Kursuskalender

Træinformation afholder temadage, kurser og trædage om træ og træbaseret byggeri for byggeriets professionelle

 • CLT kursus

  Med udgangspunkt i teori og praktik ser vi på muligheder og erfaringer med CLT-byggeri i Danmark. Du vil blive klogere på, hvordan du beregner på CLT-elementer, herunder opbygning og samlinger. Da kurset er meget teknisk orienteret og er det hovedsageligt målrettet ingeniører og tekniske specialister, som foretager beregninger på træbyggeri.

 • CLT kursus

  Med udgangspunkt i teori og praktik ser vi på muligheder og erfaringer med CLT-byggeri i Danmark. Du vil blive klogere på, hvordan du beregner på CLT-elementer, herunder opbygning og samlinger. Da kurset er meget teknisk orienteret og er det hovedsageligt målrettet ingeniører og tekniske specialister, som foretager beregninger på træbyggeri.

 • Studietur til Østrig

  I samarbejde med Advantage Austria afholder vi en CLT-studietur med fokus på arkitektur og håndværksmæssig kvalitet. Studieturen er fuldtegnet.

 • Kursus: Efterisolering

  Efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80, med brug af trækonstruktioner. Der lægges vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare. Tilmelding kommer snart.

 • Kursus: Tagpap

  Projektering og udførelse af tagpaptage på træbaseret underlag, herunder konstruktions-detaljer vedrørende inddækning, dampspærre og ventilation. Program og tilmelding kommer snart.

Seneste afholdte Træinformation kurser

Generalforsamling – Afholdt 4. april 2019
Kursus: Træterrasser samt tagterrasser – Afholdt 30. og 31. januar 2019
Webinar i samarbejde med Advantage Austria: Om brugen af træ i byggeriet – Afholdt 13. september 2018
> Se webinaret her
Kursus: Afstivninger af trækonstruktioner med store spær – Afholdt 17. april 2018
Studietur til Østrig: CLT-erfaringer og muligheder – Afholdt 13.-15. marts 2018
Konference i samarbejde med Svenskt Trä: Trækonstruktioner af limtræ og CLT – Afholdt 18. oktober 2017
Kursus: Beregninger af CLT-konstruktioner – Afholdt 13. juni 2017
Kursus: Tage og tagkonstruktioner – Afholdt 24. og 25. januar 2017
Kursus: Træfacader og træs holdbarhed – Afholdt 29. og 30. november 2016
Kursus: Konstruktion af træhuse – Afholdt 4. og 5. oktober 2016

Firmakurser

Træinformation afholder også kurser og foredrag tilpasset jeres virksomhed.

Som medlem får I naturligvis rabat. Læs mere >

Eksterne kurser med rabat

*Som medlem af Træinformation får du rabat hos forskellige kursusudbydere.
Ved tilmelding bedes du oplyse om dit medlemskab af Træinformation og dit medlemsnummer i “bemærkninger”- eller “kommentar”-feltet.

 • Bygningsreglementet – kurset som giver dig det store overblik

  Kurset er en unik mulighed for at få bygningsreglementet forklaret og uddybet af en stribe af de eksperter, som har rådgivet myndighederne ved bygningsreglementets tilblivelse og skrevet den tilhørende SBi-anvisning om BR18.

 • Svanemærket byggeri

  Screening af et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav og dokumentation samt varetage rollen som projektleder. Kurset giver dig et godt kendskab til, hvad svanemærket byggeri er uanset om det gælder etagebyggeri, parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse, eller skoler og daginstitutioner. Kurset afholdes i samarbejde med Miljømærkning Danmark, og tager udgangspunkt i Svanemærkets kriterieversion 3.0.

 • Bygningers energibehov og BE18

  På dette kursus lærer du at bruge beregningsprogrammet Be18, der er udviklet af SBi, og som bruges til at eftervise, at en bygning overholder energikravene. Den seneste version af SBi-anvisning 213 med Be18 gennemgås, og der gives eksempler på energirammeberegninger og eftervisning af disse. Du får mulighed for at anvende programmet på to forskellige bygningstyper.

 • Rådgiveransvar i byggeriet

  Få styr på reglerne, de værste faldgruber, lær af de bedste sager – og spar dig for en masse bøvl og unødige udgifter. Og få rådgiveransvaret på plads ift. ABR 18 og YBL 18.

 • LCA – analyse af materialers livscyklus

  Du får overblik over LCA i forbindelse med frembringelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

 • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering

  Du får den juridiske baggrund for håndtering af brandsager inspireret af en række konkrete skadesager – og fif til, hvordan du bedst navigerer rundt i forsikringer og ansvar. Du får en praksisorienteret gennemgang af opmærksomhedspunkter vedr. skader, forsikringer, opgørelser, ansvar, kontrakter, retspraksis mv. ifm. brandsager – som sparer dig for tab og besvær.

 • Miljørådgiver – Håndtering af sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø

  Der er stor efterspørgsel på viden inden for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket ansvar, man har som enten bygherre, projekterede eller udførende. Du kan nu blive opdateret om farlige stoffer og gældende regler inden for PCB, klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder. Kurset omhandler også bortskaffelse og håndtering af affald.

 • Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj

  Lær at håndtere branchens værktøj til totaløkonomiske beregninger og få en introduktion til indsatsen omkring bæredygtighed

 • Vådrum – kursus på baggrund af SBI-anvisning 252

  Få den nyeste viden om, hvordan gulve, vægge og installationer udføres i vådrum, dvs. badeværelse, bryggers og vaskerum, så kravene i bygningsreglementet er overholdt, og der opnås størst mulig sikkerhed mod skader fra vand og fugt.

 • Tagkonstruktion

  Et praksisorienteret kursus om korrekt projektering og udførelse af hældningstage. Kurset tager udgangspunkt i BR18, SBI 273 og relevante TRÆ-håndbøger, og sammen med den tekniske fælleseje, giver de erfarne undervisere dig omsættelig viden og gode eksempler som du kan spejle din praksis i.

 • Livscyklusvurdering med LCAbyg

  Øget fokus på klima, frivillige certificeringsordninger, flere krav om grønne indkøb og indførelse af frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet gør det stadig mere aktuelt for såvel bygherrer, rådgivere og entreprenører at benytte Livscyklusvurdering (LCA) i byggeriets tidlige faser eller ved renovering.

 • Totaløkonomiske beregninger med LCCbyg

  Totaløkonomi eller på engelsk Life Cycle Costing (LCC) er en helhedsorienteret tilgang til nybyggeri og renovering, som ikke blot ser på bygge eller anlægsummen, men også driftsøkonomien gennem bygningens levetid. På dette kursus lærer du at foretage totaløkonomiske beregninger ved at benytte programmet LCCbyg, så du kan foretage en optimalt valg mellem flere forskellige løsninger.

 • Byggeriets Miljøkonference 2019

  Få den nyeste viden og vær med til at drøfte de aktuelle udfordringer inden for miljø, sundhed og sikkerhed. Branchens miljøkonference, som stiller skarpt på de aktuelle udfordringer i byggeriet, når det gælder håndtering af miljø, sundhed og sikkerhed. Vi vender aktuelle problemstillinger og opdaterer dig med seneste tendenser i branchen.