Kursus om træbyggeri og brand – København

Med udgangspunkt i BR18 gennemgår vi de præ-accepterede løsninger med fokus på, hvordan træbaserede materialer kan anvendes i byggeriet. Vi kommer igennem en række praktiske løsninger for bærende konstruktioner, beklædninger, undertage, tag- og vægkonstruktioner, isoleringsmaterialer mm. Vi viser også eksempler på byggerier i brandklasse 3 og 4, som falder udenfor de præ-accepterede løsninger.