Nyhedsoversigt

 1. Træ er nøglen til bæredygtigt byggeri

  Verden omkring os har forstået, at omstillingen til et mere bæredygtigt byggeri kræver handling her og nu, og at øget brug af træ i byggeriet er en væsentlig brik i denne omstilling. De seneste måneder har de store medier som Ingeniøren, Berlingske, Politiken, Licitationen sat fokus på bæredygtigt byggeri i forhold til klimamålene. Således kan du blandt andet læse om ressourceknaphed af sand og grus – råstoffer som særligt er nødvendige indenfor betonbyggeriet. Og du kan læse om træet, der, som fornybar ressource, kan være løsningen i forbindelse med de svindende råstoffer. ”Samlet set kan der ved øget brug af… Læs mere

 2. Skovkonference på Christiansborg

  Dansk Skovforening var arrangør, og Hans Christian Schmidt vært, til Skovkonferencen, der blev afholdt torsdag d. 11. oktober 2018 i Landstingssalen på Christiansborg. Træets potentiale i klimakampen Skovkonferencen blev indledt af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som fremlagde Danmarks Nationale Skovprogram. Herefter blev der fremført en række præsentationer omkring træets potentiale af blandt andre Lone Wiggers, arkitekt og partner hos C.F. Møller, Harpa Birgisdóttir, seniorforsker ved SBi, og Vivian Quist Johansen, seniorforsker ved KU. I talerne blev der blandt andet lagt vægt på træets evne til at absorbere CO2 både i skovens træer, men i særdeleshed også i de… Læs mere

 3. lenschow & pihlmann vinder Danish Wood Award 2018

  Den unge tegnestue lenschow & pihlmann har fået overrakt den prestigefyldte arkitekturpris for deres stærke materialevalg i Studielandsbyen i Viby J. Her bliver de oprindelige trækonstruktioner udnyttet, hvor nyt og gammelt spiller sammen på fornemste vis. Foto: Hampus Berndtson Arkitekterne Kim Lenschow Andersen og Søren Thirup Pihlmann har overrasket med Studielandsbyen i Viby J, hvor de gennem modernisering og tilbygning til en bindingsværksgård har videreført vores kulturarv og skabt moderne studieboliger med en hyggelig landsbystemning. Studielandsbyen er en transformation til Søgården, en firelænget bindingsværksgård fra 1700-tallet. Projektets nye bebyggelse består af bygningslænger der fortolker den eksisterende gårdtypologi, og lægger sig rundt om gården hvor det skaber et… Læs mere

 4. Danish Wood Award 2018

  Dorte Mandrup, lenschow & pihlmann og einrum arkitekter dyster om den prestigefulde arkitekturpris, Danish Wood Award, der i år har 60-års jubilæum. Danish Wood Award er Danmarks ældste arkitekturpris. Prisen blev uddelt første gang for 60 år siden, i 1958. Prisen er på 100.000 kr. og hædrer den tegnestue, der har udvist store kunstneriske kvalifikationer, teknisk dygtighed og overbevisende anvendelse af træ. Nominerede til Danish Wood Award 2018 I år har priskomitéen indstillet tre tegnestuer, der spænder meget vidt – det prisbelønnede arkitektfirma Dorte Mandrup, de to unge arkitekter bag tegnestuen lenschow & pihlmann og arkitektparret bag einrum arkitekter, der har specialiseret sig i CLT. Læs om… Læs mere

 5. Ændringer i Nationale Annekser til Eurocodes

  Der har været flere ændringer til de danske nationale annekser til Eurocodes i høring. Mange er relateret til det nye system for teknisk byggesagsbehandling i BR18 og får næppe praktisk betydning før slutningen af 2019. Andre ændringer er uafhængige af dette, men vedrører i praksis kun høje bygninger. Ændringsforslag til høje bygninger Af betydning er et forslag om at høje bygninger fremover skal anvende Eurocode 8 om jordskælv i stedet for blot at påføre en vandret masselast. Der har derfor været et forslag til nationalt anneks til Eurocode 8 i høring med deadline den 9. september 2018. Bemærk Anneks D… Læs mere

