Nyhedsoversigt

 1. Træinformations generalforsamling 2018

  Årets generalforsamling bliver afholdt på Lisbjerg Bakke, som er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten, og er et resultat af en konkurrence om fremtidens bæredygtige almennyttige boliger. Byggeriet, som er en 4-etagers boligbebyggelse, har været meget omtalt i medierne og kombinerer en række metoder og materialer som limtræ, CLT, lamelmassivtræs- og træskeletelementer. Facaderne er beklædt med ubehandlet gran og bygningen er brandsikret ved sprinkling. Der vil være mulighed for at få en rundvisning i det spændende boligbyggeri efter generalforsamlingen. Alle medlemmer er velkomne og tilmelding er nødvendig. > Læs mere om Lisbjerg Bakke her Tidsplan, onsdag den 11. april 2018:  Kl. 09:00 Generalforsamling,… Læs mere

 2. Danish Wood Award: Nye medlemmer i priskomitéen

  Danish Wood Award tildeles arkitekter som en anerkendelse af deres særlige kunstneriske kvalifikationer og tekniske dygtighed. Prisen har eksisteret siden 1958 og er på 100.000 kr. Næste prisuddeling finder sted i efteråret 2018. Fra i år sker der nogle ændringer til priskomitéens sammensætning: Dorte Mandrup har valgt at udtræde af komitéen, da hun har travlt med nye projekter hos Dorte Mandrup Arkitekter. Dorte Mandrup har været et stort aktiv for komitéen de sidste 16 år, og hun har været med til at forme udviklingen af Danish Wood Award, så vi har kunnet præmiere de bedste initiativer inden for byggeri og… Læs mere

 3. Træbyggeri giver mindre klimabelastning

  Forskellige livscyklusanalyser (LCA) konkluderer, at træbyggeri giver mindre klimabelastning end tilsvarende byggeri i beton – eller ved brug af stål og aluminium. En livscyklusvurdering (LCA) er en metode, som kan give et billede af et byggeris miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Dette beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold. Som det ses af illustrationen på LCAbyg.dk, består standard LCA-beregninger af 5 faser. Den 5. fase, som er potentialet for genvinding, genanvendelse og genbrug, er valgfri i LCA-beregninger. For træbyggeri betyder det, at gevinsten i træets energiforhold og den… Læs mere

 4. Kursus i afstivning af tagkonstruktioner med store spær

  Vi ser fortsat tilfælde, hvor tage på supermarkeder og andre større tagkonstruktioner kollapser eller har fået store deformationer. I den forbindelse har vi udgivet TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær. Som supplement til bogen, afholder vi et kursus, hvor vi vil gennemgå de forhold, der skal tages hensyn til ved valg, projektering og udførelse af tagkonstruktioner med store spær af hensyn til styrke og stabilitet. Du vil lære, hvordan du projekterer det afstivende system, og du vil se eksempler på beregninger og samlingsdetaljer. Du vil også se, hvordan fejlbehæftede konstruktioner kan identificeres og udbedres. Kurset henvender sig primært til projekterende… Læs mere

 5. TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

  De senere år har der været en del tilfælde, hvor tage på supermarkeder og staldbygninger er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende tværafstivning. Afstivning af tagkonstruktionen er essentiel Omkostningerne til udbedring af tagene har været meget betydelige, og samtidig har der været stor risiko for personskade og tab af menneskeliv. Det er derfor vigtigt, at alle parter involveret i byggeprocessen er opmærksomme på, at sikre korrekt afstivning af hele tagkonstruktionen. Det er baggrunden for, at vi nu udgiver TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær. TRÆ 73 håndbogen redegør for grundlaget for projektering af det afstivende system, og giver eksempler på beregninger og samlingsdetaljer.… Læs mere

 6. Seminar: Træbaserede hybridstrukturer

  Ved at kombinere træ med andre materialer, kan du forbedre træets forudsætninger som byggemateriale, og dermed opnå effektive og bæredygtige bygninger og infrastrukturer. Seminaret arrangeres af KTH, Kungliga Tekniska Högskolan og LTH, Lunds Tekniska Högskola, sammen med brancheorganisationerne Svenskt Trä, TMF og Sveriges Träbyggnadskansli samt Skanska. Programmet består af en række internationalt anerkendte talere inden for træbyggeri kombineret med andre materialer. Seminaret henvender sig til ingeniører, arkitekter og entreprenører, der ønsker at få et indgående kendskab til træbaserede hybridkonstruktioner. Seminaret foregår på engelsk. Tid 19. januar 2018 kl. 8:00-15:15 Sted Skanskas huvudkontor, entré Lindhagen, Warfvinges väg 25, Kungsholmen, Stockholm Pris… Læs mere

