Nyhedsoversigt

 1. Studietur til Växjö: Byen, hvor 50% af nybyggeri skal være i træ

  Den 8.-9. september går turen til Sverige. På turen skal vi se forskellige byggerier opført i træ (blandt andet CLT), herunder et prisbelønnet boligkompleks, der er Sveriges største. Vi besøger også en stor fabrik, der producerer en lang række træprodukter til byggeriet samt Växjö Kommune, der har besluttet at mindst halvdelen af alt nybyggeri i Växjö skal opføres i træ. Allerede i 2013 besluttede politikerne i Växjö, at i 2020 skulle 50% af alle nybyggede byggerier være opført i træ (bærende konstruktioner og vægge). Byen ligger i et skovrigt område i Sydsverige, hvor skov- og træindustrien historisk set har været… Læs mere

 2. Træinformation på BUILD IN WOOD

  Danmarks største trækonference BUILD IN WOOD er netop afviklet for femte gang. En masse nye erfaringer blev delt blandt deltagerne. Vi har samlet lidt af de nyheder, som konferencen bød på. Sandra Frank fra ARVET, Sverige, fortalte hvordan boligselskabet i 2006 tog en beslutning om kun at bygge i træ for miljøets skyld, men det har mange andre fordele. Virksomheden har oplevet, at byggetiden kunne reduceres til kun en tredjedel af, hvad der er normalt for konventionelt byggeri. I ARVETs boligbyggerier er beboerne mest tilfredse med duften og stilheden, og de snuser til facaden i regnvejr. Selvom det målte lydniveau… Læs mere

 3. Kursus om etagebyggeri og byggesystemer i træ

  På kurset får du indsigt i forskellige byggesystemer i træ og deres anvendelse til etagebyggeri i træ. Kursusbeskrivelse Vi gennemgår fx træskelet-konstruktioner, limtræ, LVL og CLT og viser eksempler på anvendelsen i pladsbyggeri og industrialiseret byggeri i flere etager, herunder hvordan træbaserede produkter og byggeprincipper kan kombineres. Med udgangspunkt i teori og praksis vil vi fortælle om træbyggeri i Danmark, herunder særlig fokus på akustiske erfaringer og anbefalinger. Vi vil vise eksempler og principper for håndtering af akustik, brand og fugt. På kurset får du også indsigt i statiske principper, disponering af bygningen i forhold til afstivende systemer, opbygning af… Læs mere

 4. Branchen går sammen om at sætte den grønne omstilling op i gear

  Træinformation er naturligvis med, når mere end 24 organisationer i byggebranchen nu samles i et spritnyt strateginetværk på tværs af særinteresser og synspunkter. Hele branchen skal på banen for at sikre, at fremtidige byggerier og anlæg bliver mere bæredygtige. Anlægs- og byggebranchen har direkte og indirekte ansvaret for ca. 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark. Derfor vedtog Folketinget sidste år Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Den indeholder 21 initiativer, der skal udvikle et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri. Som en udløber af den nationale strategi nedsatte Bolig- og Planstyrelsen Koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri, hvor Træinformation… Læs mere

 5. Biogene ressourcer har potentiale som fremtidens byggevarer 

  Træinformation har bidraget til et forskningsprojekt om, hvorvidt halm, hør, tang og andre biogene ressourcer kan blive fremtidens byggevarer. Projektets konklusion er, at biogene byggevarer er velegnede til byggeri – og de nødvendige biogene ressourcer kan vi selv dyrke i Danmark. Hvis Danmark for alvor skal kunne nå FN’s klimamål og reducere betydeligt i CO2-udledningen og imødegå knaphed på ressourcer, så er det vigtigt at kunne producere en større mængde byggevarer af fornybare ressourcer. Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har igennem et års tid i samarbejde med Københavns Universitet ledet en større analyse af fremtidens biogene byggevarer. Nu er arbejdet… Læs mere

