Læs udvalgte publikationer online

TRÆnotat 14

Tagbrædder

Tagbrædder – konstruktion, luftfugtighed og brandimprægnering.

Læs

TRÆnotat 13

Loftisolering

Baseret på forsknings-projekt af lufttætte loftbeklædninger med gipsplader med og uden dampspærre.

Læs

TRÆtips 02

Guide til gode trægulve

Hjælp til valg af trægulv samt tips og tricks til, hvordan du vedligeholder det bedst muligt.

Læs

TRÆtips 01

Opsætning af solpaneler

Vejledning og gode råd om opsætning af solpaneler på énfamiliehuse, rækkehuse eller sommerhuse.

Læs

TRÆfakta 16

DGNB-certificering 2020

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 11

Montering af solpaneler

Monterings- og beregningsmetoder for opsætning af solpaneler på tage, så BR-kravene overholdes.

Læs

TRÆ 75 Træspær

Valg, opstilling og afstivning

TRÆ 75 er gjort gratis tilgængelig med støtte fra Danske Træspærproducenter.

Læs

TRÆfakta 15

DGNB-certificering 2016

Vejledningen henvender sig til både bygherrer, projekterende, udførende og leverandører/ producenter, som er involveret i DGNB-certificering.

Læs

TRÆfakta 14

Trægulve og indeklima

Indeklimaet har stor betydning for brugernes trivsel, men også for hvordan træet reagerer.

Læs

TRÆfakta 10

Afslibning

Afslibning af ældre trægulve ved renovering eller opretning af overflade – herunder afslibningsmetode.

Læs

TRÆfakta 09

Ludbehandling

Branchevejledningen omhandler metoder til ludbehandling af nåletræsgulve, primært baseret på kombinationen af lud- og sæbebehandling.

Læs

TRÆfakta 08

Oliebehandling

Metoder til oliebehandling af trægulve baseret på hærdende olietyper. Udviklet i samarbejde med leverandører og gulvlæggere.

 

Læs

TRÆfakta 07

Lakering

Metoder til lakering af trægulve baseret på vandbaserede laktyper – herunder lakering, tørretider og genlakering.

Læs

TRÆfakta 06

Farveforskelle

Farve- og strukturforskelle ved nye trægulve og reparation af nyere gulve og udbedring af slidte gulve.

Læs

TRÆfakta 05

Svind og udvidelser

De naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart.

Læs

TRÆfakta 04

Udseende og svigt

Vurdering af mangler der påvirker gulvets funktion – herunder gulvafslibning, materiale og lægning.

Læs

TRÆfakta 03

Reklamation

Regler for behandling af reklamationer – herunder mangler, vurdering og afhælpning.

Læs

TRÆfakta 02

Udfaldskrav

Udfaldskrav ved visuel vurdering af trægulve – herunder begreber, forklaring og tolerancer.

Læs

Store træspær

Behov for afstivning

Fokus på afstivning af store trægitterspær, der ofte er mangelfuld. Med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs