Nyhedsoversigt

 1. CO2-loft og krav om livscyklusvurdering_nyheder

  CO2-loft og krav om livscyklusvurdering fra 2023

  Træ fremhæves i ny bred politisk aftale som et efterspurgt klimavenligt byggemateriale, der bør vinde mere indpas i byggeriet. I Træinformation står vi klar til at rådgive om, hvordan du anvender træ både i nybyggerier og renoveringer. Den 5. marts 2021 vedtog en række politiske partier aftalen om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder bl.a., at alt nybyggeri fremover skal have livscyklusvurdering (LCA). Det nye CO2-krav indføres trinvist ligeledes fra 2023. “Det er en rigtig god nyhed, som vi er glade for, at der er bred politisk opbakning til. Med… Læs mere

 2. Nyhed: TRÆ 77 Tagpap på træunderlag

  Der har de senere år manglet generelle tekniske anvisninger på udførelse af tagpaptage. Med TRÆ 77 findes der nu vejledninger i udførelse af tagpap på træunderlag. Et sundt tag er vejen til en sund bygning, der holder i mange år. I TRÆ 77 beskrives krav og tekniske anvisninger for ventilation, faldopbygning samt korrekt projektering og udførelse af tage på brædde- eller pladeunderlag med tagdækning i form af tagpap. Af bogen fremgår krav til brædder, plader, tagpap og tilbehør, og der gennemgås variationer i tagpapløsninger og tagformer med detaljer, der viser, hvordan afvanding, ovenlys, inddækninger mv. udføres. Eksempler fra bogen Som… Læs mere

 3. Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

  Kære medlemmer, samarbejdspartnere, følgegrupper, faglige fora, medforfattere og foredragsholdere Tak for samarbejdet i et helt ualmindeligt år. Vi er rigtigt glade for jeres støtte trods de usædvanlige omstændigheder. Det er lykkedes at holde skruen i vandet og træet tørt, holde dampen oppe på publikationer og udgivelser. Vi sætter stor pris på, at I at bakker op om os ved fortsat at bestille vores TRÆhåndbøger og deltage i de kurser, vi trods alt kunne gennemføre i 2020. Der har været særdeles travlt med at opretholde driften i sekretariatet under de omskiftelige forhold. Vi har samtidig budt velkommen til tre nye spændende… Læs mere

 4. Læs de nyeste EPD’er for konstruktionstræ

  Nye EPD’er på konstruktionstræ Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70% inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. I byggesektoren, som står for cirka 40% af Danmarks CO2-udledninger, er der også gang i ideudviklingen. En oplagt del af løsningen er at bygge mere i træ fremfor mere klimabelastende materialer. I byggeriet arbejder man med miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. Miljøvaredeklarationerne er vigtige redskaber, når fx klimabelastningen for et byggeri skal udregnes. ”Konstruktionstræ er det, der volumenmæssigt fylder mest i en bygning og derfor giver… Læs mere

 5. Nyhed: Beregning af CLT-konstruktioner

  Indenfor de senere år er man mange steder i verden begyndt at anvende CLT-elementer (krydslamineret træ) som et miljøvenligt alternativ til betonelementer. Hverken Eurocode 5 eller danske lærebøger behandler dimensioneringen. Vi har udviklet en lærebog om CLT-konstruktioner, som giver en samlet fremstilling tilpasset danske forhold. Opbygningen med tværgående lag i CLT-elementerne giver mange konstruktive fordele. Ved dimensionering af både dæk og vægge skal der tages hensyn til forhold som rullende forskydning, samlinger og brandmodstand. Bogen angiver metoder til at håndtere disse forhold og indeholder desuden et afsnit om vibrationer, der kan anvendes for alle typer dækkonstruktioner i træ og kompositter… Læs mere

