Nyhedsoversigt

 1. Danish Wood Award 2021

  Vi glæder os til Danish Wood Award 2021! På grund af de nuværende omstændigheder med COVID-19, og myndighedernes skærpede restriktioner for store forsamlinger, har vi i Træinformation valgt at udskyde årets uddeling af Træprisen. Vi er selvfølgelig ærgerlige over at skulle bryde traditionen om uddeling af prisen, som traditionelt har fundet sted hvert andet år siden 1958. I stedet må vi glæde os over, at vi kan invitere dig til Danish Wood Award 2021. Vi ser frem til at kunne fejre og uddele Danmarks ældste arkitekturpris til den tegnestue, der med sit projekt har udvist store kunstneriske kvalifikationer, teknisk dygtighed… Læs mere

 2. Kursus om træskelethuse og træfacader

  For at leve op til klimamålene kommer vi i Danmark til at bygge meget mere med træ i fremtiden. Derfor er det afgørende at byggebranchen er helt up to date indenfor byggeteknik og -metode i forhold til træ som byggemateriale. Det er blevet meget oppe i tiden at tale om CLT i byggebranchen, men vi må ikke glemme at træskeletkonstruktioner kan løse mange former for træbyggeri – helt op til 6-8 etager. Træskeletbygninger har faktisk et bedre forhold mellem brutto- og nettoydelse samt et mindre ressourcetræk. Det findes i mange variationer, og mange af de industrialiserede løsninger har været i… Læs mere

 3. Seniorrådgiver Jørgen Munch-Andersen stopper hos Træinformation

  Vores seniorrådgiver, Jørgen Munch-Andersen, har efter 13 år hos Træinformation besluttet sig for at prøve nye udfordringer, og stopper hos Træinformation med udgangen af september måned. Jørgens nye arbejdsgiver er BUILD på Aalborg Universitet. For Jørgen er der nærmest tale om at komme hjem, da han tidligere har været 20 år hos SBi (nu BUILD). Allerede dengang havde SBi og Træinformation et tæt samarbejde. Vi glæder os meget til at fortsætte dette igangværende samarbejde også i fremtiden. Her hos Træinformation ønsker vi Jørgen tillykke, og vi vil takke ham for de mange år hos os. ”Vi ved, at du vil… Læs mere

 4. Træinformation søger fagteknisk chef i trækonstruktioner

  Træinformation søger en fagteknisk chef, som er stærk i statiske beregninger, har indgående kendskab til træ i byggeriet og brænder for at formidle og rådgive om dette til de professionelle i byggebranchen. Som fagteknisk chef bliver du det ingeniørfaglige fyrtårn i organisationen og personen, man spørger til råds og læner sig op ad i beslutningsprocesser. Du bliver den opdaterede ekspert indenfor statik med den nyeste viden indenfor træbyggeri, og er den, som udadtil rådgiver om fejl i byggerier. I samarbejde med den øvrige organisation deltager du i udarbejdelse og udgivelse af bøger fra Træinformations eget forlag om træ og dets… Læs mere

 5. Vælg trægulve til dit byggeri og opnå DGNB-point

  TRÆfakta 15 Trægulve – DGNB-certificering er en anvisning på, hvordan man forholder sig til brugen af trægulve i forbindelse med DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed. Fokus på bæredygtighed er nødvendig for fremtidens byggeri, og bæredygtighed står højt på både befolkningens og politikernes dagsorden. Da gulve er en væsentlig overflade i alle bygninger, er det vigtigt, som baggrund for at vælge materiale og opbygning, at kende til alle aspekter vedrørende bæredygtighed. DGNB-certificeringsordningen kan anvendes som redskab til at belyse disse aspekter og foretage det rigtige valg, idet gulve har indflydelse på tildelingen af point… Læs mere

