Trægulve

Nedenstående vejledninger angiver vejledende retningslinjer for anvendelse, lægning og vedligeholdelse af trægulve.

Formålet med vejledningerne er at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve. Vejledningerne kan læses og downloades gratis.

Vejledningerne kan med fordel anvendes:

  • som udgangspunkt for egne krav i udbudsmateriale
  • ved afleveringsforretning
  • ved foretagelse af syn og skøn
  • i byggesager med direkte henvisning til vejledningen

TRÆfakta 02

Udfaldskrav

Udfaldskrav ved visuel vurdering af trægulve – herunder begreber, forklaring og tolerancer.

Læs

TRÆfakta 03

Reklamation

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

TRÆfakta 04

Udseende og svigt

Vurdering af mangler der påvirker gulvets funktion – herunder gulvafslibning, materiale og lægning.

Læs

TRÆfakta 05

Svind og udvidelser

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

TRÆfakta 06

Farveforskelle

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og reparation af nyere gulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 07

Lakering

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper – herunder lakering, tørretider og genlakering.

Læs

TRÆfakta 08

Oliebehandling

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper. Udviklet i samarbejde med leverandører og gulvlæggere.

 

Læs

TRÆfakta 09

Ludbehandling

Branchevejledningen omhandler metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆfakta 10

Afslibning

Afslibning af ældre trægulve ved renovering eller opretning af overflade – herunder afslibningsmetode.

Læs

TRÆfakta 14

Trægulve og indeklima

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

TRÆfakta 15

DGNB-certificering 2016

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 16

DGNB-certificering 2020

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆtips 02

Guide til gode trægulve

Hjælp til valg af trægulv samt tips og tricks til, hvordan du vedligeholder det bedst muligt.

Læs

TRÆhåndbøger om trægulve

TRÆfakta vejledningerne er en videreudbygning af branchestandarderne i TRÆhåndbøgerne om trægulve:

› TRÆ 63 Trægulve – Valg og vedligeholdelse
Bogen vejleder i valg af trægulve. Den indeholder samtidig både anvisninger for rengøring, pleje og vedligeholdelse af de fleste typer af trægulve, samt metoder til renovering af ældre gulve.

› TRÆ 64 Trægulve – Lægning
Bogen indeholder forskrifter for lægning af strøgulve, svømmende gulve, limede og sømmede gulve, gulvvarme, akustisk regulering og trægulve i vådrum.

 

Vælg trægulv og opnå DGNB-point

Fokus på bæredygtighed er nødvendig i fremtidens byggeri. Gulve er en væsentlig overflade i alle bygninger, og for at kunne vælge den mest klimavenlige løsning, er det vigtigt at kende til alle aspekter vedrørende bæredygtighed, når det fx gælder materiale og opbygning. DGNB-certificeringsordningen kan anvendes som redskab til at belyse disse aspekter og foretage det rigtige valg, idet gulve har indflydelse på tildelingen af point i flere forskellige såkaldte kriterier.

TRÆfakta 16 er baseret på DGNB-manual for nybyggeri og omfattende renovering. TRÆfakta 16 afløser TRÆfakta 15, som er baseret på DGNB-manual for kontorbygninger 2016 og DGNB-manualerne fra før 2020.

› Læs mere om DGNB-certificeringen

 

 

Om Det faglige forum for trægulve

Det faglige forum for trægulve er et samarbejde mellem nedenstående gulvproducenter, -leverandører og brancheorganisationer og har til formål at højne den faglige viden om anvendelse, lægning og vedligeholdelse samt at fremme kvaliteten og anvendelsen af træbaserede gulve.

Boen Danmark, Kronospan ApS. Danadeco-Everfloor A/S, Dansk Byggeri Træsektionen,
Dansk Byggeri Gulvbranchen, Dinesen, Hørning Parket A/S, Junckers Industrier A/S, Kährs, Knudsen Kilen A/S, Moelven Danmark A/S, Moland Byggevarer A/S, Oscon ApS, Tarkett A/S, Timberman Denmark A/S og Træinformation som sekretariat for samarbejdet.