Nyhedsoversigt

 1. Vinderne af vores fotokonkurrence

  Vinderne af Træinformations fotokonkurrence er blevet udvalgt. Christian Klarskov Larsen løb med både første- og tredjepladsen med sine billeder af trapper i henholdsvis ældre og mere moderne udformning. Førstepladsen afbilder en ældre trappeopgang fra 1736 i Eremitageslottet. Billedet er kompositorisk flot og samtidig genkendeligt. Det viser mange forskellige måder at bruge træ på – såvel malet som umalet, fra balustre til vinduer. Det rå trægulv står i flot kontrast til de detaljerede og farverige gelændere.   Foto: Stine Pedersen På andenpladsen har vi et billede af en tagkonstruktion, bagvæg og søjler af en pavillon designet i fyrretræ, med bagvæg og… Læs mere

 2. Studietur til Växjö

  I samarbejde med ArkiTours udbyder vi nu denne studietur til Värö, Växjö og Karlskrona. Växjö: Byen, hvor 50% af nybyggeri skal være i træ Allerede i 2013 besluttede politikerne i Växjö, at i 2020 skulle 50% af alle nybyggede byggerier være opført i træ (bærende konstruktioner og vægge). Byen ligger i et skovrigt område i Sydsverige, hvor skov- og træindustrien historisk set har været – og fortsat er – en vigtig del af erhvervslivet. Hvorfor træbyggeri? Växjös Kommunes vigtigste årsag til at bygge i træ er, at det nedbringer CO2-udledningen, idet omkring 30% af udledningen kommer fra byggebranchen. Kommunen har… Læs mere

 3. Nyt udvalg skal sætte bæredygtigt byggeri på skinner

  Træinformation er med fra start, når koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri efter sommeren mødes første gang.   Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri blev tidligere på året vedtaget. Den indeholder 21 initiativer, der skal udvikle et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri. Som led i gennemførelsen af strategien har Bolig- og Planstyrelsen nu nedsat koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri. Udvalget skal sikre, at strategiens initiativer forankres i de relevante byggefaglige miljøer, og at de implementeres. Udvalget skal blandt andet sørge for, at hele branchen kan følge med, når indfasningen af klimakrav til bygninger begynder i 2023. I Træinfomation er vi glade… Læs mere

 4. Træinformation søger ekspert i træbyggeri

  Er du arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør med stor viden om anvendelse af træ i byggeriet? Er du en god formidler med et særligt 2D og 3D gen – og formår du at give en seriøs og indlevende byggeteknisk rådgivning? Så er du måske vores nye medarbejder. Hos Træinformation ved vi, at træ er et fremragende og bæredygtigt byggemateriale til alt fra etagebyggeri til terrasser. Den stigende klimabevidsthed har øget træbyggeriet og ikke mindst givet travlhed hos os. Derfor søger vi hos Træinformation en teknisk medarbejder til byggetekniske illustrationer og rådgivning om træbyggeri. Stillingen Du får ansvar for organisationens byggetekniske illustrationer… Læs mere

 5. Ny podcast giver viden om træ i byggeriet

  En ny podcastserie i syv afsnit afdækker fra forskellige vinkler, hvordan en række nye miljøvaredeklarationer for træprodukter kan gøre en forskel i byggeriet. Skal vi bygge mere bæredygtigt og for alvor accelerere byggeriets grønne omstilling, skal vi blandt andet skrue ned for de CO2-belastende byggematerialer og i stedet bruge mere træ. Med otte nye miljøvaredeklarationer – eller EPD’er, som de også kaldes – for de mest almindelige træprodukter i byggeriet har Træ.dk og Træinformation gjort det nemmere at beregne træprodukters bidrag til et byggeris miljøpåvirkninger. Men hvordan skal miljøvaredeklarationerne helt præcis forstås? Og hvordan anvendes de i praksis? Det undersøger… Læs mere

