Ny kontingentstruktur

I forbindelse med Træinformations årlige generalforsamling den 14. april 2016 blev det blandt andet vedtaget, at forenkle kontingentstrukturen og -satserne.

Udover at forenkle strukturen, gradueres kontingentsatserne i forhold til medlemsvirksomhedernes antal ansatte (omsætning for trælast/byggemarkeder), hvilket skulle give en mere fair økonomisk fordeling blandt medlemmerne.

For de brancher, hvor kontingentet bliver beregnet efter antal ansatte, bliver medlemsvirksomhederne der har mange ansatte, ligestillet med de virksomheder der har mange filialer; og virksomheder med under 20 ansatte vil få den laveste kontingentsats (DKK 3.645,- i 2016) uanset antallet af filialer.

Fordele ved den nye struktur
Med denne nye struktur bliver det en gevinst, at alle medarbejdere i hele koncernen kan drage fordel af medlemskabet hos Træinformation. Uanset om medarbejderne har base i hovedkontoret eller i en filial, vil alle medarbejdere således have adgang til:
– teknisk rådgivning
– at læse TRÆhåndbøgerne online og øvrig viden på traeinfo.dk
– bestilling af bøger til medlemspris
– og alle øvrige medlemsfordele

Ved udgivelser af nye TRÆhåndbøger, vil medlemsvirksomhederne automatisk få tilsendt det antal bogpakker, som matcher den pågældende skala/gruppe og kan fordeles til filialer efter ønske. Fx vil en medlemsvirksomhed med 30 ansatte have et skala-2 medlemskab og vil få tilsendt 2 bøger ved udgivelsen.

Oversigt over kontingentstruktur:

Skala/gruppe Antal ansatte Omsætning 2016 kontingent
1 Under 20 ansatte Under 15 mio DKK 3.645 DKK
2 20 – 99 ansatte 15 – 50 mio DKK 5.475 DKK
3 100 – 199 ansatte 50 – 200 mio DKK 7.045 DKK
4 200 – 299 ansatte 200 – 500 mio DKK 10.475 DKK
5 Over 300 ansatte Over 500 mio DKK 15.000 DKK

Gruppering efter branche:

Brancheorganisationer, forsikringsselskaber, boligselskaber, stat og kommuner
Ingen ændringer i strukturen i forhold til tidligere, hvor kontingentet er et fastsat beløb.

Trælast og byggemarkeder
Ingen ændringer i strukturen i forhold til tidligere, hvor kontingentet er fastsat efter omsætning samt et bidrag pr. filial.

Alle øvrige brancher
Kontingentet er fastsat efter antal ansatte. Virksomheder med flere filialer skal ikke længere indmelde hver enkelt filial, da alle filialer automatisk vil få tildelt medlemskab.

Ikrafttræden
Den ændrede kontingentstruktur gælder allerede nu for nye medlemmer, mens eksisterende medlemmer vil komme ind under den nye struktur fra 1. januar 2017.

> Læs referatet fra Generalforsamlingen den 14. april 2016 (pdf)