Brandteknisk vejledning 33, Træbygninger

Pris: 312,00 DKK

Medlemspris: 312,00 DKK

Priser ekskl. moms

Varer leveres fragt- og gebyrfrit i Danmark til erhvervsadresse eller GLS pakkeshop.

Manuskript: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Redaktion: Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut
Udgave: 1. udg. 1999, 25 sider
Copyright ©Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 1999
ISBN nr.: 87-88961-37-0

Bygningsreglementet BR10 tillader opførelse af huse i op til fire etager med bærende konstruktioner af træ inden for de fleste bygningskategorier. De nærmere regler findes i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

DBI Vejledning 33 er et supplement til BR10 og Eksempelsamlingen. Den omfatter lovgivningen, fortæller om normer og standarder, samt brandbeskyttelsesmetoder, herunder brandsektionsvægge og brandstop.  Den rummer definitioner og ydeevner, brandteknisk prøvning og giver en række yderligere eksempler på brandbeskyttelsessystemer. Og man kan blive vejledt om ud- og indvendige væg- og loftsoverflader.