 7. Psykiatrihus bliver hædret

  Slagelse Kommune præmierer det nye psykiatrisygehus i Slagelse samt en bæredygtig staldbygning i Skælskør med en bygningspris. Dommerkomiteen bestod blandt andet af Træinformations direktør, Mikael Koch, som særligt hæfter sig ved det flotte svungne trappeforløb i sygehuset. Det nye psykiatriske sygehus i Slagelse afspejler en ny åben tilgang til indpasning af et behandlingssted for psykiske lidelser i det omkringliggende bylandskab. Bygningens stueplaner er tænkt med en høj grad af transparens mod de udendørs friarealer. Dette sammenholdt med det fint dæmpede og stemningsfuldt tonede farvevalg fra rum til rum, forbindes på forbilledlig vis med at understøtte et behandlingskoncept, der tager afsæt… Læs mere

 8. Ny bæredygtig energiskabende staldbygning

  Stalden er bygget med henblik på at kunne udvikle en bæredygtig økologisk produktion af jersey-kalve. Henrik Terkelsen er meget optaget af udviklingen i landdistrikterne og som økolog tilstræber Henrik Terkelsen at stalden er blevet et bæredygtigt byggeri. Beskrivelse af Henrik Terkelsen, Toftegaard Billeder af Mikael Koch, Træinformation En bæredygtig stald Det bæredygtige forhold ligger i, at staldens hovedkonstruktion er bygget af træ. Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof, bl.a. fordi det er CO2-neutralt. Det betyder at brugen af træ næsten ikke belaster atmosfæren med ekstra CO2. Forklaringen er at træer fjerner CO2 fra luften mens de vokser, og… Læs mere

 9. Gratis seminar om CLT og Limtræ

  Svenskt Trä og Træinformation inviterer til seminar den 18. oktober 2017 i Malmø Ekspertise og dybtegående viden kan gøre en forskel Træ er dagens eneste fornyelige byggemateriale, hvilket skaber gode muligheder for miljøvenlige og bæredygtige konstruktioner. Et øget brug af træ stiller høje krav til effektive og konkurrencedygtige designløsninger i byggeriet. Innovation, samarbejde og bæredygtighed er i fokus for at styre missionen og samtidig nå de klimamål, der kræves af det fossil-frie samfund. Dette medfører nogle vigtige beslutninger for valg af materialer. På seminaret vil internationale talere præsentere forskellige trækonstruktioner i limtræ og CLT (Cross Laminated Timber). I løbet af dagen har du mulighed for at møde… Læs mere

 10. Beregn bjælkespær nemt og sikkert

  Med Træinformations nye beregningsprogram, BJÆLKEdim, kan du nemt foretage en sikker beregning af bjælkedimensioner. Programmet, som er udviklet til pc, beregner bæreevne og nedbøjning af bjælkelag, tværbjælker under bjælkelag, bjælkespær, vinduesoverliggere og kipbjælker/tværbjælker under bjælkespær. Vælg blandt de gængse CE-mærkede trækvaliteter med angivelse af styrke- og anvendelsesklasse. Du kan gemme og printe beregningerne som dokumentation i din byggesag. Beregninger baseret på Eurocode Beregningerne i BJÆLKEdim er baseret på Eurocode og tilhørende danske annekser. Programmet bliver løbende udviklet med nye beregningsmuligheder og efter gældende regler. Hvem kan bruge BJÆLKEdim? BJÆLKEdim er primært udviklet til bygningsingeniører og -konstruktører, der har brug for… Læs mere

 11. Træinformation søger en byggeteknisk specialist

  Vil du være med til at sætte præg på og udvikle fremtidens træbyggeri? Så er du måske vores nye kollega, som vi søger til en nyoprettet stilling. Om stillingen Du bliver en del af en mindre organisation på 7 medarbejdere, som er anerkendt for sin brede viden inden for brug af træ i dansk byggeri. En troværdig samarbejdspartner, som byggeriets aktører gerne lytter til, når det drejer sig om brug af træ i nutidens og fremtidens byggeri. Du kommer til at indgå i teamet som projektleder på forskellige opgaver, hvor du er med til at udvikle og dokumentere nye løsninger. En… Læs mere

