Kursus: Etagebyggeri og byggesystemer i træ

Få indsigt i forskellige byggesystemer i træ og deres anvendelse til etagebyggeri. Kom og hør specialister fra branchen fortælle om deres seneste projekter og erfaringer med at flytte grænserne for træbyggeri.

Kursusbeskrivelse
Vi gennemgår fx træskeletkonstruktioner, limtræ, LVL og CLT og viser eksempler på anvendelsen i pladsbyggeri og industrialiseret byggeri i flere etager, herunder hvordan træbaserede produkter og byggeprincipper kan kombineres.

Med udgangspunkt i teori og praksis fortæller vi om træbyggeri i Danmark og udlandet, herunder særlig fokus på akustiske erfaringer og anbefalinger. Vi viser desuden eksempler og principper for håndtering af akustik, brand og fugt.

På kurset får du også indsigt i statiske principper, disponering af bygningen i forhold til afstivende systemer, opbygning af træelementer og samlingsdetaljer.

Vi kommer til at se på forskellige byggesystemer med udgangspunkt i teori og praksis, som for eksempel:

Vi går i dybden med:

  • Akustiske erfaringer og anbefalinger til træbyggeri
  • Lydisolationskrav for modulbyggeri, trækassetteelementer og CLT-elementer
  • Bygningsdele – projektering af vægge, etagedæk, hybriddæk, tagkonstruktion og træsamlinger, hhv træskelet og massivtræ/CLT
  • Statiske principper og valg af byggesystemer
  • Opbygning af træelementer og samlingsdetaljer
  • Facadesystemer – materialer, tæthed og isoleringsprincipper
  • Fugtstrategi, konstruktiv træbeskyttelse og fugtbetingede dimensionsændringer
  • Gennemgang af aktuelle træprojekter i Danmark og udlandet

Danmarks højeste træhus
Lendager kommer og fortæller om fyrtårnsprojektet, TRÆ, der med sine 80 meter bliver det højeste træhus i Danmark og formentlig også i Europa. Højhuset, der bliver bygget med genanvendte materialer som glas og udtjente vindmøllevinger, vil efter planen stå færdigt i efteråret 2024.


Fotos: Lendager


Målgruppe

Alle er velkomne. Kurset er dog primært målrettet arkitekter, projekterende og udførende. I kurset indgår ikke undervisning i beregninger.

 Se kursusprogram

Tid og sted
Kurset afholdes både i København og i Horsens.

Horsens: den 26. april 2023 kl. 8.30-16.45
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

København: den 27. april 2023 kl 8.30-16.45
Sted: KLP Ejendomme, Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S

Kursuspris
Medlem af Træinformation: 3.700 kr.
Medlem af Træsektionen under Dansk Industri: 4.200 kr.
Ikke-medlem: 4.900 kr.
Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer. Ved flere deltagere, kontakt os for individuelt tilbud.

I kursusprisen er inkluderet forplejning på dagen.

Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelse, tilbydes I kurset til medlemspris.

Tilmeld dig kurset