 6. Beregn bjælkedimensioner med gratis app

  App’en TRÆbjælker er for dig som bygningskonstruktør, ingeniør eller tømrer, der har brug for et hurtig tjek af træbjælkers bæreevne. Med app’en kan du foretage dine beregninger onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret. Nemt at beregne træbjælker Træinformation har valgt at gøre app’en TRÆbjælker gratis for alle. »Vores håb er, at hvis vi hjælper byggeriet og gør et brugbart beregningsværktøj, der kan være med til at løse flere kendte udfordringer frit tilgængeligt, så tror vi også på, at byggeriet vil bruge os, når de skal have den bedste rådgivning indenfor træbyggeri i Danmark.« udtaler Træinformations direktør Mikael Koch. Sådan… Læs mere

 7. Film om dimensionering af spær

  Med udgangspunkt i TRÆhåndbøgerne har Praxis –  Erhvervsskolernes Forlag i samarbejde med Byggeriets Uddannelser udviklet en række korte film, som pædagogisk forklarer dimensionering af forskellige spærtyper. Filmene indgår i webbogen, Tømrerbogen, som er udgivet af Erhvervsskolernes forlag, Praxis. Tømrerbogen er målrettet tømrerelever på hovedforløbet og indeholder en stor del af den grundlæggende viden, som tømrerlærlingen har brug for om tag-, væg-, gulv- og loftkonstruktioner. Med udgangspunkt i håndbogen TRÆ 59 Træspær 1, har Praxis udviklet følgende fire film, som giver en pædagogisk gennemgang om dimensionering af spær, og om anvendelse af datagrundlaget i TRÆ 59 Træspær 1. Resultaterne i filmene… Læs mere

 8. Webinar om brugen af træ i byggeriet

  Træinformation oplever større og større interesse for kurser og uddannelsesture om træ i byggeriet og særligt CLT. Deltag i et gratis webinar om træ i byggeriet den 13. september kl. 9.30-11.00. Den øgede interesse for trækonstruktioner og udvikling af produkter, medfører ikke kun spørgsmål om tekniske standardiseringer, men rejser også spørgsmål om produktionsplanlægning, byggeledelse samt overvejelser om produktivitet. I samarbejde med Træinformation har ADVANTAGE AUSTRIA Copenhagen organiseret et webinar med fokus på argumenter omkring brugen af træ i byggeriet. Her vil Jörg Koppelhuber fra Technical University Graz tale om høj-produktivitet og forretningsøkonomiske nøglefaktorer i moderne træbygningssystemer og give eksempler på… Læs mere

 9. Træinformation til Folkemøde på Bornholm

  Træinformation var repræsenteret af direktør Mikael Koch til det årlige Folkemøde på Bornholm. Her deltog han i politiske diskussioner og debatter og bragte træ i byggeriet på dagsordenen. Hvordan opnår vi mere bæredygtighed i byggeriet? På et frokostmøde afholdt af Dansk Byggeri blev det diskuteret, hvordan vi får mere bæredygtighed i byggeriet. Her opfordrede Mikael Koch til at bakke op om den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, der er på vej – med en særlig opfordring om at få niveauer og grænseværdier. Dette vil motivere til korrekte beregninger og dermed give brugbare data omkring byggeriets præstation på bæredygtighedsfronten. Klimaændringer som brændende… Læs mere

 10. Benny Lillelund som ny teknisk rådgiver

  I bestræbelserne på at give vores medlemmer den bedst mulige rådgivning samt sætte ekstra fokus på udvikling af nye aktiviteter og håndbøger, har vi ansat endnu en byggeteknisk rådgiver, Benny Lillelund. Vores rådgivningsteam består nu af Christine Rem, Jørgen Munch-Andersen og Benny Lillelund. “Træinformation skal hjælpe medlemmerne med at anvende træets kvaliteter bedst muligt, og vi oplever et gennembrud i forståelsen for, at træ kan spille en væsentlig rolle for byggeriets bidrag til at nå Danmarks klimamål. Træ er inde i en spændende udvikling, hvor vi i en række af vores nabolande allerede ser træbyggeri i flere etager som hurtigt, billigt… Læs mere

 11. Træinformations generalforsamling 2018

  Årets generalforsamling bliver afholdt på Lisbjerg Bakke, som er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten, og er et resultat af en konkurrence om fremtidens bæredygtige almennyttige boliger. Byggeriet, som er en 4-etagers boligbebyggelse, har været meget omtalt i medierne og kombinerer en række metoder og materialer som limtræ, CLT, lamelmassivtræs- og træskeletelementer. Facaderne er beklædt med ubehandlet gran og bygningen er brandsikret ved sprinkling. Der vil være mulighed for at få en rundvisning i det spændende boligbyggeri efter generalforsamlingen. Alle medlemmer er velkomne og tilmelding er nødvendig. > Læs mere om Lisbjerg Bakke her Tidsplan, onsdag den 11. april 2018:  Kl. 09:00 Generalforsamling,… Læs mere

