Nyhedsoversigt

 1. ETA’er ikke bedre end DoP

  Nogle producenter af forbindelsesmidler til trækonstruktioner anvender ETA’er (European Technical Assesment) som et redskab i konkurrencen og hævder at kunderne ønsker ETA’er. Er det tilfældet, er kunderne misinformerede. Hovedprincippet er at der udarbejdes Ydeevneerklæring (DoP) og CE-mærkes efter den relevante harmoniserede standard. Systemet med ETA’er, der udstedes på basis af en EAD (European Assesment Document), er tænkt som en ‘nødløsning’, der muliggør CE-mærkning af produkter, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard. ETA’er kan også være mulighed hvis der er behov for at deklarere egenskaber, der ikke er omfattet af den harmoniserede standard, men bør ikke ændre på hvorledes… Læs mere

 2. Høring i Folketinget om bæredygtigt byggeri i træ

  Den 22. januar 2020 afholdte Folketingets Boligudvalg en høring om bæredygtigt byggeri i træ. På programmet var blandt andet de konkrete nationale og internationale erfaringer om produktion af træ og træbyggeri samt hvilke politik- og lovgivningsmæssige indsatser, der er behov for, hvis træ skal have en mere fremtrædende rolle i dansk byggeri. Mikael Koch, direktør for Træinformation, sad med i høringspanelet. Han adresserede blandt andet de byggetekniske regler for træbyggeri, herunder hvilke barrierer, der er for træbyggeriet i bygningsreglementet og i forhold til brandreglerne. På mødet kom en skov af positive udmeldinger og tilkendegivelser for mere træ i byggeriet. De… Læs mere

 3. Kursus om efterisolering af enfamiliehuse

  Op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Da energi og klima står højt på både befolkningens og politikernes dagsorden, er det vigtigt, at energiforbruget til opvarmning af vores bygninger reduceres. I forbindelse med efterisolering kan CO2-belastningen reduceres ved at anvende CO2-neutrale materialer, som fx træ, i forbindelse med renoveringer. Fra 1960 bliver ’typehuse’ dominerende. Disse opføres af mange forskellige materialer og bygningsdele. Der opstod en pallette af konstruktionsformer, ikke mindst omkring ydervæggene, hvor bagvægge – som førhen blev opført i murværk – nu blev opført i træskeletvægge eller porebeton. Tagkonstruktionen på typehusene blev… Læs mere

 4. Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

  Kære medlem og samarbejdspartner 2019 har været et særdeles spændende år for træbyggeriet. Der har været meget fokus på, hvordan vi i byggeriet kan hjælpe med at reducere klimabelastningen. Og her spiller træ en væsentlig rolle, da man ved at erstatte beton med træ i de bærende konstruktioner, kan reducere klimabelastningen med ca. 50%. Efter vedtagelsen af den nye klimalov tror vi, at den danske byggebranche får øjnene op for det store potentiale i CO2-besparelser. Og der er meget, vi kan lære af vores nabolande, som er langt foran os på området. I samarbejde med kolleger i branchen vil vi… Læs mere

 5. Miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ i Danmark

  Til foråret 2020 udkommer Træinformation og Træ.dk med nationale EPD’er for konstruktionstræ i Danmark. Miljøvaredeklarationer (EPD) indeholder gennemsigtige, verificerede og sammenlignelige oplysninger om produkters livscykluspåvirkning af miljøet. Med en EPD kan en producent dokumentere en række egenskaber for sit produkt. Det internationale EPD®-system er et globalt program for miljøerklæringer baseret på ISO 14025 og EN 15804. Indtil de danske EPD’er udkommer, kan du finde fine eksempler på American Hardwood’s hjemmeside, hvor du kan gå på opdagelse i data fx omkring GWP (Global Warming Potential) samt CO2-optaget for flere forskellige amerikanske træsorter. På billedet herunder, kan du se et eksempel på nogle… Læs mere