 6. Træinformation afholder fotokonkurrence

  Hos Træinformation elsker vi at høre fra vores medlemmer og andre træentusiaster, når vi alle hverdage sidder klar ved telefonen eller bag skærmen for at høre om jeres projekter og hjælpe med at besvare jeres spørgsmål. Derfor har vi, som noget nyt, valgt at afholde en fotokonkurrence, hvor du kan vinde gavekort op til 4556,25 kr., svarende til et års medlemskab for 1-19 ansatte! Konkurrencen finder sted på Instagram. Du kan finde os ved at søge på ’@traeinformation’ eller trykke på dette link. Så grib kameraet eller mobilen og fang det øjeblik, hvor du synes, at træet tager sig allerbedst… Læs mere

 7. Opdatering af TRÆ 60 Træplader

  TRÆ 60 Træplader har gennemgået en større opdatering i henhold til ændringer i en række gældende normer og standarder samt anden litteratur. Herunder er brandkrav opdateret i henhold til det seneste bygningsreglement, BR18, svarende til de præ-accepterede løsninger, som er gældende for brandklasse 1 og 2. Afsnittet ”Afstivning af tage” (siderne 104-111) er udgået, da det findes i TRÆ 75 Træspær – Valg, opstilling og afstivning. Spånplader P7 er udgået, og P7 erstattes af P5 eller P6, hvor P5 opfylder de fugttekniske krav og P6 de styrkemæssige krav. Reglerne for CE-mærkning i standarden EN 13986 er ændret, og som følge… Læs mere

 8. Kursus om tagpap på træunderlag den 7. og 8. juni 2021

  Taget har stor betydning for husets æstetiske udtryk og funktion, hvorfor det ofte kaldes for den femte facade. Tagpaptage giver stor fleksibilitet og har mange arkitektoniske muligheder. Kursusbeskrivelse Kurset tager udgangspunkt i anvisningerne i den nye bog, TRÆ 77 Tagpap på træunderlag, der udkom i februar 2021. På kurset vil du høre om løsninger for udførelse af tagpapdækninger, herunder eksempler på variationer i tagfladens struktur og udførelsesdetaljer. Vi fortæller om fugtforhold og ventilation af forskellige tagtyper, brandforhold samt styrke, stivhed og fastgørelser af det træbaserede underlag for tagpap – henholdsvis bræddeunderlag og pladeunderlag. Vi viser også, hvad der nogle gange… Læs mere

 9. Træinformations generalforsamling 2021

  Træinformations generalforsamling 2021 afholdes den 21. maj 2021 Som medlem af Træinformation er du hermed inviteret til årets generalforsamling, som afholdes fredag den 21. maj kl. 9.00-11.00. Arrangement afholdes på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference i Kgs. Lyngby. Dagsorden: 1. Beretning 2020 2. Regnskab, budget og kontingent 3. Indkomne forslag 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af autoriseret revisor 6. Eventuelt Tilmelding Alle medlemmer af Træinformation er velkomne. Deltagelse er gratis for Træinformations medlemmer. Frist for tilmelding er den 17. maj 2021.  › Tilmeld dig generalforsamlingen

 10. CO2-loft og krav om livscyklusvurdering_nyheder

  CO2-loft og krav om livscyklusvurdering fra 2023

  Træ fremhæves i ny bred politisk aftale som et efterspurgt klimavenligt byggemateriale, der bør vinde mere indpas i byggeriet. I Træinformation står vi klar til at rådgive om, hvordan du anvender træ både i nybyggerier og renoveringer. Den 5. marts 2021 vedtog en række politiske partier aftalen om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder bl.a., at alt nybyggeri fremover skal have livscyklusvurdering (LCA). Det nye CO2-krav indføres trinvist ligeledes fra 2023. “Det er en rigtig god nyhed, som vi er glade for, at der er bred politisk opbakning til. Med… Læs mere

 11. Nyhed: TRÆ 77 Tagpap på træunderlag

  Der har de senere år manglet generelle tekniske anvisninger på udførelse af tagpaptage. Med TRÆ 77 findes der nu vejledninger i udførelse af tagpap på træunderlag. Et sundt tag er vejen til en sund bygning, der holder i mange år. I TRÆ 77 beskrives krav og tekniske anvisninger for ventilation, faldopbygning samt korrekt projektering og udførelse af tage på brædde- eller pladeunderlag med tagdækning i form af tagpap. Af bogen fremgår krav til brædder, plader, tagpap og tilbehør, og der gennemgås variationer i tagpapløsninger og tagformer med detaljer, der viser, hvordan afvanding, ovenlys, inddækninger mv. udføres. Eksempler fra bogen Som… Læs mere

