• TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

  Håndbogen giver et overblik over brandkravene til træbyggeri i brandklasse 1 og 2, hvilket vil sige med bærende træ-konstruktioner i op til fem etager, samt eksempler på, hvordan kravene kan opfyldes.

 • TRÆ 77 Tagpap på træunderlag

  Håndbogen beskriver om krav og tekniske anvisninger for ventilation, faldopbygning samt korrekt projektering og udførelse af tage på brædde- eller pladeunderlag med tagdækning i form af tagpap.

 • TRÆ 76 Efterisolering

  Denne håndbog beskriver, hvordan typiske enfamiliehuse opført i perioden 1950-1980 kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner.

 • TRÆ 75 Træspær

  Valg, opstilling og afstivning Tagspær af træ indgår i en overvejende del af bygninger i Danmark. Formålet med denne håndbog er at bidrage til, at tagkonstruktionerne specificeres og udføres korrekt, ikke mindst afstives korrekt på Læs mere

 • TRÆ 73 Tagkonstruktioner med store spær

  Det er vigtigt at hele tagkonstruktionen er korrekt afstivet for at undgå at tage kollapser. Læs hvordan du projekterer det afstivende system korrekt og se eksempler på beregninger og samlingsdetaljer.

 • TRÆ 72 Træ i vådrum

  Bogen viser hvordan og hvor træ kan anvendes i vådrum, herunder hvilken belastningsklasse løsningerne kan anvendes i. Den er baseret på definitioner og principper, som er anvendt i SBi-anvisning 252, Vådrum.

 • TRÆ 70 Træmaterialer

  Grundlæggende viden om træ som materiale og om de vigtigste brugsegenskaber for en lang række træmaterialer (afløser TRÆ 50).

 • TRÆ 69 Træarter

  Indeholder beskrivelser af 80 betydningsfulde træarter, samt en gennemgang af verdens træressourcer og deres betydning for klima og miljø.

 • TRÆ 68 Facadeelementer

  Detaljerede løsninger til udførelse af højisolerede træbaserede facader på etagehuse af beton – baseret på to byggesystemer og brandsikre altanløsninger (OBS: Det frarådes pt brug af MgO-plader, side 107).

 • TRÆ 67 Undertage

  Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering, valg og udførelse af alle typer af undertage fra banevare, træfiberplader til faste undertage med tagpap på brædder, krydsfiner eller OSB-plader.

 • TRÆ 60 Træplader

  Alt om udførelse af pladebaserede undergulve, tagunderlag, indvendige beklædninger, vindspærre og facadebeklædninger, samt regler for afstivning af tage, vægge og lofter.

 • TRÆ 65 Taglægter

  Praktisk vejledning i lægtning af tage med dimensionerings-tabeller for lægter, udhæng og befæstigelser på både huse og ved renovering af ældre bygninger.

 • TRÆ 64 Trægulve

  – Lægning Indeholder de væsentligste lægningsmetoder for trægulve samt nødvendige forskrifter for gulvvarme, akustisk regulering og trægulve i vådrum.

 • TRÆ 63 Trægulve

  – Valg og vedligeholdelse Vejleding i valg af trægulve samt anvisninger for rengøring og vedligeholdelse af de fleste typer af trægulve samt metoder til renovering af ældre gulve.

 • TRÆ 62 Skadet træværk

  Behandling af de mest almindelige skader på trækonstruktioner og viser hvordan de forebygges og afhjælpes.