Nyhedsoversigt

 1. Træinformations generalforsamling 2020

  Træinformations generalforsamling 2020 afholdes online i Microsoft Teams som følge af den nuværende situation med COVID-19. I forlængelse af Træinformations generalforsamling 2020 afholdes et fagligt indlæg med titlen ”Trænedbrydning i udendørs konstruktioner: kan vi lave gran om til teak?” af Emil Engelund Thybring, Associate Professor PhD, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Generalforsamlingen og indlægget afholdes online (i Microsoft Teams) fredag d. 29. maj 2020. Tidsplan, fredag den 29. maj 2020: Kl. 09:00 Generalforsamling Dagsorden: 1. Beretning 2019 2. Regnskab, budget og kontingent 3. Indkomne forslag 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af autoriseret revisor 6. Eventuelt > Læs… Læs mere

 2. Nye medarbejdere hos Træinformation

  Ny fagredaktør til Træinformation Den store fremgang inden for træbyggeri oplever vi også her på kontoret. For at imødekomme den øgede efterspørgsel på medlemsrådgivning, og for at øge udgivelsesfrekvensen af nye publikationer om træbyggeri, har vi ansat arkitekt Marianne Jørgensen. Marianne kommer primært til at fungere som fagredaktør og projektleder, hvor hun skal koordinere og sammenskrive materiale fra både interne og flere eksterne forfattere til nye TRÆhåndbøger. Marianne har 25 års erfaring som arkitekt, og hun har senest været ansat hos Gottlieb Paludan Architects. Mariannes arbejde har favnet mange forskellige størrelser og typer af projekter både for offentlige og private… Læs mere

 3. Erfaringer med CLT-byggeri

  Opførelsen af 3 boligblokke på 3-4 etager af CLT i Næstved er i fuld gang. Det går bemærkelsesværdigt hurtigt, da de bygges med CLT, som er elementer af krydslamineret tømmer. Bygherren A. Brandelev Ejendomme, der tegnes af Anders Brandelev Paulsen, driver også tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen Aps i Næstved og står selv for byggeriet. ”Det er en spændende udfordring at opføre disse boliger” udtaler Anders Brandelev Paulsen. ”Vi skal tage hensyn til bevaringsværdige byhuse omkring os, grunden har niveauforskel og det er første gang vi bygger i højden med træ”. Ville gerne gå forrest med CLT-byggeri Da A. Brandelev Ejendomme… Læs mere

 4. CLT – de mange fordele ved et byggesystem i massivtræ

  For at løse det fremtidige boligbehov er der behov for at bygge i højden. Hvis dette bliver løst med traditionelt byggeri i beton og stål, vil der ske en eksplosiv vækst i CO2-udledningen. Derfor er der brug for at tænke i bæredygtige byggematerialer som fx CLT.   Holdbart, miljøvenligt og fleksibelt CLT, også kaldet krydslamineret tømmer eller massive træelementer, består af flere lag brædder, der er limet sammen i krydsende lag. Derved opnår CLT samme styrkeegenskaber som betonelementer, men vejer kun cirka en femtedel. Dette giver fordele ved transport og montering samt mindsker behovet for krankapacitet. Effektiv og hurtig byggeproces… Læs mere

 5. Kursus om CLT – krydslamineret træ

  I fremtiden kommer vi ikke uden om at bruge træ som byggemateriale. Træ er bæredygtigt, da skovene lagrer CO2, når træerne vokser; og CO2 lagres i træet, når det bruges i byggeriet. Både politikere og byggeriets parter har nu også fået øjnene op for klimagevinsterne ved at bygge mere med træ. I tillæg til miljøgevinsterne, så åbner træbyggeri op for et hav af arkitektoniske muligheder. Derfor sætter vi på dette kursus fokus på CLT-byggeri (krydslamineret træ). Men hvordan kommer man i gang med at bygge med CLT? Hvad er besparelserne ved den kortere byggetid? Hvad med brandforholdene – og akustikken?… Læs mere

