Kursus om trægulve – København

Byggetekniske forudsætninger for valg og lægning af trægulve, herunder krav til materialer og underlag, dimensionering og opbygning af strøgulve samt svømmende og limede gulve. Desuden gennemgås lyd-, brand- og fugtforhold, brug af gulvvarme samt overfladebehandlinger.