Gældende publikationer

Som medlem kan du læse alle gældende publikationer online

Husk at logge på, hvorefter du kan klikke på håndbogen for at åbne og læse den

TRÆnotat 14

Tagbrædder

Tagbrædder – konstruktion, luftfugtighed og brandimprægnering.

Læs

TRÆnotat 13

Loftisolering

Baseret på forsknings-projekt af lufttætte loftbeklædninger med gipsplader med og uden dampspærre.

Læs

TRÆrapport 12

BEAMdesign

A version of the Danish program BJÆLKEdim, adapted to UK national annexes and customs.

Læs

TRÆrapport 11

BJÆLKEdim

Brugervejledning og beregningsforudsætninger for pc-programmet BJÆLKEdim.

Læs

TRÆrapport 10

Terrændæk uden betonplade

Rapporten danner baggrund for løsningerne beskrevet i TRÆfakta 12 Lette terrændæk.

 

Læs

TRÆrapport 09

TRÆ 67 Undertage

Grundlag for dimensionering af faste undertage og underlag for tagpap, anvendt i TRÆ 67 Undertage.

Læs

TRÆrapport 08

TRÆ 65 Taglægter

Grundlag for dimensionering af taglægter for personlast, der bruges i TRÆ 65 Taglægter (2011).

Læs

TRÆrapport 07

Load-carrying capacity

Dimensioneringsregler til beregning af bæreevnen af tag-, gulv- og vægskiver (på engelsk).

Læs

TRÆrapport 06

Danske snelastregler

Udviklingen i snelast-reglerne i danske normer i perioden 2016-2010, samt lasten på typiske tagkonstruktioner.

Læs

TRÆrapport 05

Beregning af tagåse

Beregningsforudsætninger og brugervejledning til programmet ÅseDim.

Læs

TRÆrapport 04

TRÆ 64 Trægulve

Beregningsgrundlag for understøtning af trægulve.

Læs

TRÆrapport 03

TRÆ 68 Facadeelementer

Flanketransmission for luftlyd gennem træbaserede facadeelementer.

Læs

TRÆrapport 02

TRÆ 68 Facadeelementer

Brandteknisk dokumentation for facadeelementer.

Læs

TRÆrapport 01

TRÆ 68 Facadeelementer

Statiske forhold ved samlinger og beslag til facadeelementer.

Læs

TRÆtips 02

Guide til gode trægulve

Hjælp til valg af trægulv samt tips og tricks til, hvordan du vedligeholder det bedst muligt.

Læs

TRÆtips 01

Opsætning af solpaneler

Vejledning og gode råd om opsætning af solpaneler på énfamiliehuse, rækkehuse eller sommerhuse.

Læs

TRÆfakta 16

DGNB-certificering 2020

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 15

DGNB-certificering

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 14

Trægulve og indeklima

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

TRÆfakta 13

Vindspærrer i facader

Gennemgang af kravene til vindspærrer samt materialer, der kan benyttes som vindspærre.

Læs

TRÆfakta 12

Lette terrændæk

Let terrændæk bestående af hård isolering, en membran og en gulvspånplade – uden brug af betonplade.

Læs

TRÆfakta 11

Montering af solpaneler

Monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage, så BR-kravene overholdes.

Læs

TRÆfakta 10

Afslibning

Vejledningen gælder for afslibning af ældre gulve som led i renovering og opretning af trægulvets overflade.

Læs

TRÆfakta 09

Ludbehandling

Metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆfakta 08

Oliebehandling

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper.

Læs

TRÆfakta 07

Lakering

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper.

Læs

TRÆfakta 06

Farveforskelle

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 05

Svind og udvidelser

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

TRÆfakta 04

Vurdering af udseende

Retningslinjer for vurdering af skønhedsfejl og svigt, som påvirker gulvets funktion.

Læs

TRÆfakta 03

Reklamation

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

TRÆfakta 02

Udfaldskrav

Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav.

Læs

TRÆfakta 01

Lofter af profilbrædder

Hvorledes profilbrædder kan opsættes på lofter, så det opfylder kravene til klasse 2 beklædning.

Læs

TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

Håndbogen giver et overblik over brandkravene til træbyggeri i brandklasse 1 og 2, hvilket vil sige med bærende træ-konstruktioner i op til fem etager, samt eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes.

Læs

TRÆ 77 Tagpap på træunderlag

Håndbogen beskriver om krav og tekniske anvisninger for ventilation, faldopbygning samt korrekt projektering og udførelse af tage på brædde- eller pladeunderlag med tagdækning i form af tagpap.

Læs

TRÆ 76 Efterisolering

Denne håndbog beskriver, hvordan typiske enfamiliehuse opført i perioden 1950-1980 kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner.

Læs

TRÆ 75 Træspær

Valg, opstilling og afstivning

Tagspær af træ indgår i en overvejende del af bygninger i Danmark. Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at tagkonstruktionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene.