 6. ETA’er ikke bedre end DoP

  Nogle producenter af forbindelsesmidler til trækonstruktioner anvender ETA’er (European Technical Assesment) som et redskab i konkurrencen og hævder at kunderne ønsker ETA’er. Er det tilfældet, er kunderne misinformerede. Hovedprincippet er at der udarbejdes Ydeevneerklæring (DoP) og CE-mærkes efter den relevante harmoniserede standard. Systemet med ETA’er, der udstedes på basis af en EAD (European Assesment Document), er tænkt som en ‘nødløsning’, der muliggør CE-mærkning af produkter, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard. ETA’er kan også være mulighed hvis der er behov for at deklarere egenskaber, der ikke er omfattet af den harmoniserede standard, men bør ikke ændre på hvorledes… Læs mere

 7. Høring i Folketinget om bæredygtigt byggeri i træ

  Den 22. januar 2020 afholdte Folketingets Boligudvalg en høring om bæredygtigt byggeri i træ. På programmet var blandt andet de konkrete nationale og internationale erfaringer om produktion af træ og træbyggeri samt hvilke politik- og lovgivningsmæssige indsatser, der er behov for, hvis træ skal have en mere fremtrædende rolle i dansk byggeri. Mikael Koch, direktør for Træinformation, sad med i høringspanelet. Han adresserede blandt andet de byggetekniske regler for træbyggeri, herunder hvilke barrierer, der er for træbyggeriet i bygningsreglementet og i forhold til brandreglerne. På mødet kom en skov af positive udmeldinger og tilkendegivelser for mere træ i byggeriet. De… Læs mere

 8. Kursus om efterisolering af enfamiliehuse

  Op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Da energi og klima står højt på både befolkningens og politikernes dagsorden, er det vigtigt, at energiforbruget til opvarmning af vores bygninger reduceres. I forbindelse med efterisolering kan CO2-belastningen reduceres ved at anvende CO2-neutrale materialer, som fx træ, i forbindelse med renoveringer. Fra 1960 bliver ’typehuse’ dominerende. Disse opføres af mange forskellige materialer og bygningsdele. Der opstod en pallette af konstruktionsformer, ikke mindst omkring ydervæggene, hvor bagvægge – som førhen blev opført i murværk – nu blev opført i træskeletvægge eller porebeton. Tagkonstruktionen på typehusene blev… Læs mere

 9. Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

  Kære medlem og samarbejdspartner 2019 har været et særdeles spændende år for træbyggeriet. Der har været meget fokus på, hvordan vi i byggeriet kan hjælpe med at reducere klimabelastningen. Og her spiller træ en væsentlig rolle, da man ved at erstatte beton med træ i de bærende konstruktioner, kan reducere klimabelastningen med ca. 50%. Efter vedtagelsen af den nye klimalov tror vi, at den danske byggebranche får øjnene op for det store potentiale i CO2-besparelser. Og der er meget, vi kan lære af vores nabolande, som er langt foran os på området. I samarbejde med kolleger i branchen vil vi… Læs mere

 10. Miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ i Danmark

  Til foråret 2020 udkommer Træinformation og Træ.dk med nationale EPD’er for konstruktionstræ i Danmark. Miljøvaredeklarationer (EPD) indeholder gennemsigtige, verificerede og sammenlignelige oplysninger om produkters livscykluspåvirkning af miljøet. Med en EPD kan en producent dokumentere en række egenskaber for sit produkt. Det internationale EPD®-system er et globalt program for miljøerklæringer baseret på ISO 14025 og EN 15804. Indtil de danske EPD’er udkommer, kan du finde fine eksempler på American Hardwood’s hjemmeside, hvor du kan gå på opdagelse i data fx omkring GWP (Global Warming Potential) samt CO2-optaget for flere forskellige amerikanske træsorter. På billedet herunder, kan du se et eksempel på nogle… Læs mere

 11. Hæder til Træinformations bestyrelsesformand

  Lauritz Rasmussen, seniorrådgiver for Taasinge Elementer og bestyrelsesformand i Træinformation, modtager Bygningskomponentprisen 2019 for sit engagerede og vedholdende arbejde for at gøre præfabrikerede træelementer til centrale bygningskomponenter i det moderne byggeri. Med forkærlighed for byggeri og træ, stærk udviklingstrang og unik faglighed har Lauritz Rasmussen gennem 30 år arbejdet for at gøre præfabrikerede træelementer til centrale bygningskomponenter i moderne byggeri. Fra han byggede egne møbler i forældrenes snedkerværksted til sine 25 år som administrerende direktør hos Taasinge Elementer, har Lauritz Rasmussen udvidet mulighederne for, hvordan man i dag kan bygge med træ. Gennem årene har han raffineret produktionen af tag-… Læs mere

