Kursusmateriale om etagebyggeri og byggesystemer i træ

I forbindelse med kurset om etagebyggeri og byggesystemer i træ, afholdt den 23. august 2022 i København og den 24. august 2022 i Horsens, er herunder oplægsholdernes præsentationer.

Som kursusdeltager kan du downloade foredragene i pdf:

Indlæg v/Mikael Koch, Træinformation:

› Præsentation: Træ som produkt

› Præsentation: Facadesystemer – materialer, tæthed og isoleringsprincip

› Præsentation: Fugtstrategi, håndtering og konstruktiv træbeskyttelse


Indlæg v/Kasper Kristensen, Træinformation

› Præsentation: Etagebyggeri og byggesystemer i træ

› Præsentation: Bygningsdele – vægge og etagedæk

› Præsentation: Bygningsdele – tagkonstruktion og træsamlinger

› Præsentation: Opmærksomhed ved træbyggeri – brand, installationer og dimensionsændringer


Indlæg v/Bo Mortensen, Gade og Mortensen Akustik A/S

› Præsentation: Akustiske erfaringer i træbyggeri


Indlæg v/Jacob Ettrup Petersen, ABC Rådgivende Ingeniører

› Præsentation: Træbyggeri erfaringer og aktuelle etagebyggerier

 

Indlæg v/Mads Kaltoft, Schmidt Hammer Lassen Architects

› Præsentation: Rocket&Tigerli, 100 meter højt træhus i LVL i Winterthur, Schweiz