 6. Ny TRÆhåndbog viser vej igennem junglen af brandkrav

  TRÆ78 er nu udgivet som fysisk bog Det er muligt at bygge både sikkert og højt med træ. Træinformations nyeste håndbog TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 viser vejen igennem bygningsreglementets mange vejledninger og præ-accepterede løsninger.  I den finder du de vigtigste og mest relevante brandkrav til træbyggeri med bærende trækonstruktioner i op til 12 meters højde. – I dag har vi i Danmark en høj brandsikkerhed, og det gælder også i træbyggeriet, såfremt man anvender de præ-accepterede løsninger. Trækonstruktioner kan på lige fod med andre materialer sagtens dimensioneres til at være bærende og brandadskillende i 60 minutter,… Læs mere

 7. Træinformation søger en byggeteknisk fagkyndig

  Byggeteknisk fagkyndig til formidling og rådgivning om træ i byggeriet Er du konstruktør, ingeniør eller arkitekt og vil du være med til at sætte standarden for træbyggeriet i Danmark? Er du byggeteknisk stærk og formår at give en seriøs byggeteknisk rådgivning? Og er du en god formidler med viden om trækonstruktioner og anvendelse af træ i byggeriet? – Så hører vi gerne fra dig. AMBIZZION søger for Træinformation en entusiastisk og dygtig fagperson til Træinformation. Om Træinformation Træinformation er en forening med flere end 950 medlemsvirksomheder og organisationer med interesse i anvendelse af træ i byggeriet. Medlemmerne er projekterende, udførende,… Læs mere

 8. Træinformations aktiviteter i 2022

  Vi har flere nye TRÆhåndbøger, beregningsprogrammer og kurser på tegnebrættet til 2022, som gerne skulle hjælpe dig i dit daglige arbejde med træbyggeriet. › For flere detaljer – se vores aktivitetsplan for 2022 Vi er netop i gang med at opdatere vores nyeste bog, TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 i henhold til ændringerne i BR18. Når ændringerne er klar, sender vi bogen til tryk. Hvis du er medlem, har du allerede online adgang til bogen på træinfo.dk. I 2022 udkommer vi desuden med en ny TRÆhåndbøg om trægulve (til erstatning af TRÆ 63 og 64) samt en TRÆhåndbog om CLT-byggeri.… Læs mere

 9. Download Træbarometeret – en gratis guide til at bygge med træ

  Nedsæt CO2 udledningen – ny guide giver råd til at bygge (mere) med træ Højere anvendelse af træ i byggeriet kan være med til at nedsætte byggebranchens CO2-udledning betragteligt. Derfor har KAB og Byggepartnerskabet &os i samarbejde med en række boligselskaber og eksperter udgivet en gratis guide til mere træ i den almene sektor: Træbarometeret. Træbarometeret er opdelt i seks overskuelige trin, der spænder fra den konventionelle betonbygning til det rene træhus. På hvert trin er der konkrete anvisninger til, hvordan træ kan indgå som byggemateriale, samtidig med at fordele, ulemper og mulige løsninger belyses. Nogle af de viste byggeteknikker… Læs mere

 10. Søg pulje på 15 mio. kr. til udvikling af EPD´er for byggevarer

  Er din virksomhed producent eller leverandør af byggevarer, så har I lige nu mulighed for at få dækket op til 50% af udgifterne til udarbejdelse af produktspecifikke miljøvaredeklarationer (EPD’er). En særlig offentlig pulje på 15 mio. kr. til udvikling af EPD´er for byggevarer er åbnet, og der kan søges efter først-til-mølle-princippet. Læs mere om hvordan du ansøger Hvorfor skal en byggevare have en EPD? Fremover vil der være brug for dokumentation af hver enkelt byggevares miljøpåvirkning. Det har hidtil kun været et krav at lave livscyklusvurdering (LCA), hvis en bygning skulle DGNB certificeres. Men fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav… Læs mere

 11. Glædelig jul og godt nytår

  Tak for året der er gået. Selvom det har været et usædvanligt år, har det igen været præget af travlhed i byggebranchen. Vi oplever en stigende efterspørgsel på træviden, da træ kan bidrage positivt til at løse byggeriets klimaudfordringer. Det blev endnu et år med Covid på sidelinjen, men vi har haft fuld gang i produktionen. Vi har udarbejdet to nye TRÆhåndbøger, hvor den ene bog giver anvisninger til udførelse af tagpap på træunderlag, og den anden bog omhandler træbyggeri i brandklasse 1 og 2. Sidstnævnte er netop prælanceret digitalt for medlemmer. Vi glæder os til at kunne udgive den trykte bog i… Læs mere