 6. Hæder til Træinformations bestyrelsesformand

  Lauritz Rasmussen, seniorrådgiver for Taasinge Elementer og bestyrelsesformand i Træinformation, modtager Bygningskomponentprisen 2019 for sit engagerede og vedholdende arbejde for at gøre præfabrikerede træelementer til centrale bygningskomponenter i det moderne byggeri. Med forkærlighed for byggeri og træ, stærk udviklingstrang og unik faglighed har Lauritz Rasmussen gennem 30 år arbejdet for at gøre præfabrikerede træelementer til centrale bygningskomponenter i moderne byggeri. Fra han byggede egne møbler i forældrenes snedkerværksted til sine 25 år som administrerende direktør hos Taasinge Elementer, har Lauritz Rasmussen udvidet mulighederne for, hvordan man i dag kan bygge med træ. Gennem årene har han raffineret produktionen af tag-… Læs mere

 7. Udfordringer og muligheder for træbyggeri i Danmark

  Den 25. oktober deltog Træinformations direktør Mikael Koch i Skovkonferencen på Christiansborg. Dagen bestod af forskellige indlæg og afsluttende en paneldebat blandt relevante ordførere fra de forskellige partier. Mikael Koch bød på et indlæg, som tog træbyggeriets udfordringer og muligheder op. Her kan du læse, hvad Mikael Koch kom ind på i sit indlæg. Udfordringerne for træbyggeri gælder især bygninger over 4 etager Eksempelsamlingen til opfyldelse af brandkrav går indtil videre kun til 4 etager for træbyggeri i modsætning til betonbyggeri, hvor der er eksempler op til 8-16 etager. Derfor er det primært de træbyggerier over 4 etager, som har… Læs mere

 8. Jubilæumsinterview

  Interview med DLH Danmarks CEO Dennis Albretsen I anledningen af Træinformations 65-års fødselsdag har vi talt med CEO Dennis Albretsen fra DLH Danmark, som er en af vores ældste og mest trofaste medlemsvirksomheder. DLH Danmark har været medlem af Træinformation siden opstarten af Træbranchens Oplysningsråd i 1954, som senere blev til Træinformation. DLH Danmark A/S er blandt Nordens mest erfarne leverandører af pladeprodukter. Med deres store og mangeårige ekspertise indenfor træplader og -brædder har DLH Danmark været en vigtig sparringspartner, der har været med til at kvalitetssikre 3 af Træinformations TRÆhåndbøger om gulve og terrasser samt ”TRÆfakta 12 Lette terrændæk”.… Læs mere

 9. Vær opmærksom på svind ved synlige CLT-overflader

  Der bygges boliger af massive træelementer som aldrig før. Elementerne kaldes også CLT-elementer, og de har mange gode egenskaber. Men alt træ svinder ved indtørring, og det sker i vintermånederne. Hos Træinformation har vi noteret os, at der ved 1. års gennemgang af byggeri med synligt CLT, har været svindrevner i et omfang som bygherrer ikke havde forventet. Det kan godt lade sig gøre at minimere omfanget af svindrevner, men der skal træffes nogle bevidste valg. Hvor meget det svinder afhænger af, hvor meget træet er tørret ned ved levering, og hvilken fugtstrategi der er anvendt i byggeperioden. Hvor svindrevnerne… Læs mere

 10. Kursus om CLT-byggeri

  CLT (krydslamineret træ) er et meget anvendt byggemateriale til etagebyggeri i udlandet, og materialet er også ved at vinde indpas i Danmark. Det skyldes blandt andet CLTs stærke egenskaber, hurtige byggeproces og ikke mindst fordelagtige CO2-regnskab i forhold til fx stål og beton. Kursusindhold I videoen fortæller Mikael Koch, direktør for Træinformation, om kurset:   Kursusbeskrivelse Med udgangspunkt i teori og praktik ser vi på muligheder og erfaringer med CLT-byggeri i Danmark. Du vil blive klog på, hvordan du beregner på CLT-elementer, herunder opbygning og samlinger. Du vil lære om emner som brandstrategi, statik, akustik og fugt i forhold til… Læs mere

 11. Ny TRÆhåndbog: TRÆ 75 Træspær

  Træinformation har netop udgivet bogen TRÆ 75 Træspær – Valg, opstilling og afstivning, som erstatter TRÆ 58 Træspær anvendes i stort omfang i tagkonstruktioner. Der er typisk tale om meget slanke konstruktionselementer, som har stor styrke i forhold til materialeforbrug, forudsat at de afstives korrekt. Formålet med TRÆ 75 Træspær er at bidrage til, at tagkonstruktionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene. TRÆ 75 beskriver i detaljer, hvorledes afstivningen af tagkonstruktioner kan udføres enten med gitterbjælker og skråafstivning af trækbånd eller med pladebeklædning lagt direkte på spærene eller på taglægterne. Håndbogen giver grundlaget for… Læs mere

