DBI- og brandvejledninger

Herunder kan du se vores udvalg af vejledninger fra DBI og andre brandvejledninger.

DK e-DK Visa Master Card
Brandsäkra trähus

Brandsäkra trähus

Pris: 500.00 DKK

Medlemspris: 150.00 DKK

Priser ekskl. moms

På lager

Om produktet

Bogen giver en grundig viden og vejledning om alle de aspekter, som er vigtige for at kunne konstruere, dimensionere og designe brandsikre træhuse.

Bogen giver praktisk vejledning og råd om dimensionering af trækonstruktioner og -produkter, der skal til for at opfylde kravene om brandsikkerhed i de nordiske og baltiske lande med nationale bestemmelser og europæiske klasser og dimensioneringsmetoder. Det gælder både Eurocode 5 samt nye beregningsmetoder, som endnu ikke indgår i Eurocode 5.

Bogen viser først og fremmest mulighederne for at bygge fleretagesbyggeri med øget træbrug, men den kan også anvendes til lavere byggeri. Anvisningerne er primært beregnet til boligformål, men mange af bogens løsninger er generelle.

Brandsikringskravene i de nordiske og baltiske lande er stort set de samme, men der findes forskelle. Det indebærer, at visse dimensioneringsmetoder for trækonstruktioner ikke kan anvendes direkte i alle lande. Information om sådanne afvigelser er inkluderet i bogen. Lovgivningen i hvert land skal naturligvis tages i betragtning.

Bogen dækker hovedsagelig krav, der er direkte relateret til træanvendelse. For øvrig teknisk vejledning henvises til generelle bøger om brandteknisk dimensionering.

Målgruppen for denne bog er primært brandkonsulenter, ingeniører, konstruktører og arkitekter. Den kan også bruges til undervisning og ved produktudvikling inden for træ- og byggeindustrien.

For myndighederne kan bogen bidrage til at fjerne forskelle i bygningslovgivningen i de nordiske og baltiske lande.

Bogen er udviklet med støtte fra Nordisk InnovationsCenter, og ledende eksperter og forskere har deltaget i projektet, blandt andet Træinformation og Dansk brand- og sikringsteknisk Institut.

Træinformations håndbog, TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele, er skrevet på baggrund af blandt andet Brandsäkra trähus bogen. Så hvis du vil i dybden med konstruktionen af brandsikre træhuse, er denne bog meget relevant.

Bogen er en komplet revision og udvidelse af tidligere versioner.

Bogen er på svensk og er på 180 sider.
Manuskript: Birgit Östman m.fl.
Redaktion: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Udgave: 3. udgave 2012, 180 sider
Copyright @SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
ISBN nr: 978-91-87017-32-2