Nyhedsoversigt

 1. Hvorfor bygger London mere og mere i træ – og hvem er drivkraften bag?

  London bygger mere og mere i træ – og det er udelukkende fra et økonomisk incitament, da det både er billigere at bygge i træ og byggetiden er væsentligt reduceret. Drivkraften bag den stigende byggelyst i træ er entreprenørerne. Dette var blandt de positive oplevelser, som danske byggeeksperter fik, da de var på studiebesøg i London. Den danske delegation, der i april 2016 tog på studiebesøg til London var repræsenteret af: – Træinformation ved Mikael Koch – Teknologisk Institut ved Peder Fynholm – Vandkunsten ved Kim Dalgaard – Chora Conection/GO2WOOD ved David Goehring. Mikael Koch, direktør hos Træinformation, opsummerer her… Læs mere

 2. Ydelser_Kurser

  Ny kontingentstruktur

  I forbindelse med Træinformations årlige generalforsamling den 14. april 2016 blev det blandt andet vedtaget, at forenkle kontingentstrukturen og -satserne. Udover at forenkle strukturen, gradueres kontingentsatserne i forhold til medlemsvirksomhedernes antal ansatte (omsætning for trælast/byggemarkeder), hvilket skulle give en mere fair økonomisk fordeling blandt medlemmerne. For de brancher, hvor kontingentet bliver beregnet efter antal ansatte, bliver medlemsvirksomhederne der har mange ansatte, ligestillet med de virksomheder der har mange filialer; og virksomheder med under 20 ansatte vil få den laveste kontingentsats (DKK 3.645,- i 2016) uanset antallet af filialer. Fordele ved den nye struktur Med denne nye struktur bliver det en… Læs mere

 3. Christine Rem som ny teknisk rådgiver

  I vores bestræbelser på at kunne give vores medlemmer den bedst mulige rådgivning samt sætte ekstra fokus på nye aktiviteter og håndbøger, har Træinformation ansat Christine Rem pr. 18. juli 2016. “Træinformation skal hjælpe medlemmerne med at anvende træets kvaliteter bedst muligt, og vi skal øge indsatsen for bæredygtigt byggeri. Træ er inde i en spændende udvikling, hvor vi i en række af vores nabolande allerede ser træbyggeri i flere etager som hurtigt, billigt og bæredygtigt. Dertil ønsker vi at sætte ekstra fokus på at udbyde flere aktiviteter og kurser samt udgive nye håndbøger og vejledninger. Derfor glæder det mig,… Læs mere

 4. Gå-hjem-møde om bæredygtigt træ i dansk byggeri

  FSC Danmark tilbyder virksomheder og organisationer gratis gå-hjem-møder om bæredygtigt træ i dansk byggeri. Flere krav til bæredygtigt træ i byggeriet Der stilles stadig flere krav om brug af dokumenterbart bæredygtigt træ som eksempelvis FSC®-certificeret træ, og med FSC Danmarks gå-hjem-møde kan arkitekter, rådgivere og entreprenører blive klædt grundigt på til at arbejde med bæredygtigt certificeret træ. Hvad kan din organisation lære på et FSC-møde? På gå-hjem-mødet, der varer fra 1,5 – 2,5 time afhængigt af behov, kommer FSC Danmark omkring: • Hvorfor skal man bygge og indrette med bæredygtigt træ? • Hvorfor skal man bruge sporbarhedscertifceret træ? • Hvem… Læs mere

 5. Bliv medlem

  Træinformation søger en byggeteknisk rådgiver/ videnformidler

  Vil du være med til at formidle viden om brug af træ i byggeriet, med plads til både faglig fordybelse og udvikling? Så er jobbet som byggeteknisk rådgiver/videnformidler hos Træinformation måske noget for dig. Om jobbet Som byggeteknisk rådgiver/videnformidler er dine vigtigste opgaver at bidrage til udvikling af nye håndbøger og vejledninger samt at give vores medlemmer svar på deres mangeartede spørgsmål, som du typisk vil modtage pr. telefon og mail. Teamdeltager på projekter Bidrage med byggeteknisk viden, illustrationer og projektledelse til nye håndbøger og vejledninger Udvikle indhold til kurser og konferencer (eventuelt som foredragsholder) Deltage i tekniske udvalg Tage… Læs mere