 6. Beregn bjælkedimensioner med app

  Har du brug for et hurtigt tjek af træbjælkers bæreevne, så download app’en TRÆbjælker i AppStore. Med app’en kan du foretage dine beregninger onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret. Sådan virker TRÆbjælker TRÆbjælker app’en kan beregne typiske træbjælker af konstruktionstræ eller limtræ anvendt i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse efter reglerne i Eurocodes. App’en kan undersøge følgende typer træbjælker: – Bjælker i træbjælkelag samt tværbjælker der understøtter bjælkelag – Bjælkespær med 5 – 45° hældning samt overliggere over facadeåbninger – Kipbjælker/tværbjælker der understøtter bjælkespær App’en er let at anvende og kræver kun valg af den anvendte trækvalitet og bjælkebredde samt… Læs mere

 7. Forslag til klimaindsatser i byggeriet er uambitiøse

  Boligminister Kaare Dybvad har netop fremlagt en vejledning til en frivillig bæredygtighedsklasse med en testperiode på to til tre år uden reelle incitamenter. ”Vi savner en anbefaling til at have en klasse for grænseværdier i LCA-/miljøaftrykket. En LCA-beregning fortæller kun noget, hvis den bliver holdt oppe mod nogle mål. Der bør som minimum være en læsevejledning med øvre, middel og nedre kvartil fra de 60 bygningseksempler, som SBi hidtil har regnet på, og som fungerer som en slags reference, bygherren kan sammenligne resultatet med”, udtaler Mikael Koch, direktør hos Træinformation. I SBi’s rapport Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for… Læs mere

 8. Kursus om brandkrav til træbyggeri

  Få styr på de nyeste brandregler – hvordan du anvender reglerne i praksis og hvordan du dokumenterer dem, når du bygger med træ. På kurset vil du blive klogere på brandkravene til træbyggeri med bærende trækonstruktioner og/eller træfacader. Du vil se eksempler på, hvordan du kan dimensionere og dokumentere opfyldelse af brandkrav i brandklasse 1 og 2, altså inden for de præaccepterede løsninger, men du vil også se eksempler på opfyldelse af brandkrav i brandklasse 3 og 4, som afviger fra de præaccepterede løsninger. Ud fra kravene til materialer og bygningsdele vil du se praktiske løsninger på bærende trækonstruktioner, facadebeklædninger,… Læs mere

 9. Nu kan fordelene ved træbyggeri nemmere dokumenteres

  Fem nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ gør det nu nemmere at dokumentere træs store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. Det kan bane vejen for mere træbyggeri. Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70 % inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. Også i byggesektoren, som står for cirka 40 % af Danmarks CO2-udledninger, er der gang i ideudviklingen. En oplagt del af løsningen er at bygge mere i træ fremfor mere klimabelastende materialer. I byggeriet arbejder man med miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. Miljøvaredeklarationerne… Læs mere

 10. Træinformations generalforsamling 2020

  Træinformations generalforsamling 2020 afholdes online i Microsoft Teams som følge af den nuværende situation med COVID-19. I forlængelse af Træinformations generalforsamling 2020 afholdes et fagligt indlæg med titlen ”Trænedbrydning i udendørs konstruktioner: kan vi lave gran om til teak?” af Emil Engelund Thybring, Associate Professor PhD, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Generalforsamlingen og indlægget afholdes online (i Microsoft Teams) fredag d. 29. maj 2020. Tidsplan, fredag den 29. maj 2020: Kl. 09:00 Generalforsamling Dagsorden: 1. Beretning 2019 2. Regnskab, budget og kontingent 3. Indkomne forslag 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af autoriseret revisor 6. Eventuelt > Læs… Læs mere

 11. Nye medarbejdere hos Træinformation

  Ny fagredaktør til Træinformation Den store fremgang inden for træbyggeri oplever vi også her på kontoret. For at imødekomme den øgede efterspørgsel på medlemsrådgivning, og for at øge udgivelsesfrekvensen af nye publikationer om træbyggeri, har vi ansat arkitekt Marianne Jørgensen. Marianne kommer primært til at fungere som fagredaktør og projektleder, hvor hun skal koordinere og sammenskrive materiale fra både interne og flere eksterne forfattere til nye TRÆhåndbøger. Marianne har 25 års erfaring som arkitekt, og hun har senest været ansat hos Gottlieb Paludan Architects. Mariannes arbejde har favnet mange forskellige størrelser og typer af projekter både for offentlige og private… Læs mere

