• TRÆ 53 Træ i vådrum

  2. udg. november, 2007 Udgået 2016, erstattet af TRÆ 72 (december, 2016) Hvordan undergulve og vægunderlag af træplader skal opbygges til PVC og fliser.

 • TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

  1. udg. november 2015 Udgået 2021, erstattet af TRÆ 78 (november, 2021) Indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene.

 • TRÆ 50 TRÆ – Kvalitet og egenskaber

  1. udg. december, 2003 Udgået 2014, erstattet af TRÆ 70 (november, 2014) De mest egnede træarter, brand-krav, fugtforhold i facade-konstruktioner, krav til dampspærre og vindspærre.

 • TRÆ 53 Træ i vådrum

  1. udg. november, 2006 Udgået 2007, erstattet af TRÆ 53 (november, 2007) Praktisk vejledning i projektering og udførelse af træbaserede vådrum og badstuer.

 • TRÆ 2 Trægitterspærfag

  1. udg. juni, 1958 Udgået 1961, erstattet af TRÆ 2-3 (marts, 1961) Pjecen indeholder detaljer for projektering af træspærfag til enfamiliehuse.

 • TRÆ 31 Træspær

  2. udg. december, 1990 Udgået 2003, erstattet af TRÆ 52 (juni, 2005) Opdateret udgave af TRÆ 31 fra 1987.

 • TRÆ 66 Brandkrav

  1. udg. december 2011 Udgået 2019, erstattet af TRÆ 78 (november, 2021) Hvilke konstruktioner og beklædninger, der kan anvendes ift brandkravene i BR10.

 • TRÆ 52 Træspær 2

  1. udg. juni, 2005 Udgået 2008, erstattet af TRÆ 58 (december, 2009) Håndbogen giver grundlaget for valg, bestilling, rejsning og afstivning af træspær.

 • TRÆ 51 Taglægter

  1. udg. maj, 2005 Udgået 2010, erstattes af TRÆ 65 Grundlag for dimensionering af taglægter og deres fastgørelser, inkl. dimensioneringstabeller for taglægter og udhæng.

 • TRÆ 48 Skadedyr i træ

  1. udg. april, 2003 Udgået 2010, erstattet af TRÆ 61 (juni 2010) Værktøj til selv at kunne bestemme og bekæmpe de mest almindelige skadedyrsangreb.

 • TRÆ 46 Træbeskyttelse

  1. udg. september, 2001 Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009) Systematisk gennemgang af konstruktiv og kemisk træbeskyttelse.

 • TRÆ 44 Maling af træ

  1. udg. august, 2000 Udgået 2009, erstattet af TRÆ 57 (september, 2009) Behandling af udendørs træværk med maling og træbeskyttelsesmidler.

 • TRÆ 42 Træbasisbeskrivelse

  1. udg. november, 1999 Udgået 2006 Træbasisbeskrivelsen er en generel arbejdsbeskrivelse for de mest almindelige tømrer- og snedkerarbejder.