Slut med 25%-reglen

25 pct. – reglen ved ombygning er ophævet
Som led i regeringens ”Væk med bøvlet-plan” har man ophæves 25 pct. reglen i Bygningsreglementets kap. 7.4.3.

Ved ombygning i eksisterende bebyggelser, der udgør over enten 25 pct. af klimaskærmen eller 25 pct. af den offentlige ejendomsværdi, skal der ikke længere foretages rentabilitetsberegninger af, om der skal udføres yderligere energibesparende foranstaltninger.

Bygningsejeren skal dog stadig foretage efterisolering ved mindre renoverings-, udskiftnings- og ombygningsarbejder, hvis efterisoleringsarbejdet i det konkrete tilfælde er rentabelt.

I Bygningsreglementets bilag 6 findes der en række eksempler på efterisoleringsarbejder, der normalt er rentable, se dem her.