 6. Foto: Lejrefoto

  Velkommen til Kasper, Træinformations fagtekniske chef

  Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til Kasper Birkedal Kristensen, der fra 15. november 2020 vil fungere som fagteknisk chef hos Træinformation. Kasper kommer primært til at sidde med ansvaret for kvaliteten af Træinformations tekniske materiale, kursusudvikling og undervisning, herunder udvikling af publikationer og programmer til statiske beregninger af trækonstruktioner. Som fagteknisk chef bliver Kasper en person man kan spørge til råds og læne sig op ad i beslutningsprocesser. Kasper er civilingeniør og specialist i trækonstruktioner. Han har senest været ansat som fagleder for trækonstruktioner i COWI, hvor han også var ansvarlig for vidensdeling og ledelse… Læs mere

 7. Studietur til Østrig efterår 2021

  NB: Studieturen er næsten fuldt booket – se mulighederne for at komme på venteliste under “Tilmelding”. Efter de sidste års succes med studieture til Østrig og en stigende interesse for træbyggeri i Danmark, glæder det os, at vi nu igen kan invitere til en TRÆstudietur til Østrig i samarbejde med ADVANTAGE AUSTRIA. Studieturen henvender sig til bygningsingeniører, arkitekter og byplanlæggere. Østrig har en lang tradition og mange års erfaring med byggeprojekter i træ og energieffektive byggeteknikker. Især i de sidste år har nye byggeprojekter og bæredygtige løsninger skabt stor opmærksomhed og en meget dynamisk udvikling i branchen. Virksomhedernes innovative arbejde… Læs mere

 8. Danish Wood Award 2021

  Vi glæder os til Danish Wood Award 2021! På grund af de nuværende omstændigheder med COVID-19, og myndighedernes skærpede restriktioner for store forsamlinger, har vi i Træinformation valgt at udskyde årets uddeling af Træprisen. Vi er selvfølgelig ærgerlige over at skulle bryde traditionen om uddeling af prisen, som traditionelt har fundet sted hvert andet år siden 1958. I stedet må vi glæde os over, at vi kan invitere dig til Danish Wood Award 2021. Vi ser frem til at kunne fejre og uddele Danmarks ældste arkitekturpris til den tegnestue, der med sit projekt har udvist store kunstneriske kvalifikationer, teknisk dygtighed… Læs mere

 9. Kursus om træskelethuse og træfacader

  For at leve op til klimamålene kommer vi i Danmark til at bygge meget mere med træ i fremtiden. Derfor er det afgørende at byggebranchen er helt up to date indenfor byggeteknik og -metode i forhold til træ som byggemateriale. Det er blevet meget oppe i tiden at tale om CLT i byggebranchen, men vi må ikke glemme at træskeletkonstruktioner kan løse mange former for træbyggeri – helt op til 6-8 etager. Træskeletbygninger har faktisk et bedre forhold mellem brutto- og nettoydelse samt et mindre ressourcetræk. Det findes i mange variationer, og mange af de industrialiserede løsninger har været i… Læs mere

 10. Seniorrådgiver Jørgen Munch-Andersen stopper hos Træinformation

  Vores seniorrådgiver, Jørgen Munch-Andersen, har efter 13 år hos Træinformation besluttet sig for at prøve nye udfordringer, og stopper hos Træinformation med udgangen af september måned. Jørgens nye arbejdsgiver er BUILD på Aalborg Universitet. For Jørgen er der nærmest tale om at komme hjem, da han tidligere har været 20 år hos SBi (nu BUILD). Allerede dengang havde SBi og Træinformation et tæt samarbejde. Vi glæder os meget til at fortsætte dette igangværende samarbejde også i fremtiden. Her hos Træinformation ønsker vi Jørgen tillykke, og vi vil takke ham for de mange år hos os. ”Vi ved, at du vil… Læs mere

 11. Træinformation søger fagteknisk chef i trækonstruktioner

  Træinformation søger en fagteknisk chef, som er stærk i statiske beregninger, har indgående kendskab til træ i byggeriet og brænder for at formidle og rådgive om dette til de professionelle i byggebranchen. Som fagteknisk chef bliver du det ingeniørfaglige fyrtårn i organisationen og personen, man spørger til råds og læner sig op ad i beslutningsprocesser. Du bliver den opdaterede ekspert indenfor statik med den nyeste viden indenfor træbyggeri, og er den, som udadtil rådgiver om fejl i byggerier. I samarbejde med den øvrige organisation deltager du i udarbejdelse og udgivelse af bøger fra Træinformations eget forlag om træ og dets… Læs mere