 6. Københavnsk tegnestue vinder internationale priser

  I efteråret 2015 vandt den københavnske tegnestue, Dorte Mandrup Arkitekter, den internationale Iconic Award, som er den internationale arkitektur- og designpris fra The German Design Council. Og i marts 2016 vandt tegnestuen også den prestigefyldte svenske Wood Award. Priserne er blevet tildelt for tegnestuens skole- og institutionsbyggeri, Råå Förskola i Skåne. Råå Förskola er tegnestuens første byggeri i Sverige og er placeret cirka 50 meter fra vandkanten ved fiskerlejet i Råå ved Helsingborg. Bygningen er formet som et klitlandskab, og er beklædt med ubehandlet træ på tag og facader, og det varme træ træder også i karakter indvendigt. Bygningen skaber… Læs mere

 7. Få konkurrencemæssige fordele med professionel rådgivning

  Mester Tidende fortæller, hvordan det vil vrimle med loyale kunder til byggecentrene, hvis centrene kan levere til tiden og til en konkurrencedygtig pris samt yde professionel rådgivning til håndværksmestrene. Læs artiklen på Mester Tidendes hjemmeside Få konkurrencemæssige fordele med professionel rådgivning Som medlem af Træinformation er rådgivning af trætekniske spørgsmål, valg af materialer og meget andet en del af medlemspakken og koster ikke ekstra. Alle medarbejdere i byggecentrene kan derfor kontakte Træinformation og få den rådgivning, som de har brug, i forhold til at yde deres kunder en professionel rådgivning. Sikrer den samlede løsning i forhold til gældende normer Hvor… Læs mere

 8. Træviden_Træmaterialer

  Fokus på mindre kendte Træarter

  Vidste du, at der findes mere end 50.000 tropiske træarter i verden? Alligevel bruger vi kun ganske få af dem. FSC® Danmark lancerer derfor med støtte fra Danida en international database for brugen af mindre kendte træarter. Godt for biodiversiteten Alle kender arter som teak og mahogni, og derfor bliver de også efterspurgt, men der findes et uudnyttet potentiale i de mindre kendte arter. Når man vælger arter, som man normalt ikke efterspørger, spredes presset imellem flere arter og på flere skovområder. Det er godt for biodiversiteten og samtidig skabes en bedre økonomi for flere skovejere i troperne, som ikke… Læs mere

 9. Afgangsprojekt fra Arkitektskolen

  Signe Sand er nyuddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole. Som del af sit afgangsprojekt, har hun tegnet et projektforslag til, hvordan Træinformations hus kunne se ud. I projektet har Signe lagt vægt på træets fantastiske kvaliteter, og modellen har hun bygget i forskellige træsorter. Signe fortæller ”Da jeg tidligt valgte at mit afgangsprojekt på en eller anden måde skulle omhandle træ, var samarbejdet med TræInformation en unik mulighed for at projektet kunne rumme materialet på både programmatisk og tektonisk plan. Mit projekt er et videns- og formidlingscenter for træ, og jeg ønskede at imødekomme TræInformations ønsker om en udvidet organisation med øget… Læs mere

 10. Lette terrændæk – uden brug af betonplade

  TRÆfakta 12 Lette terrændæk beskriver hvordan terrændæk, også højisolerede, kan udføres uden betonplade. I den nye publikation fra Træinformation, TRÆfakta 12 Lette terrændæk, vises en løsning med et let terrændæk bestående af hård isolering, en membran og en gulvspånplade. Løsningen kan anvendes til nybyggeri og ved renovering – både med og uden gulvvarme. Ved renovering kan hele den gamle gulvkonstruktion fjernes, men løsningen kan også anvendes hvor blot strøgulvet fjernes. Mange fordele ved lette terrændæk i forhold til betondæk Fordelene ved at bygge med lette terrændæk i forhold til en traditionel betonplade er mange, blandt andet kan du opnå at:… Læs mere

 11. Montering af solpaneler

  TRÆfakta 11 indeholder monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage i henhold til bygnings-reglementets krav. TRÆfakta 11 – Montering af solpaneler Opsætning og montering af solpaneler på tage skal foretages, så bygningsreglementets krav til bygningskonstruktioners sikkerhed mod bl.a. nedstyrtning og kollaps af tagkonstruktioner bliver overholdt. Derfor skal der ved opsætning af solpaneler være sikkerhed for, at spær og underlag har den fornødne styrke, samt at de anvendte beslag og fastgørelser er korrekt dimensionerede, så gældende konstruktionsnormer overholdes. Konkrete løsninger til montering af solpaneler Formålet med vejledningen er at give konkrete løsninger til montering af solpaneler og indeholder vejledning… Læs mere