 12. Udfordringer og muligheder for træbyggeri i Danmark

  Den 25. oktober deltog Træinformations direktør Mikael Koch i Skovkonferencen på Christiansborg. Dagen bestod af forskellige indlæg og afsluttende en paneldebat blandt relevante ordførere fra de forskellige partier. Mikael Koch bød på et indlæg, som tog træbyggeriets udfordringer og muligheder op. Her kan du læse, hvad Mikael Koch kom ind på i sit indlæg. Udfordringerne for træbyggeri gælder især bygninger over 4 etager Eksempelsamlingen til opfyldelse af brandkrav går indtil videre kun til 4 etager for træbyggeri i modsætning til betonbyggeri, hvor der er eksempler op til 8-16 etager. Derfor er det primært de træbyggerier over 4 etager, som har… Læs mere

 13. Jubilæumsinterview

  Interview med DLH Danmarks CEO Dennis Albretsen I anledningen af Træinformations 65-års fødselsdag har vi talt med CEO Dennis Albretsen fra DLH Danmark, som er en af vores ældste og mest trofaste medlemsvirksomheder. DLH Danmark har været medlem af Træinformation siden opstarten af Træbranchens Oplysningsråd i 1954, som senere blev til Træinformation. DLH Danmark A/S er blandt Nordens mest erfarne leverandører af pladeprodukter. Med deres store og mangeårige ekspertise indenfor træplader og -brædder har DLH Danmark været en vigtig sparringspartner, der har været med til at kvalitetssikre 3 af Træinformations TRÆhåndbøger om gulve og terrasser samt ”TRÆfakta 12 Lette terrændæk”.… Læs mere

 14. Vær opmærksom på svind ved synlige CLT-overflader

  Der bygges boliger af massive træelementer som aldrig før. Elementerne kaldes også CLT-elementer, og de har mange gode egenskaber. Men alt træ svinder ved indtørring, og det sker i vintermånederne. Hos Træinformation har vi noteret os, at der ved 1. års gennemgang af byggeri med synligt CLT, har været svindrevner i et omfang som bygherrer ikke havde forventet. Det kan godt lade sig gøre at minimere omfanget af svindrevner, men der skal træffes nogle bevidste valg. Hvor meget det svinder afhænger af, hvor meget træet er tørret ned ved levering, og hvilken fugtstrategi der er anvendt i byggeperioden. Hvor svindrevnerne… Læs mere

 15. Kursus om CLT-byggeri

  CLT (krydslamineret træ) er et meget anvendt byggemateriale til etagebyggeri i udlandet, og materialet er også ved at vinde indpas i Danmark. Det skyldes blandt andet CLTs stærke egenskaber, hurtige byggeproces og ikke mindst fordelagtige CO2-regnskab i forhold til fx stål og beton. Kursusindhold I videoen fortæller Mikael Koch, direktør for Træinformation, om kurset:   Kursusbeskrivelse Med udgangspunkt i teori og praktik ser vi på muligheder og erfaringer med CLT-byggeri i Danmark. Du vil blive klog på, hvordan du beregner på CLT-elementer, herunder opbygning og samlinger. Du vil lære om emner som brandstrategi, statik, akustik og fugt i forhold til… Læs mere

 16. Ny TRÆhåndbog: TRÆ 75 Træspær

  Træinformation har netop udgivet bogen TRÆ 75 Træspær – Valg, opstilling og afstivning, som erstatter TRÆ 58 Træspær anvendes i stort omfang i tagkonstruktioner. Der er typisk tale om meget slanke konstruktionselementer, som har stor styrke i forhold til materialeforbrug, forudsat at de afstives korrekt. Formålet med TRÆ 75 Træspær er at bidrage til, at tagkonstruktionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på tværs af spærene. TRÆ 75 beskriver i detaljer, hvorledes afstivningen af tagkonstruktioner kan udføres enten med gitterbjælker og skråafstivning af trækbånd eller med pladebeklædning lagt direkte på spærene eller på taglægterne. Håndbogen giver grundlaget for… Læs mere