Kursus om efterisolering af enfamiliehuse

Op mod en tredjedel af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning af bygninger. Da energi og klima står højt på både befolkningens og politikernes dagsorden, er det vigtigt, at energiforbruget til opvarmning af vores bygninger reduceres. I forbindelse med efterisolering kan CO2-belastningen reduceres ved at anvende CO2-neutrale materialer, som fx træ, i forbindelse med renoveringer.

Fra 1960 bliver ’typehuse’ dominerende. Disse opføres af mange forskellige materialer og bygningsdele. Der opstod en pallette af konstruktionsformer, ikke mindst omkring ydervæggene, hvor bagvægge – som førhen blev opført i murværk – nu blev opført i træskeletvægge eller porebeton. Tagkonstruktionen på typehusene blev typisk udført med gitterspær med tagdækninger af bølgeeternitplader eller tegl/betontagsten med undertage. Vinduerne blev større og fik termoruder i stedet for forsatsrammer, og der anvendtes varmeisolering i gulv, vægge og lofter i form af mineraluld eller løse letklinker i beskedne tykkelser.

Kursusbeskrivelse
På kurset vil du blive klogere på, hvordan typiske enfamiliehuse kan efterisoleres ved brug af isolerede trækonstruktioner. Du vil få indblik i både de teoretiske og praktiske aspekter i forbindelse med efterisolering med afsæt i den nye bog, TRÆ 76 Efterisolering (udkommer januar 2020), herunder:

  • Bygningstyper, BR-krav og bygningsfysik.
  • Ydervægge: generelle anvisninger og udvendig efterisolering af tunge vægge, samt ind- og udvendig efterisolering af træskeletvægge.
  • U-værdier, besparelsespotentiale og rentable løsninger.
  • Eksisterende tagkonstruktioner, generelle anvisninger, gitterspær, hanebåndsspær, bjælkespær og flade tage.
  • Dampspærrekvaliteter og dampspærretyper med tilbehør.
  • Terrændæk, sokkel og kælder.

Målgruppe
Kurset er hovedsageligt målrettet projekterende, tømrere samt energi-rådgivere/konsulenter.

Program
> Se kursusprogrammet

Tid og sted
København: onsdag den 22. januar 2020 kl. 9.00-16.30
Sted: KLP Ejendomme, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S

Horsens: torsdag den 23. januar 2020 kl. 9.00-16.30
Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Pris
Medlem af Træinformation: 3.500 kr./person
Medlem af Træsektionen under Dansk Byggeri: 4.100 kr./person
Ikke-medlemmer: 4.900 kr./person

Priserne er inklusiv bogen, TRÆ 76 Efterisolering, samt morgenmad, frokost, frugt, kage, kaffe og te. Priserne er eksklusiv moms.

Bemærk, at tilmelding er bindende, men du kan overdrage din plads til en kollega, hvis du skulle blive forhindret i at deltage – se vores kursusbetingelser.

Rabat
Ved tilmelding af 4 personer, betaler I kun for 3 personer.
Deltagere til kurset i København får fratrukket 100 kr. til parkeringsudgift.
Ved oprettelse af medlemskab af Træinformation inden 14 dage efter kursets afholdelelse, tilbydes kurset til medlemspris.