Studiepakker

Som underviser eller elev har du mulighed for at abonnere på digitale studiepakker. Pakkerne er sammensat til forskellige studieretninger. Husk at opgive dit UNI-brugernavn ved bestilling.

DK e-DK Visa Master Card
E-studiepakke11

E-studiepakke med 14 TRÆhåndbøger

Pris: 796.00 DKK

Medlemspris: 796.00 DKK

Priser ekskl. moms

På lager

Om produktet

Prisen for abonnementet er en engangsbetaling, og abonnementet gælder hele din studietid.

Forudsætning – UNI-login
For at kunne tegne abonnementet kræves et gyldigt UNI-login. Når du bestiller varen, skal du skrive dit UNI-brugernavn i feltet i “Reference”, når du er gået videre til “Kassen”. Uden UNI-brugernavnet, kan vi ikke oprette abonnementet.

Hvad er UNI-login?
UNI-login er dit personlige login til en lang række nationale pædagogiske tjenester og websteder. Du kan få et gratis UNI-login ved at henvende dig til brugeradministratoren på din uddannelsesinstitution.
Find brugeradministratoren på din uddannelse her

Abonnementet giver digital adgang til følgende 14 bøger:

 • TRÆ 55 Træfacader
 • TRÆ 56 Træskelethuse
 • TRÆ 57 Træbeskyttelse
 • TRÆ 58 Træspær 2 – Valg, opstilling og afstivning
 • TRÆ 59 Træspær 1 – Spær med hulplader
 • TRÆ 60 Træplader
 • TRÆ 63 Trægulve – Valg og vedligeholdelse
 • TRÆ 64 Trægulve – Lægning
 • TRÆ 65 Taglægter
 • TRÆ 66 Brandkrav
 • TRÆ 67 Undertage
 • TRÆ 69 Træarter
 • TRÆ 70 Træmaterialer
 • TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

Læs mere om bøgerne på fanebladet “Detaljer”.

Er du allerede abonnent, kan du logge ind her

Detaljer

TRÆ 55 Træfacader
Bogen er den første samlede anvisning fra Træinformation om projektering og udførelse af udvendige træbeklædninger. Den vejleder om beklædningers opbygning, materialekrav og beskyttelse mod vejrliget.

TRÆ 56 Træskelethuse
Håndbogen anviser en række nye, optimerede konstruktionsløsninger til moderne træhuse såvel energimæssigt, fugtteknisk, akustisk og brandteknisk.

TRÆ 57 Træbeskyttelse
Bogen gør det nemmere og mere sikkert at vælge den rette træart og behandling til udendørs brug. Den anviser metoder til konstruktiv beskyttelse af træværket og vejleder om, hvor der er behov for yderligere beskyttelse mod vejrliget i form af imprægnering, maling og træbeskyttelse.

TRÆ 58 Træspær 2
Håndbogen introducerer effektive afstivningssystemer, som gør det nemmere at opstille spær. Vejledningen imødekommer samtidig de skærpede arbejdsmiljøkrav, som gælder ved opstilling af spær og medvirker dermed til bedre sikkerhed på byggepladsen.

TRÆ 59 Træspær 1
Bogen er en anvisning for dimensionering og udførelse af spær samlet med hulplader – TRÆ 59 Træspær 1 – baseret på Eurocode 5. Håndbogen afløser TRÆ 28, som i en årrække har været de facto standard for værkstedsfremstillede spær.

TRÆ 60 Træplader
Bogen giver konkrete løsninger på udførelse af pladebaserede undergulve, tagunderlag, indvendige beklædninger på vægge og lofter, vindspærre og facadebeklædninger, samt regler for afstivning af tagkonstruktioner, loftskiver og træskeletvægge.

TRÆ 65 Taglægter
Håndbogen er en praktisk vejledning i lægtning af tage – både på nye huse og ved renovering af ældre bygninger.

TRÆ 66 Brandkrav
Håndbogen giver et hurtigt overblik over, hvordan brandkravene i bygningsreglementet kan opfyldes, med tydelig angivelse af hvilke konstruktioner og beklædninger, der kan anvendes.

TRÆ 67 Undertage
Håndbogen er en praktisk vejledning i projektering, valg og udførelse af alle typer af undertage.

TRÆ 70 Træmaterialer
Håndbogen giver en grundlæggende viden om træ og træmaterialer – om træ som materiale og om en lang række træmaterialers vigtigste brugsegenskaber.

TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele
Håndbogen indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende vejledning Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.