 12. Danish Wood Award: Nye medlemmer i priskomitéen

  Danish Wood Award tildeles arkitekter som en anerkendelse af deres særlige kunstneriske kvalifikationer og tekniske dygtighed. Prisen har eksisteret siden 1958 og er på 100.000 kr. Næste prisuddeling finder sted i efteråret 2018. Fra i år sker der nogle ændringer til priskomitéens sammensætning: Dorte Mandrup har valgt at udtræde af komitéen, da hun har travlt med nye projekter hos Dorte Mandrup Arkitekter. Dorte Mandrup har været et stort aktiv for komitéen de sidste 16 år, og hun har været med til at forme udviklingen af Danish Wood Award, så vi har kunnet præmiere de bedste initiativer inden for byggeri og… Læs mere

 13. Træbyggeri giver mindre klimabelastning

  Forskellige livscyklusanalyser (LCA) konkluderer, at træbyggeri giver mindre klimabelastning end tilsvarende byggeri i beton – eller ved brug af stål og aluminium. En livscyklusvurdering (LCA) er en metode, som kan give et billede af et byggeris miljøpåvirkninger og ressourceforbrug. Dette beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold. Som det ses af illustrationen på LCAbyg.dk, består standard LCA-beregninger af 5 faser. Den 5. fase, som er potentialet for genvinding, genanvendelse og genbrug, er valgfri i LCA-beregninger. For træbyggeri betyder det, at gevinsten i træets energiforhold og den… Læs mere

 14. Kursus i afstivning af tagkonstruktioner med store spær

  Vi ser fortsat tilfælde, hvor tage på supermarkeder og andre større tagkonstruktioner kollapser eller har fået store deformationer. I den forbindelse har vi udgivet TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær. Som supplement til bogen, afholder vi et kursus, hvor vi vil gennemgå de forhold, der skal tages hensyn til ved valg, projektering og udførelse af tagkonstruktioner med store spær af hensyn til styrke og stabilitet. Du vil lære, hvordan du projekterer det afstivende system, og du vil se eksempler på beregninger og samlingsdetaljer. Du vil også se, hvordan fejlbehæftede konstruktioner kan identificeres og udbedres. Kurset henvender sig primært til projekterende… Læs mere

 15. TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

  De senere år har der været en del tilfælde, hvor tage på supermarkeder og staldbygninger er kollapset eller har fået store deformationer på grund af manglende tværafstivning. Afstivning af tagkonstruktionen er essentiel Omkostningerne til udbedring af tagene har været meget betydelige, og samtidig har der været stor risiko for personskade og tab af menneskeliv. Det er derfor vigtigt, at alle parter involveret i byggeprocessen er opmærksomme på, at sikre korrekt afstivning af hele tagkonstruktionen. Det er baggrunden for, at vi nu udgiver TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær. TRÆ 73 håndbogen redegør for grundlaget for projektering af det afstivende system, og giver eksempler på beregninger og samlingsdetaljer.… Læs mere

 16. Seminar: Træbaserede hybridstrukturer

  Ved at kombinere træ med andre materialer, kan du forbedre træets forudsætninger som byggemateriale, og dermed opnå effektive og bæredygtige bygninger og infrastrukturer. Seminaret arrangeres af KTH, Kungliga Tekniska Högskolan og LTH, Lunds Tekniska Högskola, sammen med brancheorganisationerne Svenskt Trä, TMF og Sveriges Träbyggnadskansli samt Skanska. Programmet består af en række internationalt anerkendte talere inden for træbyggeri kombineret med andre materialer. Seminaret henvender sig til ingeniører, arkitekter og entreprenører, der ønsker at få et indgående kendskab til træbaserede hybridkonstruktioner. Seminaret foregår på engelsk. Tid 19. januar 2018 kl. 8:00-15:15 Sted Skanskas huvudkontor, entré Lindhagen, Warfvinges väg 25, Kungsholmen, Stockholm Pris… Læs mere