Nyhedsoversigt

 1. Træinformation søger fagteknisk chef i trækonstruktioner

  Træinformation søger en fagteknisk chef, som er stærk i statiske beregninger, har indgående kendskab til træ i byggeriet og brænder for at formidle og rådgive om dette til de professionelle i byggebranchen. Som fagteknisk chef bliver du det ingeniørfaglige fyrtårn i organisationen og personen, man spørger til råds og læner sig op ad i beslutningsprocesser. Du bliver den opdaterede ekspert indenfor statik med den nyeste viden indenfor træbyggeri, og er den, som udadtil rådgiver om fejl i byggerier. I samarbejde med den øvrige organisation deltager du i udarbejdelse og udgivelse af bøger fra Træinformations eget forlag om træ og dets… Læs mere

 2. Vælg trægulve til dit byggeri og opnå DGNB-point

  TRÆfakta 15 Trægulve – DGNB-certificering er en anvisning på, hvordan man forholder sig til brugen af trægulve i forbindelse med DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed. Fokus på bæredygtighed er nødvendig for fremtidens byggeri, og bæredygtighed står højt på både befolkningens og politikernes dagsorden. Da gulve er en væsentlig overflade i alle bygninger, er det vigtigt, som baggrund for at vælge materiale og opbygning, at kende til alle aspekter vedrørende bæredygtighed. DGNB-certificeringsordningen kan anvendes som redskab til at belyse disse aspekter og foretage det rigtige valg, idet gulve har indflydelse på tildelingen af point… Læs mere

 3. Beregn bjælkedimensioner med app

  Har du brug for et hurtigt tjek af træbjælkers bæreevne, så download app’en TRÆbjælker i AppStore. Med app’en kan du foretage dine beregninger onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret. Sådan virker TRÆbjælker TRÆbjælker app’en kan beregne typiske træbjælker af konstruktionstræ eller limtræ anvendt i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse efter reglerne i Eurocodes. App’en kan undersøge følgende typer træbjælker: – Bjælker i træbjælkelag samt tværbjælker der understøtter bjælkelag – Bjælkespær med 5 – 45° hældning samt overliggere over facadeåbninger – Kipbjælker/tværbjælker der understøtter bjælkespær App’en er let at anvende og kræver kun valg af den anvendte trækvalitet og bjælkebredde samt… Læs mere

 4. Forslag til klimaindsatser i byggeriet er uambitiøse

  Boligminister Kaare Dybvad har netop fremlagt en vejledning til en frivillig bæredygtighedsklasse med en testperiode på to til tre år uden reelle incitamenter. ”Vi savner en anbefaling til at have en klasse for grænseværdier i LCA-/miljøaftrykket. En LCA-beregning fortæller kun noget, hvis den bliver holdt oppe mod nogle mål. Der bør som minimum være en læsevejledning med øvre, middel og nedre kvartil fra de 60 bygningseksempler, som SBi hidtil har regnet på, og som fungerer som en slags reference, bygherren kan sammenligne resultatet med”, udtaler Mikael Koch, direktør hos Træinformation. I SBi’s rapport Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for… Læs mere

 5. Kursus om brandkrav til træbyggeri

  Få styr på de nyeste brandregler – hvordan du anvender reglerne i praksis og hvordan du dokumenterer dem, når du bygger med træ. På kurset vil du blive klogere på brandkravene til træbyggeri med bærende trækonstruktioner og/eller træfacader. Du vil se eksempler på, hvordan du kan dimensionere og dokumentere opfyldelse af brandkrav i brandklasse 1 og 2, altså inden for de præaccepterede løsninger, men du vil også se eksempler på opfyldelse af brandkrav i brandklasse 3 og 4, som afviger fra de præaccepterede løsninger. Ud fra kravene til materialer og bygningsdele vil du se praktiske løsninger på bærende trækonstruktioner, facadebeklædninger,… Læs mere

