Nyhedsoversigt

 1. Læs de nyeste EPD’er for konstruktionstræ

  Nye EPD’er på konstruktionstræ Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70% inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. I byggesektoren, som står for cirka 40% af Danmarks CO2-udledninger, er der også gang i ideudviklingen. En oplagt del af løsningen er at bygge mere i træ fremfor mere klimabelastende materialer. I byggeriet arbejder man med miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. Miljøvaredeklarationerne er vigtige redskaber, når fx klimabelastningen for et byggeri skal udregnes. ”Konstruktionstræ er det, der volumenmæssigt fylder mest i en bygning og derfor giver… Læs mere

 2. Nyhed: Beregning af CLT-konstruktioner

  Indenfor de senere år er man mange steder i verden begyndt at anvende CLT-elementer (krydslamineret træ) som et miljøvenligt alternativ til betonelementer. Hverken Eurocode 5 eller danske lærebøger behandler dimensioneringen. Vi har udviklet en lærebog om CLT-konstruktioner, som giver en samlet fremstilling tilpasset danske forhold. Opbygningen med tværgående lag i CLT-elementerne giver mange konstruktive fordele. Ved dimensionering af både dæk og vægge skal der tages hensyn til forhold som rullende forskydning, samlinger og brandmodstand. Bogen angiver metoder til at håndtere disse forhold og indeholder desuden et afsnit om vibrationer, der kan anvendes for alle typer dækkonstruktioner i træ og kompositter… Læs mere

 3. Foto: Lejrefoto

  Velkommen til Kasper, Træinformations fagtekniske chef

  Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til Kasper Birkedal Kristensen, der fra 15. november 2020 vil fungere som fagteknisk chef hos Træinformation. Kasper kommer primært til at sidde med ansvaret for kvaliteten af Træinformations tekniske materiale, kursusudvikling og undervisning, herunder udvikling af publikationer og programmer til statiske beregninger af trækonstruktioner. Som fagteknisk chef bliver Kasper en person man kan spørge til råds og læne sig op ad i beslutningsprocesser. Kasper er civilingeniør og specialist i trækonstruktioner. Han har senest været ansat som fagleder for trækonstruktioner i COWI, hvor han også var ansvarlig for vidensdeling og ledelse… Læs mere

 4. Studietur til Østrig efterår 2021

  NB: Studieturen er næsten fuldt booket – se mulighederne for at komme på venteliste under “Tilmelding”. Efter de sidste års succes med studieture til Østrig og en stigende interesse for træbyggeri i Danmark, glæder det os, at vi nu igen kan invitere til en TRÆstudietur til Østrig i samarbejde med ADVANTAGE AUSTRIA. Studieturen henvender sig til bygningsingeniører, arkitekter og byplanlæggere. Østrig har en lang tradition og mange års erfaring med byggeprojekter i træ og energieffektive byggeteknikker. Især i de sidste år har nye byggeprojekter og bæredygtige løsninger skabt stor opmærksomhed og en meget dynamisk udvikling i branchen. Virksomhedernes innovative arbejde… Læs mere

 5. Danish Wood Award 2021

  Vi glæder os til Danish Wood Award 2021! På grund af de nuværende omstændigheder med COVID-19, og myndighedernes skærpede restriktioner for store forsamlinger, har vi i Træinformation valgt at udskyde årets uddeling af Træprisen. Vi er selvfølgelig ærgerlige over at skulle bryde traditionen om uddeling af prisen, som traditionelt har fundet sted hvert andet år siden 1958. I stedet må vi glæde os over, at vi kan invitere dig til Danish Wood Award 2021. Vi ser frem til at kunne fejre og uddele Danmarks ældste arkitekturpris til den tegnestue, der med sit projekt har udvist store kunstneriske kvalifikationer, teknisk dygtighed… Læs mere