 12. Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

  Kære medlemmer, samarbejdspartnere, følgegrupper, faglige fora, medforfattere og foredragsholdere Tak for samarbejdet i et helt ualmindeligt år. Vi er rigtigt glade for jeres støtte trods de usædvanlige omstændigheder. Det er lykkedes at holde skruen i vandet og træet tørt, holde dampen oppe på publikationer og udgivelser. Vi sætter stor pris på, at I at bakker op om os ved fortsat at bestille vores TRÆhåndbøger og deltage i de kurser, vi trods alt kunne gennemføre i 2020. Der har været særdeles travlt med at opretholde driften i sekretariatet under de omskiftelige forhold. Vi har samtidig budt velkommen til tre nye spændende… Læs mere

 13. Læs de nyeste EPD’er for konstruktionstræ

  Nye EPD’er på konstruktionstræ Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70% inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. I byggesektoren, som står for cirka 40% af Danmarks CO2-udledninger, er der også gang i ideudviklingen. En oplagt del af løsningen er at bygge mere i træ fremfor mere klimabelastende materialer. I byggeriet arbejder man med miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. Miljøvaredeklarationerne er vigtige redskaber, når fx klimabelastningen for et byggeri skal udregnes. ”Konstruktionstræ er det, der volumenmæssigt fylder mest i en bygning og derfor giver… Læs mere

 14. Nyhed: Beregning af CLT-konstruktioner

  Indenfor de senere år er man mange steder i verden begyndt at anvende CLT-elementer (krydslamineret træ) som et miljøvenligt alternativ til betonelementer. Hverken Eurocode 5 eller danske lærebøger behandler dimensioneringen. Vi har udviklet en lærebog om CLT-konstruktioner, som giver en samlet fremstilling tilpasset danske forhold. Opbygningen med tværgående lag i CLT-elementerne giver mange konstruktive fordele. Ved dimensionering af både dæk og vægge skal der tages hensyn til forhold som rullende forskydning, samlinger og brandmodstand. Bogen angiver metoder til at håndtere disse forhold og indeholder desuden et afsnit om vibrationer, der kan anvendes for alle typer dækkonstruktioner i træ og kompositter… Læs mere

 15. Foto: Lejrefoto

  Velkommen til Kasper, Træinformations fagtekniske chef

  Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til Kasper Birkedal Kristensen, der fra 15. november 2020 vil fungere som fagteknisk chef hos Træinformation. Kasper kommer primært til at sidde med ansvaret for kvaliteten af Træinformations tekniske materiale, kursusudvikling og undervisning, herunder udvikling af publikationer og programmer til statiske beregninger af trækonstruktioner. Som fagteknisk chef bliver Kasper en person man kan spørge til råds og læne sig op ad i beslutningsprocesser. Kasper er civilingeniør og specialist i trækonstruktioner. Han har senest været ansat som fagleder for trækonstruktioner i COWI, hvor han også var ansvarlig for vidensdeling og ledelse… Læs mere

 16. Studietur til Østrig efterår 2021

  NB: Studieturen er næsten fuldt booket – se mulighederne for at komme på venteliste under “Tilmelding”. Efter de sidste års succes med studieture til Østrig og en stigende interesse for træbyggeri i Danmark, glæder det os, at vi nu igen kan invitere til en TRÆstudietur til Østrig i samarbejde med ADVANTAGE AUSTRIA. Studieturen henvender sig til bygningsingeniører, arkitekter og byplanlæggere. Østrig har en lang tradition og mange års erfaring med byggeprojekter i træ og energieffektive byggeteknikker. Især i de sidste år har nye byggeprojekter og bæredygtige løsninger skabt stor opmærksomhed og en meget dynamisk udvikling i branchen. Virksomhedernes innovative arbejde… Læs mere