Gældende publikationer

Som medlem kan du læse alle gældende publikationer online

Husk at logge på, hvorefter du kan klikke på håndbogen for at åbne og læse den

TRÆfakta 14 Trægulve – Indeklima

Da træ reagerer på fugt, har det stor betydning, hvordan træet er tørret, hvilke fugtforhold der er under lægning, samt hvilket fugtforhold der er i indeklimaet i dagligt brug.

Læs

TRÆfakta 13 Vindspærrer i facader

Den væsentligste viden om vindspærrer, inklusiv gennemgang af kravene til vindspærrer samt en lang række af de materialer, der kan benyttes som vindspærre.

Læs

TRÆfakta 12 Lette Terrændæk

Hvordan højisolerede terrændæk kan udføres uden betonplade. I stedet anvendes et let terrændæk bestående af hård isolering, en membran og en gulvspånplade.

Læs

TRÆfakta 11 Montering af solpaneler

Vejledningen indeholder monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage, så bygningsreglementets krav overholdes.

Læs

TRÆfakta 10 Trægulve

– Afslibning

Vejledningen gælder for afslibning af ældre gulve som led i renovering og opretning af trægulvets overflade.

Læs

TRÆfakta 09 Trægulve

Ludbehandling
Branchevejledningen omhandler metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆfakta 08 Trægulve

– Oliebehandling

Branchevejledningen omhandler metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper.

Læs

TRÆfakta 07 Trægulve

– Lakering

Branchevejledningen omhandler metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper.

Læs

TRÆfakta 06 Trægulve

– Vurdering af farveforskelle

Branchevejledningen gennemgår farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 05 Trægulve

– Svind og udvidelser

Vejledningen redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

TRÆfakta 04 Trægulve

 – Vurdering af udseende

Branchevejledningen fastlægger retningslinjer for vurdering af skønhedsfejl og svigt, som påvirker gulvets funktion.

Læs

TRÆfakta 03 Trægulve

– Reklamation

Branchevejledningen for behandling af reklamationer fastlægger generelle regler for reklamation og visuel vurdering af gulve.

Læs

TRÆfakta 02 Trægulve

– Udfaldskrav

Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav.

Læs

TRÆfakta 01 Lofter af profilbrædder

Anviser hvorledes profilbrædder kan opsættes på lofter, så det opfylder kravene til klasse 2 beklædning, samtidig med at der kan være hulrum på op til 61 mm over brædderne. Anvisningerne er baseret på brandprøvning.

Læs