DBI- og brandvejledninger

Herunder kan du se vores udvalg af vejledninger fra DBI og andre brandvejledninger.

DK e-DK Visa Master Card
Brandsikring af småhuse

Brandsikring af småhuse

Pris: 617.00 DKK

Medlemspris: 617.00 DKK

Priser ekskl. moms

På lager

Om produktet

Grundig vejledning om brandsikring af enfamiliehuse

Håndbogen er et værktøj til byggeriets parter der kan hjælpe med til at sikre at projektering og udførelse af småhuse opfylder bygningsreglementets brandkrav. Det gælder både for nybyggeri, ændret anvendelse, om – og tilbygninger.

Ved småhuse forstås enfamiliehuse, rækkehuse, sammenbyggede enfamilieboliger, sommerhuse, carporte og skure opført i forbindelse med enfamiliehuse.

Bogen er særlig nyttig i forbindelse med brandsikring af enfamiliehuse der bygges tæt til skel eller tæt til carporte og skure. Reglerne herfor er beskrevet i en vejledning til BR10 om brandsikring af enfamiliehuse, men vejledningen er svær at tolke.

Her gennemgår håndbogen en lang række eksempler på konstruktioner og bygningsplaceringer, som dækker de fleste forekomne situationer – både i ord og enkle illustrationer.

Bogen er et godt supplement til TRÆ 66 Brandkrav, især for byggevirksomheder der ofte opfører enfamiliehuse mv., eller som har behov for at forstå ’Vejledningen om brandsikring af småhuse’.

Manuskript: Lise Olesen
Redaktion: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Udgave: 1. udg. 2011, 111 sider
Copyright: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
ISBN nr.: 978-87-92018-96-0