 12. Erfaringer med CLT-byggeri

  Opførelsen af 3 boligblokke på 3-4 etager af CLT i Næstved er i fuld gang. Det går bemærkelsesværdigt hurtigt, da de bygges med CLT, som er elementer af krydslamineret tømmer. Bygherren A. Brandelev Ejendomme, der tegnes af Anders Brandelev Paulsen, driver også tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen Aps i Næstved og står selv for byggeriet. ”Det er en spændende udfordring at opføre disse boliger” udtaler Anders Brandelev Paulsen. ”Vi skal tage hensyn til bevaringsværdige byhuse omkring os, grunden har niveauforskel og det er første gang vi bygger i højden med træ”. Ville gerne gå forrest med CLT-byggeri Da A. Brandelev Ejendomme… Læs mere

 13. CLT – de mange fordele ved et byggesystem i massivtræ

  For at løse det fremtidige boligbehov er der behov for at bygge i højden. Hvis dette bliver løst med traditionelt byggeri i beton og stål, vil der ske en eksplosiv vækst i CO2-udledningen. Derfor er der brug for at tænke i bæredygtige byggematerialer som fx CLT.   Holdbart, miljøvenligt og fleksibelt CLT, også kaldet krydslamineret tømmer eller massive træelementer, består af flere lag brædder, der er limet sammen i krydsende lag. Derved opnår CLT samme styrkeegenskaber som betonelementer, men vejer kun cirka en femtedel. Dette giver fordele ved transport og montering samt mindsker behovet for krankapacitet. Effektiv og hurtig byggeproces… Læs mere

 14. Kursus om CLT – krydslamineret træ

  I fremtiden kommer vi ikke uden om at bruge træ som byggemateriale. Træ er bæredygtigt, da skovene lagrer CO2, når træerne vokser; og CO2 lagres i træet, når det bruges i byggeriet. Både politikere og byggeriets parter har nu også fået øjnene op for klimagevinsterne ved at bygge mere med træ. I tillæg til miljøgevinsterne, så åbner træbyggeri op for et hav af arkitektoniske muligheder. Derfor sætter vi på dette kursus fokus på CLT-byggeri (krydslamineret træ). Men hvordan kommer man i gang med at bygge med CLT? Hvad er besparelserne ved den kortere byggetid? Hvad med brandforholdene – og akustikken?… Læs mere

 15. ETA’er ikke bedre end DoP

  Nogle producenter af forbindelsesmidler til trækonstruktioner anvender ETA’er (European Technical Assesment) som et redskab i konkurrencen og hævder at kunderne ønsker ETA’er. Er det tilfældet, er kunderne misinformerede. Hovedprincippet er at der udarbejdes Ydeevneerklæring (DoP) og CE-mærkes efter den relevante harmoniserede standard. Systemet med ETA’er, der udstedes på basis af en EAD (European Assesment Document), er tænkt som en ‘nødløsning’, der muliggør CE-mærkning af produkter, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard. ETA’er kan også være mulighed hvis der er behov for at deklarere egenskaber, der ikke er omfattet af den harmoniserede standard, men bør ikke ændre på hvorledes… Læs mere

 16. Høring i Folketinget om bæredygtigt byggeri i træ

  Den 22. januar 2020 afholdte Folketingets Boligudvalg en høring om bæredygtigt byggeri i træ. På programmet var blandt andet de konkrete nationale og internationale erfaringer om produktion af træ og træbyggeri samt hvilke politik- og lovgivningsmæssige indsatser, der er behov for, hvis træ skal have en mere fremtrædende rolle i dansk byggeri. Mikael Koch, direktør for Træinformation, sad med i høringspanelet. Han adresserede blandt andet de byggetekniske regler for træbyggeri, herunder hvilke barrierer, der er for træbyggeriet i bygningsreglementet og i forhold til brandreglerne. På mødet kom en skov af positive udmeldinger og tilkendegivelser for mere træ i byggeriet. De… Læs mere