Nyhedsoversigt

 1. Søg pulje på 15 mio. kr. til udvikling af EPD´er for byggevarer

  Er din virksomhed producent eller leverandør af byggevarer, så har I lige nu mulighed for at få dækket op til 50% af udgifterne til udarbejdelse af produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPD’er). En særlig offentlig pulje på 15 mio. kr. til udvikling af EPD´er for byggevarer er åbnet, og der kan søges efter først-til-mølle-princippet. Læs mere om hvordan du ansøger Hvorfor skal en byggevare have en EPD? Fremover vil der være brug for dokumentation af hver enkelt byggevares miljøpåvirkning. Det har hidtil kun været et krav at lave livscyklusvurdering (LCA), hvis en bygning skulle DGNB certificeres. Men fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav… Læs mere

 2. Glædelig jul og godt nytår

  Tak for året der er gået. Selvom det har været et usædvanligt år, har det igen været præget af travlhed i byggebranchen. Vi oplever en stigende efterspørgsel på træviden, da træ kan bidrage positivt til at løse byggeriets klimaudfordringer. Det blev endnu et år med Covid på sidelinjen, men vi har haft fuld gang i produktionen. Vi har udarbejdet to nye TRÆhåndbøger, hvor den ene bog giver anvisninger til udførelse af tagpap på træunderlag, og den anden bog omhandler træbyggeri i brandklasse 1 og 2. Sidstnævnte er netop prælanceret digitalt for medlemmer. Vi glæder os til at kunne udgive den trykte bog i… Læs mere

 3. Ny bog sætter fokus på træbyggeri i brandklasse 1 og 2

  Medlemmer af Træinformation har allerede nu adgang til håndbogen TRÆ 78, der vejleder om, hvordan man bygger med træ og samtidig overholder brandkravene. Vi prælancerer nu vores nyeste bog TRÆ 78 om træbyggeri i brandklasse 1 og 2. Er du medlem af Træinformation kan du allerede nu læse bogen online på træinfo.dk. Så check om din virksomhed er medlem og spred gerne nyheden om den nye bog i dit netværk. Om bogen Den nye håndbog TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 forklarer bygningsreglementets brandkrav til træbyggeri i tekst og figurer. Håndbogen giver et overblik over brandkravene til træbyggeri… Læs mere

 4. Mediateket vinder Danish Wood Award 2021

  Praksis Arkitekter modtager prisen på 100.000 kr. for etableringen af en spektakulær, fleretagers trækonstruktion, der rummer det nye Mediatek på Arkitektskolen Aarhus. Med den centrale placering er Mediateket et samlende element i den nye arkitektskole. Dertil har Praksis Arkitekter på mesterlig vis gjort bygningen til et eksempel og forbillede for generationer af kommende arkitekter. Træinstallationen er en slags arkitekturmodel i fuld skala; en af den slags konkrete abstraktioner, som studerende også bliver bedt om at lave. Løsningen tager afsæt i en helt enkel idé om en stor reol med søjler, dragere og dæk. Tegnestuen har formået at anvende og udfolde… Læs mere

 5. De nominerede til Danish Wood Award 2021

  Spektakulær træinstallation og visionært kontorbyggeri kappes om Danish Wood Award Den 19. november uddeles Danmarks ældste arkitekturpris. Det er tegnestuerne Praksis Arkitekter og Schmidt Hammer Lassen Architects, der med deres design af henholdsvis Mediateket på Arkitektskolen Aarhus og kontorfællesskabet Framehouse er med i opløbet om at vinde Danish Wood Award 2021. Hvor det ene byggeri har fokus på fællesskab og fleksibel indretning, er det andet udformet med tanke på fordybelse og læring. Fællesnævneren for de to projekter er målet om at skabe et inspirerende miljø. Fremtidens svar på et klimaneutralt og livgivende kontorbyggesystem Som så mange andre kontorfællesskaber ligger Framehouse… Læs mere

