Gældende publikationer

Som medlem kan du læse alle gældende publikationer online

Husk at logge på, hvorefter du kan klikke på håndbogen for at åbne og læse den

TRÆfakta 15

DGNB-certificering

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 14

Trægulve og indeklima

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

TRÆfakta 13

Vindspærrer i facader

Gennemgang af kravene til vindspærrer samt materialer, der kan benyttes som vindspærre.

Læs

TRÆfakta 12

Lette terrændæk

Let terrændæk bestående af hård isolering, en membran og en gulvspånplade – uden brug af betonplade.

Læs

TRÆfakta 11

Montering af solpaneler

Monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage, så BR-kravene overholdes.

Læs

TRÆfakta 10

Afslibning

Vejledningen gælder for afslibning af ældre gulve som led i renovering og opretning af trægulvets overflade.

Læs

TRÆfakta 09

Ludbehandling

Metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆfakta 08

Oliebehandling

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper.

Læs

TRÆfakta 07

Lakering

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper.

Læs

TRÆfakta 06

Farveforskelle

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 05

Svind og udvidelser

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

TRÆfakta 04

Vurdering af udseende

Retningslinjer for vurdering af skønhedsfejl og svigt, som påvirker gulvets funktion.

Læs

TRÆfakta 03

Reklamation

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

TRÆfakta 02

Udfaldskrav

Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav.

Læs

TRÆfakta 01

Lofter af profilbrædder

Hvorledes profilbrædder kan opsættes på lofter, så det opfylder kravene til klasse 2 beklædning.

Læs