 12. Ny bog sætter fokus på træbyggeri i brandklasse 1 og 2

  Medlemmer af Træinformation har allerede nu adgang til håndbogen TRÆ 78, der vejleder om, hvordan man bygger med træ og samtidig overholder brandkravene. Vi prælancerer nu vores nyeste bog TRÆ 78 om træbyggeri i brandklasse 1 og 2. Er du medlem af Træinformation kan du allerede nu læse bogen online på træinfo.dk. Så check om din virksomhed er medlem og spred gerne nyheden om den nye bog i dit netværk. Om bogen Den nye håndbog TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 forklarer bygningsreglementets brandkrav til træbyggeri i tekst og figurer. Håndbogen giver et overblik over brandkravene til træbyggeri… Læs mere

 13. Mediateket vinder Danish Wood Award 2021

  Praksis Arkitekter modtager prisen på 100.000 kr. for etableringen af en spektakulær, fleretagers trækonstruktion, der rummer det nye Mediatek på Arkitektskolen Aarhus. Med den centrale placering er Mediateket et samlende element i den nye arkitektskole. Dertil har Praksis Arkitekter på mesterlig vis gjort bygningen til et eksempel og forbillede for generationer af kommende arkitekter. Træinstallationen er en slags arkitekturmodel i fuld skala; en af den slags konkrete abstraktioner, som studerende også bliver bedt om at lave. Løsningen tager afsæt i en helt enkel idé om en stor reol med søjler, dragere og dæk. Tegnestuen har formået at anvende og udfolde… Læs mere

 14. De nominerede til Danish Wood Award 2021

  Spektakulær træinstallation og visionært kontorbyggeri kappes om Danish Wood Award Den 19. november uddeles Danmarks ældste arkitekturpris. Det er tegnestuerne Praksis Arkitekter og Schmidt Hammer Lassen Architects, der med deres design af henholdsvis Mediateket på Arkitektskolen Aarhus og kontorfællesskabet Framehouse er med i opløbet om at vinde Danish Wood Award 2021. Hvor det ene byggeri har fokus på fællesskab og fleksibel indretning, er det andet udformet med tanke på fordybelse og læring. Fællesnævneren for de to projekter er målet om at skabe et inspirerende miljø. Fremtidens svar på et klimaneutralt og livgivende kontorbyggesystem Som så mange andre kontorfællesskaber ligger Framehouse… Læs mere

 15. Vælg trægulve og opnå DGNB-point

  TRÆfakta 16 Trægulve er en anvisning på, hvordan  trægulve indgår i DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed. Fokus på bæredygtighed er nødvendig i fremtidens byggeri. Gulve er en væsentlig overflade i alle bygninger, og for at kunne vælge den mest klimavenlige løsning, er det vigtigt at kende til alle aspekter vedrørende bæredygtighed, når det fx gælder materiale og opbygning. DGNB-certificeringsordningen kan anvendes som redskab til at belyse disse aspekter og foretage det rigtige valg, idet gulve har indflydelse på tildelingen af point i flere forskellige såkaldte kriterier. I 2020 udgav vi TRÆfakta 15, som… Læs mere

 16. Kursus om træbyggeri med CLT

  Har du lyst til at høre om mulighederne med CLT som materiale? Om hvilke kvaliteter der er med CLT? Og hvor man kan anvende det? Ja, så meld dig til vores næste kursus, som løber af stablen 29. september i København og 30. september i Horsens – bemærk ny dato! Træbyggeri med CLT, også kaldet krydslamineret træ eller massive træelementer vinder indpas flere steder i Danmark i disse år. Træ og CLT er blevet omtalt som fremtidens byggemateriale, blandt andet fordi mange kan se klimagevinsterne og viften af arkitektoniske muligheder. Kursusbeskrivelse Kurset vil være en introduktion til projektering og montage… Læs mere