Læs

TRÆ 74 Træterrasser samt tagterrasser

Bogen gennemgår valg af trætype, dimensioner og udformning af detaljer for træterrasser; både på terræn, hævede, kvistaltaner og på tage.

Læs

TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

Det er vigtigt at hele tagkonstruktionen er korrekt afstivet for at undgå at tage kollapser. Læs hvordan du projekterer det afstivende system korrekt og se eksempler på beregninger og samlingsdetaljer.

Læs

TRÆ 72 Træ i vådrum

Bogen viser hvordan og hvor træ kan anvendes i vådrum, herunder hvilken belastningsklasse løsningerne kan anvendes i. Den er baseret på definitioner og principper, som er anvendt i SBi-anvisning 252, Vådrum.

Læs

TRÆ 70 Træmaterialer

Grundlæggende viden om træ som materiale og om de vigtigste brugsegenskaber for en lang række træmaterialer (afløser TRÆ 50).

Læs

TRÆ 69 Træarter

Indeholder beskrivelser af 80 betydningsfulde træarter, samt en gennemgang af verdens træressourcer og deres betydning for klima og miljø.

Læs

TRÆ 68 Facadeelementer

Detaljerede løsninger til udførelse af højisolerede træbaserede facader på etagehuse af beton – baseret på to byggesystemer og brandsikre altanløsninger (OBS: Det frarådes pt brug af MgO-plader, side 107).

Læs

TRÆ 67 Undertage

Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering, valg og udførelse af alle typer af undertage fra banevare, træfiberplader til faste undertage med tagpap på brædder,
krydsfiner eller OSB-plader.

Læs

TRÆ 65 Taglægter

Praktisk vejledning i lægtning af tage med dimensionerings-tabeller for lægter, udhæng og befæstigelser på både huse og ved renovering af ældre bygninger.

Læs

TRÆ 64 Trægulve

– Lægning

Indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve samt nødvendige forskrifter for gulvvarme, akustisk regulering og trægulve i vådrum.

Læs

TRÆ 63 Trægulve

– Valg og vedligeholdelse

Vejleding i valg af trægulve samt anvisninger for rengøring og vedligeholdelse af de fleste typer af trægulve samt metoder til renovering af ældre gulve.

Læs

TRÆ 62 Skadet træværk

Behandling af de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser hvordan de forebygges og afhjælpes.

Læs

TRÆ 61 Skadedyr i træ

Vejledning i de mest almindelige angreb fra skadedyr, og gør det muligt at skelne mellem harmløse insekter og egentlige skadesvolder i træ.

Læs

TRÆ 60 Træplader

Alt om udførelse af pladebaserede undergulve, tagunderlag, indvendige beklædninger, vindspærre og facadebeklædninger, samt regler for afstivning af tage, vægge og lofter.

Læs

TRÆ 59 Træspær 1

Læs venligst forordet omkring udgåede sider i bogen (side 3).

Dimensioneringsvejledning for træspær, samlet med kamsøm og hulplader. Mange spærløsninger og dimensionerings-tabeller.

Læs

TRÆ 57 Træbeskyttelse

Bogen gør det nemmere og mere sikkert at vælge den rette træart og behandling til udendørs brug. Indeholder alt om maling og træbeskyttelse.

Læs

TRÆ 56 Træskelethuse

Grundig gennemgang af træhusets opbygning, materiale og konstruktionsvalg. Indeholder flere end 296 kommenterede konstruktionstegninger for alle væsentlige bygningsdele, lige til at anvende.

Læs

TRÆ 55 Træfacader

Behandling af de mest anvendte bræddebeklædninger, herunder valg af beklædningstype, træart, opsætning og træbeskyttelse. Indeholder konstruktions-anvisninger på udførelse af udvendige træbeklædninger.

Læs

TRÆ 45 Trætørring

Vejledning i trætørringsteknik: træets fugttekniske egenskaber, forholdet mellem træ, vand og luft ved tørring af træ, forskellige trætørringsmetoder, samt kontrolpunkter og trætørringsøkonomi.

Læs

Beregning af trækonstruktioner

Lærebogen retter sig mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, samt mod praksis: rådgivende ingeniører og andre projekterende.

Læs

Beregning af forbindelser

Beregning af sædvanlige træforbindelser efter Eurocode 5 (med tillæg og dansk Nationalt Anneks) kan udføres efter vejledningerne i håndbogen.

Den indeholder samtidig Træinformations anbefalede styrkeværdier for typiske forbindelsesmidler, samt dokumentation for nogle mere gunstige beregningsforudsætninger end angivet i Eurocode 5.

Bæreevnen af søm, skruer og bolte kan bestemmes med programmet SømDIM, der er udarbejdet sammen med alle førende leverandører af forbindelsesmidler.

Læs

Beregning af CLT-konstruktioner

Lærebogen retter sig mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, samt mod praksis: rådgivende ingeniører og andre projekterende.

Læs