Kursus om træskelethuse og tagkonstruktioner – Horsens

Opførelse af træskelethuse in situ, som fladeelementer eller rum-/boksmoduler, elementmontage samt hybridløsninger med fokus på bygningsdetaljer. Du vil få indblik i de forhold, der skal tages hensyn til ved valg, projektering og udførelse af tagkonstruktioner med træspær, både med hensyn til sammenbygningsdetaljer, styrke og stabilitet og afledning af regnvand. Program følger.