• Beregning af trækonstruktioner

  Lærebogen retter sig mod uddannelse af ingeniører og bygningskonstruktører, samt mod praksis: rådgivende ingeniører og andre projekterende.

 • TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele

  Indeholder praktiske eksempler på materialer og bygningsdele, der opfylder brandkravene i Bygningsreglement 2015 og den tilhørende eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012.

 • TRÆ 70 Træmaterialer

  Grundlæggende viden om træ som materiale og om de vigtigste brugsegenskaber for en lang række træmaterialer (afløser TRÆ 50).

 • TRÆ 69 Træarter

  Indeholder beskrivelser af 80 betydningsfulde træarter, samt en gennemgang af verdens træressourcer og deres betydning for klima og miljø.

 • TRÆ 68 Facadeelementer

  Detaljerede løsninger til udførelse af højisolerede træbaserede facader på etagehuse af beton – baseret på to byggesystemer og brandsikre altanløsninger (OBS: Det frarådes pt brug af MgO-plader, side 107).

 • TRÆ 59 Træspær 1

  – Spær med hulplader Dimensioneringsvejledning for træspær, samlet med kamsøm og hulplader. Mange spærløsninger og dimensionerings-tabeller (afløser TRÆ 28).