 6. Nu kan fordelene ved træbyggeri nemmere dokumenteres

  Fem nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ gør det nu nemmere at dokumentere træs store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. Det kan bane vejen for mere træbyggeri. Regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udslippet med 70 % inden 2030 har sat gang i alskens planer og nye forslag på tværs af sektorer. Også i byggesektoren, som står for cirka 40 % af Danmarks CO2-udledninger, er der gang i ideudviklingen. En oplagt del af løsningen er at bygge mere i træ fremfor mere klimabelastende materialer. I byggeriet arbejder man med miljøvaredeklarationer eller EPD’er (Environmental Product Declaration), som dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber. Miljøvaredeklarationerne… Læs mere

 7. Træinformations generalforsamling 2020

  Træinformations generalforsamling 2020 afholdes online i Microsoft Teams som følge af den nuværende situation med COVID-19. I forlængelse af Træinformations generalforsamling 2020 afholdes et fagligt indlæg med titlen ”Trænedbrydning i udendørs konstruktioner: kan vi lave gran om til teak?” af Emil Engelund Thybring, Associate Professor PhD, Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Generalforsamlingen og indlægget afholdes online (i Microsoft Teams) fredag d. 29. maj 2020. Tidsplan, fredag den 29. maj 2020: Kl. 09:00 Generalforsamling Dagsorden: 1. Beretning 2019 2. Regnskab, budget og kontingent 3. Indkomne forslag 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af autoriseret revisor 6. Eventuelt > Læs… Læs mere

 8. Nye medarbejdere hos Træinformation

  Ny fagredaktør til Træinformation Den store fremgang inden for træbyggeri oplever vi også her på kontoret. For at imødekomme den øgede efterspørgsel på medlemsrådgivning, og for at øge udgivelsesfrekvensen af nye publikationer om træbyggeri, har vi ansat arkitekt Marianne Jørgensen. Marianne kommer primært til at fungere som fagredaktør og projektleder, hvor hun skal koordinere og sammenskrive materiale fra både interne og flere eksterne forfattere til nye TRÆhåndbøger. Marianne har 25 års erfaring som arkitekt, og hun har senest været ansat hos Gottlieb Paludan Architects. Mariannes arbejde har favnet mange forskellige størrelser og typer af projekter både for offentlige og private… Læs mere

 9. Erfaringer med CLT-byggeri

  Opførelsen af 3 boligblokke på 3-4 etager af CLT i Næstved er i fuld gang. Det går bemærkelsesværdigt hurtigt, da de bygges med CLT, som er elementer af krydslamineret tømmer. Bygherren A. Brandelev Ejendomme, der tegnes af Anders Brandelev Paulsen, driver også tømrerfirmaet Anker Damgaard Paulsen Aps i Næstved og står selv for byggeriet. ”Det er en spændende udfordring at opføre disse boliger” udtaler Anders Brandelev Paulsen. ”Vi skal tage hensyn til bevaringsværdige byhuse omkring os, grunden har niveauforskel og det er første gang vi bygger i højden med træ”. Ville gerne gå forrest med CLT-byggeri Da A. Brandelev Ejendomme… Læs mere

 10. CLT – de mange fordele ved et byggesystem i massivtræ

  For at løse det fremtidige boligbehov er der behov for at bygge i højden. Hvis dette bliver løst med traditionelt byggeri i beton og stål, vil der ske en eksplosiv vækst i CO2-udledningen. Derfor er der brug for at tænke i bæredygtige byggematerialer som fx CLT.   Holdbart, miljøvenligt og fleksibelt CLT, også kaldet krydslamineret tømmer eller massive træelementer, består af flere lag brædder, der er limet sammen i krydsende lag. Derved opnår CLT samme styrkeegenskaber som betonelementer, men vejer kun cirka en femtedel. Dette giver fordele ved transport og montering samt mindsker behovet for krankapacitet. Effektiv og hurtig byggeproces… Læs mere

 11. Kursus om CLT – krydslamineret træ

  I fremtiden kommer vi ikke uden om at bruge træ som byggemateriale. Træ er bæredygtigt, da skovene lagrer CO2, når træerne vokser; og CO2 lagres i træet, når det bruges i byggeriet. Både politikere og byggeriets parter har nu også fået øjnene op for klimagevinsterne ved at bygge mere med træ. I tillæg til miljøgevinsterne, så åbner træbyggeri op for et hav af arkitektoniske muligheder. Derfor sætter vi på dette kursus fokus på CLT-byggeri (krydslamineret træ). Men hvordan kommer man i gang med at bygge med CLT? Hvad er besparelserne ved den kortere byggetid? Hvad med brandforholdene – og akustikken?… Læs mere