 12. Vælg trægulve til dit byggeri og opnå DGNB-point

  TRÆfakta 15 Trægulve – DGNB-certificering er en anvisning på, hvordan man forholder sig til brugen af trægulve i forbindelse med DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed. Fokus på bæredygtighed er nødvendig for fremtidens byggeri, og bæredygtighed står højt på både befolkningens og politikernes dagsorden. Da gulve er en væsentlig overflade i alle bygninger, er det vigtigt, som baggrund for at vælge materiale og opbygning, at kende til alle aspekter vedrørende bæredygtighed. DGNB-certificeringsordningen kan anvendes som redskab til at belyse disse aspekter og foretage det rigtige valg, idet gulve har indflydelse på tildelingen af point… Læs mere

 13. Beregn bjælkedimensioner med app

  Har du brug for et hurtigt tjek af træbjælkers bæreevne, så download app’en TRÆbjælker i AppStore. Med app’en kan du foretage dine beregninger onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret. Sådan virker TRÆbjælker TRÆbjælker app’en kan beregne typiske træbjælker af konstruktionstræ eller limtræ anvendt i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse efter reglerne i Eurocodes. App’en kan undersøge følgende typer træbjælker: – Bjælker i træbjælkelag samt tværbjælker der understøtter bjælkelag – Bjælkespær med 5 – 45° hældning samt overliggere over facadeåbninger – Kipbjælker/tværbjælker der understøtter bjælkespær App’en er let at anvende og kræver kun valg af den anvendte trækvalitet og bjælkebredde samt… Læs mere

 14. Forslag til klimaindsatser i byggeriet er uambitiøse

  Boligminister Kaare Dybvad har netop fremlagt en vejledning til en frivillig bæredygtighedsklasse med en testperiode på to til tre år uden reelle incitamenter. ”Vi savner en anbefaling til at have en klasse for grænseværdier i LCA-/miljøaftrykket. En LCA-beregning fortæller kun noget, hvis den bliver holdt oppe mod nogle mål. Der bør som minimum være en læsevejledning med øvre, middel og nedre kvartil fra de 60 bygningseksempler, som SBi hidtil har regnet på, og som fungerer som en slags reference, bygherren kan sammenligne resultatet med”, udtaler Mikael Koch, direktør hos Træinformation. I SBi’s rapport Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for… Læs mere

 15. Kursus om brandkrav til træbyggeri

  Få styr på de nyeste brandregler – hvordan du anvender reglerne i praksis og hvordan du dokumenterer dem, når du bygger med træ. På kurset vil du blive klogere på brandkravene til træbyggeri med bærende trækonstruktioner og/eller træfacader. Du vil se eksempler på, hvordan du kan dimensionere og dokumentere opfyldelse af brandkrav i brandklasse 1 og 2, altså inden for de præaccepterede løsninger, men du vil også se eksempler på opfyldelse af brandkrav i brandklasse 3 og 4, som afviger fra de præaccepterede løsninger. Ud fra kravene til materialer og bygningsdele vil du se praktiske løsninger på bærende trækonstruktioner, facadebeklædninger,… Læs mere

 16. Nu kan fordelene ved træbyggeri nemmere dokumenteres

  Fem nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ gør det nu nemmere at dokumentere træs store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. Det kan bane vejen for mere træbyggeri. Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70 % inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. Også i byggesektoren, som står for cirka 40 % af Danmarks CO2-udledninger, er der gang i ideudviklingen. En oplagt del af løsningen er at bygge mere i træ fremfor mere klimabelastende materialer. I byggeriet arbejder man med miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. Miljøvaredeklarationerne… Læs mere