Nyt BR15 og TRÆcad

Det nye bygningsreglement 2015 er netop udkommet og Træinformation har medvirket i udformning af illustrationerne.

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et nyt bygningsreglement. Bygningsreglement 2015 (BR15) er blandt andet en udmøntning af bygningsdirektivet og energiaftalerne fra 2008 og 2012. Bygningsreglementet stiller krav til byggeri og renovering af bygninger og træder i kraft den 1. januar 2016. Det nye bygningsreglement indeholder primært nye energikrav.

Find det nye Bygningsreglement 2015 på Lovtidendes hjemmeside.

Bygningsreglement 2015 og TRÆcad
Du har mulighed for at abonnere på TRÆcad, som er en tegningsdatabase med et stort udvalg af knudepunktsdetaljer, der tager højde for de gældende regler i BR15. Her kan du hurtigt og nemt hente bygningsdetaljer til dit projekt. Det er kvalitetssikrede løsninger, som du kan bruge direkte i dit projekt, eller viderebearbejde og tilpasse til din aktuelle opgave. Læs mere om TRÆcad her.

Kan TRÆcad anvendes når BR15 træder i kraft?
Svaret er ja – Tegningerne kan godt anvendes, da de overholder de nye U-værdier i BR 15, som opfylder tilbygning og ombygningskravene, og de har de rette isoleringstykkelser for gængse lamda værdier.

Informationer om U-værdier på detaljerne, findes i TRÆ 56 – Træskelethuse, under de forskellige bygningsdele. Her er tabeller over hvilke isoleringstykkelser der er nødvendige ved forskelige lampda værdier for at opnå en given U-værdi. Ved nybyggeri gælder energirammen, hvorfor U-værdierne kan forbedres ud over mindste krav for at opfylde energirammen afhængig af de øvrige valg der træffes i bygningen.

Er der ændringer til det konstruktive i TRÆcad?
Svaret er nej – Selve dimensioneringen af de bærende konstruktioner, skal beregnes i den konkrete sag af den ansvarlige rådgiver.

De samlinger, som skal udføres på pladsen, er vist med typiske søm, skruer eller beslag. Alle samlinger der har betydning for bygningens stabilitet er vist på tegningerne.

Brandkravene er uændret i BR15 og løsningerne i TRÆcad tager højde for de gældende regler. Læs mere i TRÆ 66 Brandkrav og TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.

Yderligere information om tegningernes opbygning, kan du finde på www.traecad.dk under menuen ”Sådan gør du”.