 6. Vælg trægulve og opnå DGNB-point

  TRÆfakta 16 Trægulve er en anvisning på, hvordan  trægulve indgår i DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed. Fokus på bæredygtighed er nødvendig i fremtidens byggeri. Gulve er en væsentlig overflade i alle bygninger, og for at kunne vælge den mest klimavenlige løsning, er det vigtigt at kende til alle aspekter vedrørende bæredygtighed, når det fx gælder materiale og opbygning. DGNB-certificeringsordningen kan anvendes som redskab til at belyse disse aspekter og foretage det rigtige valg, idet gulve har indflydelse på tildelingen af point i flere forskellige såkaldte kriterier. I 2020 udgav vi TRÆfakta 15, som… Læs mere

 7. Kursus om træbyggeri med CLT

  Har du lyst til at høre om mulighederne med CLT som materiale? Om hvilke kvaliteter der er med CLT? Og hvor man kan anvende det? Ja, så meld dig til vores næste kursus, som løber af stablen 29. september i København og 30. september i Horsens – bemærk ny dato! Træbyggeri med CLT, også kaldet krydslamineret træ eller massive træelementer vinder indpas flere steder i Danmark i disse år. Træ og CLT er blevet omtalt som fremtidens byggemateriale, blandt andet fordi mange kan se klimagevinsterne og viften af arkitektoniske muligheder. Kursusbeskrivelse Kurset vil være en introduktion til projektering og montage… Læs mere

 8. Vinderne af vores fotokonkurrence

  Vinderne af Træinformations fotokonkurrence er blevet udvalgt. Christian Klarskov Larsen løb med både første- og tredjepladsen med sine billeder af trapper i henholdsvis ældre og mere moderne udformning. Førstepladsen afbilder en ældre trappeopgang fra 1736 i Eremitageslottet. Billedet er kompositorisk flot og samtidig genkendeligt. Det viser mange forskellige måder at bruge træ på – såvel malet som umalet, fra balustre til vinduer. Det rå trægulv står i flot kontrast til de detaljerede og farverige gelændere.   Foto: Stine Pedersen På andenpladsen har vi et billede af en tagkonstruktion, bagvæg og søjler af en pavillon designet i fyrretræ, med bagvæg og… Læs mere

 9. Studietur til Växjö

  I samarbejde med ArkiTours udbyder vi nu denne studietur til Värö, Växjö og Karlskrona. Växjö: Byen, hvor 50% af nybyggeri skal være i træ Allerede i 2013 besluttede politikerne i Växjö, at i 2020 skulle 50% af alle nybyggede byggerier være opført i træ (bærende konstruktioner og vægge). Byen ligger i et skovrigt område i Sydsverige, hvor skov- og træindustrien historisk set har været – og fortsat er – en vigtig del af erhvervslivet. Hvorfor træbyggeri? Växjös Kommunes vigtigste årsag til at bygge i træ er, at det nedbringer CO2-udledningen, idet omkring 30% af udledningen kommer fra byggebranchen. Kommunen har… Læs mere

 10. Nyt udvalg skal sætte bæredygtigt byggeri på skinner

  Træinformation er med fra start, når koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri efter sommeren mødes første gang.   Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri blev tidligere på året vedtaget. Den indeholder 21 initiativer, der skal udvikle et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri. Som led i gennemførelsen af strategien har Bolig- og Planstyrelsen nu nedsat koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri. Udvalget skal sikre, at strategiens initiativer forankres i de relevante byggefaglige miljøer, og at de implementeres. Udvalget skal blandt andet sørge for, at hele branchen kan følge med, når indfasningen af klimakrav til bygninger begynder i 2023. I Træinfomation er vi glade… Læs mere

 11. Træinformation søger ekspert i træbyggeri

  Er du arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør med stor viden om anvendelse af træ i byggeriet? Er du en god formidler med et særligt 2D og 3D gen – og formår du at give en seriøs og indlevende byggeteknisk rådgivning? Så er du måske vores nye medarbejder. Hos Træinformation ved vi, at træ er et fremragende og bæredygtigt byggemateriale til alt fra etagebyggeri til terrasser. Den stigende klimabevidsthed har øget træbyggeriet og ikke mindst givet travlhed hos os. Derfor søger vi hos Træinformation en teknisk medarbejder til byggetekniske illustrationer og rådgivning om træbyggeri. Stillingen Du får ansvar for organisationens byggetekniske illustrationer… Læs mere