 12. ETA’er ikke bedre end DoP

  Nogle producenter af forbindelsesmidler til trækonstruktioner anvender ETA’er (European Technical Assesment) som et redskab i konkurrencen og hævder at kunderne ønsker ETA’er. Er det tilfældet, er kunderne misinformerede. Hovedprincippet er at der udarbejdes Ydeevneerklæring (DoP) og CE-mærkes efter den relevante harmoniserede standard. Systemet med ETA’er, der udstedes på basis af en EAD (European Assesment Document), er tænkt som en ‘nødløsning’, der muliggør CE-mærkning af produkter, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard. ETA’er kan også være mulighed hvis der er behov for at deklarere egenskaber, der ikke er omfattet af den harmoniserede standard, men bør ikke ændre på hvorledes… Læs mere

 13. Høring i Folketinget om bæredygtigt byggeri i træ

  Den 22. januar 2020 afholdte Folketingets Boligudvalg en høring om bæredygtigt byggeri i træ. På programmet var blandt andet de konkrete nationale og internationale erfaringer om produktion af træ og træbyggeri samt hvilke politik- og lovgivningsmæssige indsatser, der er behov for, hvis træ skal have en mere fremtrædende rolle i dansk byggeri. Mikael Koch, direktør for Træinformation, sad med i høringspanelet. Han adresserede blandt andet de byggetekniske regler for træbyggeri, herunder hvilke barrierer, der er for træbyggeriet i bygningsreglementet og i forhold til brandreglerne. På mødet kom en skov af positive udmeldinger og tilkendegivelser for mere træ i byggeriet. De… Læs mere

 14. Glædelig jul og godt nytår fra Træinformation

  Kære medlem og samarbejdspartner 2019 har været et særdeles spændende år for træbyggeriet. Der har været meget fokus på, hvordan vi i byggeriet kan hjælpe med at reducere klimabelastningen. Og her spiller træ en væsentlig rolle, da man ved at erstatte beton med træ i de bærende konstruktioner, kan reducere klimabelastningen med ca. 50%. Efter vedtagelsen af den nye klimalov tror vi, at den danske byggebranche får øjnene op for det store potentiale i CO2-besparelser. Og der er meget, vi kan lære af vores nabolande, som er langt foran os på området. I samarbejde med kolleger i branchen vil vi… Læs mere

 15. Miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ i Danmark

  Til foråret 2020 udkommer Træinformation og Træ.dk med nationale EPD’er for konstruktionstræ i Danmark. Miljøvaredeklarationer (EPD) indeholder gennemsigtige, verificerede og sammenlignelige oplysninger om produkters livscykluspåvirkning af miljøet. Med en EPD kan en producent dokumentere en række egenskaber for sit produkt. Det internationale EPD®-system er et globalt program for miljøerklæringer baseret på ISO 14025 og EN 15804. Indtil de danske EPD’er udkommer, kan du finde fine eksempler på American Hardwood’s hjemmeside, hvor du kan gå på opdagelse i data fx omkring GWP (Global Warming Potential) samt CO2-optaget for flere forskellige amerikanske træsorter. På billedet herunder, kan du se et eksempel på nogle… Læs mere

 16. Hæder til Træinformations bestyrelsesformand

  Lauritz Rasmussen, seniorrådgiver for Taasinge Elementer og bestyrelsesformand i Træinformation, modtager Bygningskomponentprisen 2019 for sit engagerede og vedholdende arbejde for at gøre præfabrikerede træelementer til centrale bygningskomponenter i det moderne byggeri. Med forkærlighed for byggeri og træ, stærk udviklingstrang og unik faglighed har Lauritz Rasmussen gennem 30 år arbejdet for at gøre præfabrikerede træelementer til centrale bygningskomponenter i moderne byggeri. Fra han byggede egne møbler i forældrenes snedkerværksted til sine 25 år som administrerende direktør hos Taasinge Elementer, har Lauritz Rasmussen udvidet mulighederne for, hvordan man i dag kan bygge med træ. Gennem årene har han raffineret produktionen af tag-… Læs mere