Fagligt forum for trægulve

Skal sikre viden og innovation

Træinformation danner rammen om et nyt fagligt forum, som samler de førende producenter af trægulve i Danmark. Formålet er at fremme udvikling, viden og teknisk dokumentation på området og samtidig slå et slag for udbredelsen af trægulve i danske byggerier.

Området for trægulve er inde i en rivende ud­vikling, og det stiller store krav til leverandørerne af træbaserede gulve om at følge med i forhold til den byggetekniske udvikling, anvendelsesmuligheder og teknisk dokumentation. Derfor er de førende leverandører i Danmark nu gået sam­men om at skabe et fagligt forum, hvor de ved fælles hjælp kan løfte denne opgave.

Leverandørerne har bedt Træinformation om at danne rammen omkring samarbejdet, fordi organisationen i forvejen sidder inde med en stor anvendelsesteknisk viden, og fordi Træinformation i forvejen har samlet gulvleverandørerne i den høringsgruppe, som bruges i forbindelse med udarbejdelsen af håndbøger og vejledninger om trægulve.

Ny krav – nye udfordringer
I første omgang vil samarbejdet fokusere på de fælles tekniske udfordringer, som trægulvleverandørerne står overfor i det daglige arbejde i forbindelse med europæiske standarder, udførelsesregler, fælles anvisninger og lignende.

På lidt længere sigt er det også tanken, at virk­somhederne i trægulv-forummet kan gå sam­men om at fremme udbredelsen af trægulve generelt i dansk byggeri og øge kendskabet til de mange anvendelsesmuligheder og prak­tiske og æstetiske fordele ved trægulve.

I begge sammenhæng vil Træinformation desuden fungere som talerør udadtil, uafhængigt af virksomhedernes individuelle særinteresser.

Åbent samarbejde
Det faglige forum for trægulve er et åbent samarbejde mellem leverandører af træbaserede gulvløsninger i Danmark, etableret som en faglig sektion hos Træinformation. Derfor lægger man også vægt på i det åbne samarbejde, at få inddraget både udførende og projekterende i den fremtidige udvikling.