 12. P1 Morgen: træbyggeri og dets potentialer i Danmark

  Når der i fremtiden skal bygges store byggerier, enten i højden eller i bredden, så kan det blive i træ, og ikke i beton eller stål, som vi kender det i dag. Det er nemlig trenden lige nu. Træ er in, og verden over er der skyskrabere på vej, som er bygget i træ. I Norge venter de lige nu på at et trætårn på 81 meter bliver færdigt, og det bliver indtil nu verdens største bygning af træ. Men den rekord kommer ikke til at holde længe, for rundt om i verden ligger de næste endnu højere byggeprojekter allerede klar.… Læs mere

 13. Temadag: Projektering af konstruktioner med CLT

  I samarbejde med ADVANTAGE AUSTRIA inviterer Træinformation til temadag den 13. juni 2017. Her medvirker det tekniske universitet i Graz og nogle af de største, europæiske virksomheder med speciale i træbyggeri. CLTs muligheder Fra udlandet ser vi, at det er nemt, hurtigt, billigt og ikke mindst bæredygtigt at bygge i træ, og i Danmark er der kommet gang i træelement- og bokselementbyggeri i op til 4 etager. CLT (Cross Laminated Timber) giver nogle interessante statiske muligheder og arkitektoniske friheder, og det er nemt at konvertere erfaringer med betonelementer til CLT-elementer. Med 80 % mindre vægt opnås mindre transport, løft af større elementer, mindre… Læs mere

 14. Produkter_TræFakta

  Gratis TRÆfakta-vejledninger om trægulve

  TRÆfakta er enkle udførelsesvejledninger om trægulve og kan nu læses gratis på træinfo.dk Retningslinjerne gælder fastsættelse og vurdering af de udfaldskrav, som normalt anvendes ved udførelse af trægulve, og retningslinjer for vurdering af trægulves udseende og svigt i forbindelse med færdiggørelse og aflevering, samt generelle regler for reklamation og visuel vurdering af trægulve. TRÆfakta-serien TRÆfakta-serien består af i alt 10 vejledninger om trægulves kvalitet og udførelse. De er et led i en videreudbygning af branchestandarderne i håndbøgerne TRÆ 63 Trægulve – Valg og vedligeholdelse og TRÆ 64 Trægulve – Lægning. Du kan læse og downloade TRÆfakta-pjecerne her: > TRÆfakta 02 Trægulve… Læs mere

 15. Træinformations generalforsamling 2017

  Generalforsamling, onsdag d. 5. april 2017 Årets generalforsamling bliver afholdt på det ny indviede Vadehavscenter i Ribe, som er tegnet af Dorte Mandrup arkitekter. Der vil være mulighed for at få en rundvisning i den spændende bygning inden generalforsamlingens start. Alle medlemmer er velkomne. Tilmelding er nødvendig. Læs mere om Vadehavscentret her Tidsplan, onsdag d. 5. april 2017 Kl. 09:00 Rundvisning på Vadehavscentret Kl. 10:00 Generalforsamling Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af regnskab for 2016 og budget for 2017 3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Eventuelt Læs Træinformations årsberetning her… Læs mere

 16. Ny bygningsarkitekt til Træinformation

  For at sætte ekstra fokus på nye tiltag og udgive nye håndbøger, mander Træinformation op med Søren Dehlbæk, som er bygningsarkitekt. Søren starter den 15. februar 2017. “Vi ønsker at sætte ekstra fokus på at udbyde flere aktiviteter og kurser samt sætte ekstra fart på udgivelsen af nye håndbøger og vejledninger. Derfor glæder det mig, at vi kan opruste vores team med en bygningsarkitekt, og på denne måde give vores medlemmer endnu flere medlemsfordele,” fortæller Mikael Koch, direktør hos Træinformation. Søren har mange års erfaring fra byggebranchen og har løst mange varierende opgaver, herunder arkitektarbejde, skitsering, projektering, myndighedsbehandling, udbud, tilsyn… Læs mere