 12. Nytårshilsen fra Træinformation

  Rigtigt godt nytår! 2015 bød på et fortsat fokus på træ i byggeriet. Træinformation arbejder tæt sammen med lovgivere og normorganisationer for at sikre træ en endnu større plads i fremtidens byggeri – og dermed mindske CO2-udledningen. Vi ser en øget forståelse for træets betydning for at lave bæredygtigt byggeri. Mere træ og mindre CO2-aftryk i byggeriet Denne øget forståelse ses blandt andet ved, at der i medierne har været skrevet om, at vi i Danmark også skal bygge højhuse i træ. Dette projektarbejde er Træinformation en del af, og vi glæder os til at fortælle om det nyeste inden… Læs mere

 13. Nyt BR15 og TRÆcad

  Det nye bygningsreglement 2015 er netop udkommet og Træinformation har medvirket i udformning af illustrationerne. Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et nyt bygningsreglement. Bygningsreglement 2015 (BR15) er blandt andet en udmøntning af bygningsdirektivet og energiaftalerne fra 2008 og 2012. Bygningsreglementet stiller krav til byggeri og renovering af bygninger og træder i kraft den 1. januar 2016. Det nye bygningsreglement indeholder primært nye energikrav. Find det nye Bygningsreglement 2015 på Lovtidendes hjemmeside. Bygningsreglement 2015 og TRÆcad Du har mulighed for at abonnere på TRÆcad, som er en tegningsdatabase med et stort udvalg af knudepunktsdetaljer, der tager højde for de gældende regler i BR15.… Læs mere

 14. Sådan får Danmark et mere bæredygtigt byggeri

  Danmark kan reducere sit CO2-udslip markant, alene ved at bygge mere i træ. Chora connection er Danmarks bæredygtige tænketank, som arbejder for at fremme bæredygtig omstilling i Danmark. Chora Connection har udarbejdet konkrete forslag til, hvordan Danmark får mere byggeri i træ og derved markant reducerer skadelig CO2-udledning. Forslagene er blevet til via et samarbejde mellem Chora Connection og 20 aktører fra skovbrug, træproduktion og byggebranchen. Mikael Koch, dirketør for Træinformation, er naturligvis en aktiv bidragsyder i dette samarbejde. På denne baggrund præsenterer Chora Connection transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt for to forslag, som skal føre til mere dansk… Læs mere

 15. Nyhed: TRÆbjælker app

  Ny app til hurtig og nem beregning af bjælkedimensioner Træinformations nye app, TRÆbjælker, er for dig som arkitekt, konstruktør, ingeniør eller tømrer, der har brug for en hurtig beregning af bjælkekonstruktioner. Med app’en kan du foretage dine beregninger onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret. Sådan virker TRÆbjælker app’en TRÆbjælker er et beregningsprogram til dimensionering af bjælkelag og tværbjælker under træbjælkelag i enfamiliehuse, sommerhuse og rækkehuse. Programmet kan også dimensionere bjælkespær i tagkonstruktioner, vindues- og døroverliggere samt kipbjælker. Se præsentation af TRÆbjælker app og eksempler på beregninger Dimensioneringer baseret på Eurocode 5 Programmet regner på bjælker af konstruktionstræ eller limtræ,… Læs mere

 16. Alvorlige problemer med MgO-vindspærrer

  Drivvåde vindspærrer af magnesiumoxid – de såkaldte MgO-plader – giver lige nu anledning til både fugt- og korrosionsproblemer i lette facader af både træ og stål. I løbet af efteråret 2014 har der været en række eksempler på så kraftig opfugtning af vindspærrer baseret på magnesiumoxid, at der samler sig vand på pladernes overflade, så der drypper vand af bag ved facadebeklædningen. Det skyldes hverken utætheder i facadebeklædningen eller ved inddækninger omkring vinduer og døre, men derimod opfugtning af selve den vindtætte plade. HgO-plader opfugter facader Pladerne kan ud over magnesiumoxid indeholde frit magnesiumklorid, og da dette salt er vandsugende,… Læs mere