Kursus om træbyggeri og brandkrav – København

Få styr på de nyeste brandregler når du bygger med træ. På kurset vil du blive klogere på brandkravene til træbyggeri med bærende trækonstruktioner i op til 4 etager. Derudover vil Vejlandskvarteret på Amager blive vist som eksempel på, hvordan du kan dokumentere opfyldelse af brandkrav i træbyggeri op til 6 etager.