 6. Kursus om træskelethuse og træfacader

  For at leve op til klimamålene kommer vi i Danmark til at bygge meget mere med træ i fremtiden. Derfor er det afgørende at byggebranchen er helt up to date indenfor byggeteknik og -metode i forhold til træ som byggemateriale. Det er blevet meget oppe i tiden at tale om CLT i byggebranchen, men vi må ikke glemme at træskeletkonstruktioner kan løse mange former for træbyggeri – helt op til 6-8 etager. Træskeletbygninger har faktisk et bedre forhold mellem brutto- og nettoydelse samt et mindre ressourcetræk. Det findes i mange variationer, og mange af de industrialiserede løsninger har været i… Læs mere

 7. Seniorrådgiver Jørgen Munch-Andersen stopper hos Træinformation

  Vores seniorrådgiver, Jørgen Munch-Andersen, har efter 13 år hos Træinformation besluttet sig for at prøve nye udfordringer, og stopper hos Træinformation med udgangen af september måned. Jørgens nye arbejdsgiver er BUILD på Aalborg Universitet. For Jørgen er der nærmest tale om at komme hjem, da han tidligere har været 20 år hos SBi (nu BUILD). Allerede dengang havde SBi og Træinformation et tæt samarbejde. Vi glæder os meget til at fortsætte dette igangværende samarbejde også i fremtiden. Her hos Træinformation ønsker vi Jørgen tillykke, og vi vil takke ham for de mange år hos os. ”Vi ved, at du vil… Læs mere

 8. Træinformation søger fagteknisk chef i trækonstruktioner

  Træinformation søger en fagteknisk chef, som er stærk i statiske beregninger, har indgående kendskab til træ i byggeriet og brænder for at formidle og rådgive om dette til de professionelle i byggebranchen. Som fagteknisk chef bliver du det ingeniørfaglige fyrtårn i organisationen og personen, man spørger til råds og læner sig op ad i beslutningsprocesser. Du bliver den opdaterede ekspert indenfor statik med den nyeste viden indenfor træbyggeri, og er den, som udadtil rådgiver om fejl i byggerier. I samarbejde med den øvrige organisation deltager du i udarbejdelse og udgivelse af bøger fra Træinformations eget forlag om træ og dets… Læs mere

 9. Vælg trægulve til dit byggeri og opnå DGNB-point

  TRÆfakta 15 Trægulve – DGNB-certificering er en anvisning på, hvordan man forholder sig til brugen af trægulve i forbindelse med DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed. Fokus på bæredygtighed er nødvendig for fremtidens byggeri, og bæredygtighed står højt på både befolkningens og politikernes dagsorden. Da gulve er en væsentlig overflade i alle bygninger, er det vigtigt, som baggrund for at vælge materiale og opbygning, at kende til alle aspekter vedrørende bæredygtighed. DGNB-certificeringsordningen kan anvendes som redskab til at belyse disse aspekter og foretage det rigtige valg, idet gulve har indflydelse på tildelingen af point… Læs mere

 10. Beregn bjælkedimensioner med app

  Har du brug for et hurtigt tjek af træbjælkers bæreevne, så download app’en TRÆbjælker i AppStore. Med app’en kan du foretage dine beregninger onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret. Sådan virker TRÆbjælker TRÆbjælker app’en kan beregne typiske træbjælker af konstruktionstræ eller limtræ anvendt i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse efter reglerne i Eurocodes. App’en kan undersøge følgende typer træbjælker: – Bjælker i træbjælkelag samt tværbjælker der understøtter bjælkelag – Bjælkespær med 5 – 45° hældning samt overliggere over facadeåbninger – Kipbjælker/tværbjælker der understøtter bjælkespær App’en er let at anvende og kræver kun valg af den anvendte trækvalitet og bjælkebredde samt… Læs mere

 11. Forslag til klimaindsatser i byggeriet er uambitiøse

  Boligminister Kaare Dybvad har netop fremlagt en vejledning til en frivillig bæredygtighedsklasse med en testperiode på to til tre år uden reelle incitamenter. ”Vi savner en anbefaling til at have en klasse for grænseværdier i LCA-/miljøaftrykket. En LCA-beregning fortæller kun noget, hvis den bliver holdt oppe mod nogle mål. Der bør som minimum være en læsevejledning med øvre, middel og nedre kvartil fra de 60 bygningseksempler, som SBi hidtil har regnet på, og som fungerer som en slags reference, bygherren kan sammenligne resultatet med”, udtaler Mikael Koch, direktør hos Træinformation. I SBi’s rapport Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for… Læs mere

