TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2

Pris: 915,00 kr.

Medlemspris: 640,00 kr.

Priser ekskl. moms

Varer leveres fragt- og gebyrfrit i Danmark til erhvervsadresse eller GLS pakkeshop.

Manuskript: Benny Lillelund, Træinformation
Redaktion: Marianne Jørgensen, Træinformation
Udgave: 1. udg. 2022, 396 sider
Copyright ©Træinformation 2022
ISBN nr.: 978-87-90856-35-9

Træ har gode og forudsigelige, branddrøje egenskaber på trods af, at det er brændbart. Der kan opbygges adskillende og bærende trækonstruktioner med stor brandmodstandsevne, enten som konstruktioner af massivt træ eller som sammensatte konstruktioner, hvor træ indgår sammen med andre egnede materialer. Træ kan også benyttes som både ind- og udvendige beklædninger.

TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 er baseret på de brandtekniske krav i Bygningsreglement 2018 (BR18) med tilhørende vejledninger og bilag (præ-accepterede løsninger) til kapitel 5 Brand samt tidligere udgivne TRÆhåndbøger. Håndbogen afløser TRÆ 66 Brandkrav og TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.

TRÆ 78 henvender sig primært til professionelle i byggeriet, dvs. certificerede brandrådgivere, rådgivere og udførende, men håndbogen kan også anvendes til undervisning på de tekniske uddannelser og i efteruddannelsen.

Der skal lyde en stor tak til følgende virksomheder og institutioner, der har bidraget til kvalitetssikringen ved kommentering og deltagelse i følgegruppemøder:
Arkitema: Kristian Bundgaard
BUILD: Thomas Cornelius
Bunch Bygningsfysik ApS: Tommy Bunch-Nielsen
BYG-ERFA: Morten Hjorslev Hansen
Cowi: Anders Bach Vestergaard
Dansk Industri: Torben Hessing-Olsen
DBI,  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: Annemarie Poulsen, Anders Dragsted, Birgit Astrid Christiansen, Brian V. Jensen
SafeDesign: Morten Steen Johansen
Teknologisk Institut: Finn Larsen

Kursus om træbyggeri og brand
Med udgangspunkt i BR18 og i den nye bog, TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2, afholder vi et kursus, hvor vi gennemgår de præ-accepterede løsninger med fokus på, hvordan træbaserede materialer kan anvendes i byggeriet.

Vi giver et overblik over brandkravene til træbyggeri i brandklasse 1 og 2, som omfatter bygninger med bærende trækonstruktioner i op til fem etager. Vi gennemgår eksempler på hvordan de præ-accepterede løsninger for bærende konstruktioner, brandadskillende bygningsdele og ind- og udvendige overflader kan opfyldes med trækonstruktioner. Derudover viser vi nogle eksempler på byggerier i brandklasse 3 og 4, som falder udenfor de præ-accepterede løsninger.

› Læs mere og tilmeld dig kurset

Gratis læseprøve