 12. Højdepunkterne fra Build in Wood 2019

  Den 22. og 23. maj 2019 var Docken i København fyldt med træentusiaster fra flere forskellige dele af byggebranchen. Her havde Build in Wood endnu en gang slået dørene op til to dages konference med foredrag, debatter og udstillinger om træ som byggemateriale. Fra Træinformation var direktør Mikael Koch repræsenteret. I denne artikel deler han sine oplevelser og højdepunkter fra trækonferencen. Det var en stemning af nysgerrighed, interesse og forventninger, der fyldte lokalerne til Build in Woods konference i år. 350 deltagere, 100 mere end sidste år, var mødt op for at hylde træet som byggemateriale og ikke mindst dele… Læs mere

 13. Studierejse til Østrig 1.-3. oktober 2019

  Efter sidste års succes og en stigende interesse for CLT-byggeri i Danmark er det igen tid til en ”Træbyggeri”-studierejse til Østrig. Vi vil gerne invitere planlæggere, bygningsingeniører og arkitekter fra Danmark til denne studietur, som foregår i delstaten Vorarlberg. Hvorfor: Østrig har en lang tradition og mange års erfaring med byggeprojekter i træ og energieffektive byggeteknikker. Især i de sidste år har nye byggeprojekter og bæredygtige løsninger skabt stor opmærksomhed og en meget dynamisk udvikling i branchen. Træbyggevirksomhedernes innovative arbejde og et godt samarbejde mellem industrien, organisationerne og politik har gjort Vorarlberg til Østrigs mest kendte region når det gælder… Læs mere

 14. Gratis miljøvaredeklaration for træ i byggeriet

  Samarbejde i træbranchen skal skabe klarhed over træprodukters miljøfordele med gratis branche-EPD’er. Træinformation og Træ.dk er gået sammen om at udvikle otte EPD’er, der skal dække de mest almindelige træprodukter til konstruktionsbrug i Danmark. EPD er den engelske forkortelse for miljøvaredeklaration, som beskriver et produkts forskellige miljøpåvirkninger. Det gør det muligt at sammenligne forskellige materialer og er udgangspunktet for beregning af fx bygningers samlede miljøpåvirkning. Hidtil har der været en relativt lille interesse i at udnytte træets miljø- og klimafordele i byggebranchen, på trods af at der i samfundet er et stort fokus at reducere belastningen af miljø og klima.… Læs mere

 15. Træinformations generalforsamling 2019

  I forlængelse af Træinformations generalforsamling 2019 afholdes en mini-konference om potentialet for træ i byggeriet. Generalforsamlingen og mini-konferencen afholdes i Arboretet i Hørsholm den 4. april 2019. På konferencen vil Vivian Kvist Johansen, som er seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet blandt andet fortælle om, hvordan vi nemmest og bedst lagrer CO2 i skoven og i byggeriet. Arborethusene er tegnet af arkitekterne, Claus Francke arkitekt maa og Gert Mikkelsen arkitekt maa, og består af et nyt kontor- og forskerhus samt et lille publikumshus til områdets mange gæster. I centrum ses det store stenbelagte tårn, som huser bygningernes… Læs mere

 16. Webinar: brugen af træ i byggeriet

  Træinformation oplever større og større interesse for kurser og uddannelsesture om træ i byggeriet og særligt CLT. Den øgede interesse for trækonstruktioner og udvikling af produkter, medfører ikke kun spørgsmål om tekniske standardiseringer, men rejser også spørgsmål om produktionsplanlægning, byggeledelse samt overvejelser om produktivitet. I samarbejde med Træinformation har ADVANTAGE AUSTRIA afholdt et webinar med fokus på argumenter omkring brugen af træ i byggeriet. Her fortalte Jörg Koppelhuber fra Technical University Graz om høj-produktivitet og forretningsøkonomiske nøglefaktorer i moderne træbygningssystemer og gav eksempler på best practice indenfor byggeledelsesområdet. Træinformations direktør Mikael Koch satte dette i relation til et dansk perspektiv… Læs mere