Kursus om CLT

I fremtiden kommer vi ikke uden om at bruge træ som byggemateriale. Træ er bæredygtigt, da skovene lagrer CO2, når træerne vokser; og CO2 lagres i træet, når det bruges i byggeriet. Både politikere og byggeriets parter har nu også fået øjnene op for klimagevinsterne ved at bygge mere med træ.

Træ som byggemateriale bunder i en lang tradition i Norden, og træet er nu også ved at vinde indpas i Danmark. Dette stemmer godt overens med den minimalistiske designtradition, som vi har i Skandinavien, for træet åbner nemlig op for fleksible arkitektoniske muligheder.

Kursusbeskrivelse
Med udgangspunkt i teori og praksis, vil førende eksperter fortælle om muligheder og erfaringer med CLT-byggeri i Danmark (krydslamineret træ). Du vil blive klogere på, hvordan du beregner på CLT-elementer, herunder opbygning og samlinger. Du vil se konkrete eksempler fra et CLT-byggeri i Næstved samt få indblik i brandstrategi, akustik samt logistikken omkring CLT-leverancer.

Målgruppe
Kurset er hovedsageligt målrettet arkitekter, projekterende, udførende og tømrere.

Program
Se kursusprogrammet her.

Tid og sted
København: onsdag den 4. marts 2020 kl. 9.00-16.30
Sted: KLP Ejendomme, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S

Horsens: torsdag den 5. marts 2020 kl. 8.45-16.30
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Pris
Medlem af Træinformation: 3.500 kr./person
Medlem af Træsektionen under Dansk Byggeri: 4.100 kr./person
Ikke-medlemmer: 4.900 kr./person

Priserne er inklusiv morgenmad, frokost, frugt, kage, kaffe og te. Priserne er eksklusiv moms.

Bemærk, at tilmelding er bindende, men du kan overdrage din plads til en kollega, hvis du skulle blive forhindret i at deltage – se vores kursusbetingelser.

Rabat
Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer.
Deltagere til kurset i København får fratrukket 100 kr. til parkeringsudgift.
Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelelse, tilbydes kurset til medlemspris.