 12. Kursus om brandkrav til træbyggeri

  Få styr på de nyeste brandregler – hvordan du anvender reglerne i praksis og hvordan du dokumenterer dem, når du bygger med træ. På kurset vil du blive klogere på brandkravene til træbyggeri med bærende trækonstruktioner og/eller træfacader. Du vil se eksempler på, hvordan du kan dimensionere og dokumentere opfyldelse af brandkrav i brandklasse 1 og 2, altså inden for de præaccepterede løsninger, men du vil også se eksempler på opfyldelse af brandkrav i brandklasse 3 og 4, som afviger fra de præaccepterede løsninger. Ud fra kravene til materialer og bygningsdele vil du se praktiske løsninger på bærende trækonstruktioner, facadebeklædninger,… Læs mere

 13. Nu kan fordelene ved træbyggeri nemmere dokumenteres

  Fem nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ gør det nu nemmere at dokumentere træs store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. Det kan bane vejen for mere træbyggeri. Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70 % inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. Også i byggesektoren, som står for cirka 40 % af Danmarks CO2-udledninger, er der gang i ideudviklingen. En oplagt del af løsningen er at bygge mere i træ fremfor mere klimabelastende materialer. I byggeriet arbejder man med miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. Miljøvaredeklarationerne… Læs mere

 14. Træinformations generalforsamling 2020

  Træinformations generalforsamling 2020 afholdes online i Microsoft Teams som følge af den nuværende situation med COVID-19. I forlængelse af Træinformations generalforsamling 2020 afholdes et fagligt indlæg med titlen ”Trænedbrydning i udendørs konstruktioner: kan vi lave gran om til teak?” af Emil Engelund Thybring, Associate Professor PhD, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Generalforsamlingen og indlægget afholdes online (i Microsoft Teams) fredag d. 29. maj 2020. Tidsplan, fredag den 29. maj 2020: Kl. 09:00 Generalforsamling Dagsorden: 1. Beretning 2019 2. Regnskab, budget og kontingent 3. Indkomne forslag 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af autoriseret revisor 6. Eventuelt > Læs… Læs mere

 15. Nye medarbejdere hos Træinformation

  Ny fagredaktør til Træinformation Den store fremgang inden for træbyggeri oplever vi også her på kontoret. For at imødekomme den øgede efterspørgsel på medlemsrådgivning, og for at øge udgivelsesfrekvensen af nye publikationer om træbyggeri, har vi ansat arkitekt Marianne Jørgensen. Marianne kommer primært til at fungere som fagredaktør og projektleder, hvor hun skal koordinere og sammenskrive materiale fra både interne og flere eksterne forfattere til nye TRÆhåndbøger. Marianne har 25 års erfaring som arkitekt, og hun har senest været ansat hos Gottlieb Paludan Architects. Mariannes arbejde har favnet mange forskellige størrelser og typer af projekter både for offentlige og private… Læs mere

 16. Erfaringer med CLT-byggeri

  Opførelsen af 3 boligblokke på 3-4 etager af CLT i Næstved er i fuld gang. Det går bemærkelsesværdigt hurtigt, da de bygges med CLT, som er elementer af krydslamineret tømmer. Bygherren A. Brandelev Ejendomme, der tegnes af Anders Brandelev Paulsen, driver også tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen Aps i Næstved og står selv for byggeriet. ”Det er en spændende udfordring at opføre disse boliger” udtaler Anders Brandelev Paulsen. ”Vi skal tage hensyn til bevaringsværdige byhuse omkring os, grunden har niveauforskel og det er første gang vi bygger i højden med træ”. Ville gerne gå forrest med CLT-byggeri Da A. Brandelev Ejendomme… Læs mere