterer det afstivende system korrekt og se eksempler på beregninger og samlingsdetaljer.

Læs

TRÆ 72 Træ i vådrum

Bogen viser hvordan og hvor træ kan anvendes i vådrum, herunder hvilken belastningsklasse løsningerne kan anvendes i. Den er baseret på definitioner og principper, som er anvendt i SBi-anvisning 252, Vådrum.

Læs

TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

Indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

Læs

TRÆ 70 Træmaterialer

Grundlæggende viden om træ som materiale og om de vigtigste brugsegenskaber for en lang række træmaterialer (afløser TRÆ 50).

Læs

TRÆ 69 Træarter

Indeholder beskrivelser af 80 betydningsfulde træarter, samt en gennemgang af verdens træressourcer og deres betydning for klima og miljø.

Læs

TRÆ 68 Facadeelementer

Detaljerede løsninger til udførelse af højisolerede træbaserede facader på etagehuse af beton – baseret på to byggesystemer og brandsikre altanløsninger (OBS: Det frarådes pt brug af MgO-plader, side 107).

Læs

TRÆ 67 Undertage

Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering, valg og udførelse af alle typer af undertage fra banevare, træfiberplader til faste undertage med tagpap på brædder,
krydsfiner eller OSB-plader.

Læs

TRÆ 65 Taglægter

Praktisk vejledning i lægtning af tage med dimensionerings-tabeller for lægter, udhæng og befæstigelser på både huse og ved renovering af ældre bygninger.

Læs

TRÆ 64 Trægulve

– Lægning

Indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve samt nødvendige forskrifter for gulvvarme, akustisk regulering og trægulve i vådrum.

Læs

TRÆ 63 Trægulve

– Valg og vedligeholdelse

Vejleding i valg af trægulve samt anvisninger for rengøring og vedligeholdelse af de fleste typer af trægulve samt metoder til renovering af ældre gulve.

Læs

TRÆ 62 Skadet træværk

Behandling af de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser hvordan de forebygges og afhjælpes.

Læs

TRÆ 61 Skadedyr i træ

Vejledning i de mest almindelige angreb fra skadedyr, og gør det muligt at skelne mellem harmløse insekter og egentlige skadesvolder i træ.

Læs

TRÆ 60 Træplader

Alt om udførelse af pladebaserede undergulve, tagunderlag, indvendige beklædninger, vindspærre og facadebeklædninger, samt regler for afstivning af tage, vægge og lofter.

Læs

TRÆ 59 Træspær 1

– Spær med hulplader

Dimensioneringsvejledning for træspær, samlet med kamsøm og hulplader. Mange spærløsninger og dimensionerings-tabeller (afløser TRÆ 28).

Læs

TRÆ 57 Træbeskyttelse

Bogen gør det nemmere og mere sikkert at vælge den rette træart og behandling til udendørs brug. Indeholder alt om maling og træbeskyttelse.

Læs

TRÆ 56 Træskelethuse

Grundig gennemgang af træhusets opbygning, materiale og konstruktionsvalg. Indeholder flere end 296 kommenterede konstruktionstegninger for alle væsentlige bygningsdele, lige til at anvende.

Læs

TRÆ 55 Træfacader

Behandling af de mest anvendte bræddebeklædninger, herunder valg af beklædningstype, træart, opsætning og træbeskyttelse. Indeholder konstruktions-anvisninger på udførelse af udvendige træbeklædninger.

Læs

Beregning af forbindelser

Beregning af sædvanlige træforbindelser efter Eurocode 5 (med tillæg og dansk Nationalt Anneks) kan udføres efter vejledningerne i håndbogen.

Den indeholder samtidig Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, samt dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger end angivet i Eurocode 5.

Bæreevnen af søm, skruer og bolte kan bestemmes med programmet SømDIM, der er udarbejdet sammen med alle førende leverandører af forbindelsesmidler.

Læs

TRÆ 45 Trætørring

Vejledning i trætørringsteknik: træets fugttekniske egenskaber, forholdet mellem træ, vand og luft ved tørring af træ, forskellige trætørringsmetoder, samt kontrolpunkter og trætørringsøkonomi.

Læs

Beregning af trækonstruktioner

Denne publikation er en lærebog om beregning af trækonstruktioner, der retter sig dels mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, dels mod praksis – rådgivende ingeniører, udførende, produktudviklere og andre projekterende. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.

Læs