 12. Ny podcast giver viden om træ i byggeriet

  En ny podcastserie i syv afsnit afdækker fra forskellige vinkler, hvordan en række nye miljøvaredeklarationer for træprodukter kan gøre en forskel i byggeriet. Skal vi bygge mere bæredygtigt og for alvor accelerere byggeriets grønne omstilling, skal vi blandt andet skrue ned for de CO2-belastende byggematerialer og i stedet bruge mere træ. Med otte nye miljøvaredeklarationer – eller EPD’er, som de også kaldes – for de mest almindelige træprodukter i byggeriet har Træ.dk og Træinformation gjort det nemmere at beregne træprodukters bidrag til et byggeris miljøpåvirkninger. Men hvordan skal miljøvaredeklarationerne helt præcis forstås? Og hvordan anvendes de i praksis? Det undersøger… Læs mere

 13. Træinformation afholder fotokonkurrence

  Hos Træinformation elsker vi at høre fra vores medlemmer og andre træentusiaster, når vi alle hverdage sidder klar ved telefonen eller bag skærmen for at høre om jeres projekter og hjælpe med at besvare jeres spørgsmål. Derfor har vi, som noget nyt, valgt at afholde en fotokonkurrence, hvor du kan vinde gavekort op til 4556,25 kr., svarende til et års medlemskab for 1-19 ansatte! Konkurrencen finder sted på Instagram. Du kan finde os ved at søge på ’@traeinformation’ eller trykke på dette link. Så grib kameraet eller mobilen og fang det øjeblik, hvor du synes, at træet tager sig allerbedst… Læs mere

 14. Opdatering af TRÆ 60 Træplader

  TRÆ 60 Træplader har gennemgået en større opdatering i henhold til ændringer i en række gældende normer og standarder samt anden litteratur. Herunder er brandkrav opdateret i henhold til det seneste bygningsreglement, BR18, svarende til de præ-accepterede løsninger, som er gældende for brandklasse 1 og 2. Afsnittet ”Afstivning af tage” (siderne 104-111) er udgået, da det findes i TRÆ 75 Træspær – Valg, opstilling og afstivning. Spånplader P7 er udgået, og P7 erstattes af P5 eller P6, hvor P5 opfylder de fugttekniske krav og P6 de styrkemæssige krav. Reglerne for CE-mærkning i standarden EN 13986 er ændret, og som følge… Læs mere

 15. Kursus om tagpap på træunderlag den 7. og 8. juni 2021

  Taget har stor betydning for husets æstetiske udtryk og funktion, hvorfor det ofte kaldes for den femte facade. Tagpaptage giver stor fleksibilitet og har mange arkitektoniske muligheder. Kursusbeskrivelse Kurset tager udgangspunkt i anvisningerne i den nye bog, TRÆ 77 Tagpap på træunderlag, der udkom i februar 2021. På kurset vil du høre om løsninger for udførelse af tagpapdækninger, herunder eksempler på variationer i tagfladens struktur og udførelsesdetaljer. Vi fortæller om fugtforhold og ventilation af forskellige tagtyper, brandforhold samt styrke, stivhed og fastgørelser af det træbaserede underlag for tagpap – henholdsvis bræddeunderlag og pladeunderlag. Vi viser også, hvad der nogle gange… Læs mere

 16. Træinformations generalforsamling 2021

  Træinformations generalforsamling 2021 afholdes den 21. maj 2021 Som medlem af Træinformation er du hermed inviteret til årets generalforsamling, som afholdes fredag den 21. maj kl. 9.00-11.00. Arrangement afholdes på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference i Kgs. Lyngby. Dagsorden: 1. Beretning 2020 2. Regnskab, budget og kontingent 3. Indkomne forslag 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af autoriseret revisor 6. Eventuelt Tilmelding Alle medlemmer af Træinformation er velkomne. Deltagelse er gratis for Træinformations medlemmer. Frist for tilmelding er den 17. maj 2021.  › Tilmeld dig generalforsamlingen