Lærebøger i CLT- og Trækonstruktioner

Pris: 879,15 kr.

Medlemspris: 615,00 kr.

Priser ekskl. moms

Varer leveres fragt- og gebyrfrit i Danmark til erhvervsadresse eller GLS pakkeshop.

Beregning af CLT-konstruktioner
Manuskript: Jacob Ettrup Petersen
Redaktion: Træinformation
Udgave: 1. udg. 2020, 248 sider
Copyright ©Træinformation 2020
ISBN nr.: 978-87-90856-24-3

Beregning af trækonstruktioner
Manuskript: Jørgen Munch-Andersen, Hans Jørgen Larsen
Redaktion: Træinformation
Udgave: 1. udg. 2016, 132 sider
Copyright ©Træinformation 2016
ISBN nr.: 978-87-90856-07-6

Køb af fysiske bøger inkluderer ikke rådgivning, da denne er forbeholdt virksomheder, der er medlem af Træinformation.
› Læs mere om fordelene ved et medlemskab

Sættet indeholder Beregning af CLT-konstruktioner og Beregning af trækonstruktioner.

Beregning af CLT-konstruktioner
Denne publikation er en lærebog om beregning af CLT-konstruktioner, der retter sig både mod uddannelsen af ingeniører og mod de projekterende, især rådgivende ingeniører. Bogen kan også anvendes af konstruktører eller andre, der finder interesse for statiske beregninger af CLT-konstruktioner. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.

Indenfor de senere år er man mange steder i verden begyndt at anvende CLT-elementer (krydslamineret træ) som et miljøvenligt alternativ til betonelementer. Hverken Eurocode 5 eller danske lærebøger behandler dimensioneringen, men denne lærebog giver en samlet fremstilling tilpasset danske forhold og supplerer dermed lærebøgerne Beregning af trækonstruktioner (2016) og Beregning af forbindelser (2016).

Opbygningen med tværgående lag i CLT-elementerne giver mange konstruktive fordele. Ved dimensionering af både dæk og vægge skal der tages hensyn til forhold som rullende forskydning, samlinger og brandmodstand. Bogen angiver metoder til at håndtere disse forhold og indeholder desuden et afsnit om vibrationer, der kan anvendes for alle typer dækkonstruktioner i træ og kompositter med træ.

Beregning af trækonstruktioner
Denne publikation er en lærebog om beregning af trækonstruktioner, der retter sig dels mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, dels mod praksis – rådgivende ingeniører, udførende, produktudviklere og andre projekterende. Brugeren forudsættes at have en grundlæggende viden om beregning af bærende konstruktioner.

Publikationen erstatter Trækonstruktioner Del 1 og Del 2, der udkom i henholdsvis januar og april 2016. Disse var primært baseret på bind 2 af lærebogen Træ og trækonstruktioner (Hans Jørgen Larsen, Træbranchens Oplysningsråd, 2007), dog med tilføjelse af de vigtigste dele af det hidtidige bind 1 om træmaterialer. En grundigere gennemgang af disse findes i TRÆ 70 Træmaterialer (Træinformation, 2014). Denne publikation tænkes anvendt sammen med bogen Beregning af forbindelser (Træinformation, 2009) med tilhørende tillæg. Den blev udgivet ved overgangen til Eurocode, fordi der da skete væsentlige ændringer vedrørende beregning af bæreevnen af forbindelsesmidler.

Momentpåvirkede samlinger behandles indtil videre i denne publikations kapitel 8. Lærebogen vil blive opdateret efter behov. Kommentarer og forslag til forbedringer, herunder forslag til eksempler er velkomne. Bogen er baseret på gældende regler pr. 1. juli 2016, det vil primært sige Eurocode 5 Trækonstruktioner – Del 1-1 Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner med tilhørende tillæg A1 og A2 samt dansk nationalt anneks. Vedrørende Del 1-2 Generelt – Brandteknisk dimensionering henvises til TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.

›  Se tillæg og rettelsesblad til bøgerne